ZZP

Nederland telt ruim 1 miljoen ZZP’ers. Deze ZZP’ers zijn essentieel voor onze dynamische kenniseconomie. Het kabinet Rutte heeft er via de absurde Wet DBA voor gezorgd dat heel veel ZZP-ers zonder werk zitten. VVD staatssecretaris Wiebes heeft grote schade toegebracht aan de Nederlandse economie met deze ondoordachte wetgeving. Het gedreig met boetes en naheffingen heeft opdrachtgevers massaal afgeschrikt om met ZZP’ers in zee te gaan. Dit destructieve beleid moet onmiddellijk stoppen!

Forum voor Democratie is voor flexibilisering van de arbeidsmarkt. De wetgeving moet zodanig worden aangepast dat de ZZP’er met vertrouwen kan doen waar hij goed in is: ondernemen! De dynamiek moet weer terug in Nederland!

FVD wil de belastingvrije voet naar €20.000 optrekken, zodat veel ZZP-ers meteen met minder administratieve rompslomp geconfronteerd worden. Zelfstandigen moeten ook niet worden gedwongen om aan verplichte (pensioen)verzekeringen deel te nemen. Keuzevrijheid staat centraal!

Daarnaast wil FVD dat harder wordt opgetreden tegen oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt. Door het vrij verkeer en de open grenzen binnen de EU is er sprake van "social dumping". Goedkope arbeid die door mensen uit met name Oost-Europa in Nederland wordt uitgevoerd. Bijvoorbeeld in de bouw en de transport-sector. Al het werk in Nederland moet worden uitgevoerd onder dezelfde voorwaarden en dezelfde condities onder hetzelfde belastingregime.

Wij willen:

  1. Onmiddellijke afschaffing van de wet DBA (en geen terugkeer naar de VAR).
  2. Eenvoudig en transparant regime voor ZZP-ers zonder risico op boetes en naheffingen.
  3. Vereenvoudigen fiscale regelgeving ZZP’ers door een belastingvrije voet van €20.000
  4. ZZPers niet dwingen om aan verplichte (pensioen)verzekeringen deel te nemen.
  5. Optreden tegen goedkope arbeid uit het buitenland (social dumping).