• Zorgpremies stijgen opnieuw en veel harder dan kabinet toegeeft
 • Energierekening valt nóg hoger uit
 • Kabinet goochelt met valse cijfers om kostenstijging te camoufleren
Vanmorgen meldde De Telegraaf dat de zorgpremie het komend jaar maar liefst twee keer harder zal stijgen dan eerder werd beweerd. Dat blijkt uit de tariefstijging die de eerste zorgverzekeraar heeft bekendgemaakt voor 2020. De zorgpremie bij DSW stijgt met 72 euro. Elke Nederlander kan de portemonnee trekken om deze enorme stijging te betalen. Want de verwachting is dat ook bij andere verzekeraars de premies sterker zullen stijgen dan het kabinet voorspelt.

Sinds 2008 steeg de zorgpremie al met ruim 400 euro. Gerede kans dat daar volgend jaar nog eens ruim zeventig euro bovenop komt. In dezelfde tijd nam het eigen risico toe van 150 euro in 2008 tot 385 euro vanaf 2016.

Bron: zorgwijzer.nl

Door middel van een verhoging van de zorgtoeslag krijgen mensen met een lager inkomen compensatie voor de stijging van de premie. Maar de middeninkomens krijgen echter weer de volle mep voor hun kiezen. Daarmee is deze groep zoals gebruikelijk de dupe van de maatregelen van het kabinet Rutte.

Het kabinet heeft nóg meer slecht nieuws. De korting op de collectieve zorgverzekering wordt volgend jaar namelijk verlaagd van 10% naar maximaal 5%. Hierdoor gaan twee op de drie Nederlanders nog eens 66 euro extra zorgpremie betalen. Dat blijkt uit een doorrekening van Zorgwijzer.

De energierekening valt nóg hoger uit
Premier Rutte heeft in de berekeningen van de Miljoenennota nog een andere belangrijke tegenvaller ‘gemist’. Volgens minister Eric Wiebes van Economische Zaken zou een gemiddeld gezin volgend jaar 100 euro per jaar minder gaan betalen aan energiebelasting. Pricewise-directeur Hans de Kok nam de energiebelasting voor verschillende huishoudens echter onder de loep. Op grond daarvan stelt hij dat de meeste Nederlanders in 2020 juist meer gaan betalen aan de belasting op gas en stroom ten opzichte van 2018.

Het kabinet misleidt bevolking met valse cijfers
Bovendien is het energiegebruik hoger dan wat het kabinet ons voorspiegelt. Door te rekenen met lagere gebruikscijfers valt de gemiddelde energierekening in de voorspelling van het kabinet lager uit dan hij daadwerkelijk zal zijn. Opnieuw probeert het kabinet ons te misleiden met valse cijfers. Inderdaad: opnieuw. Want eerder dit jaar viel staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer door de mand toen bleek dat ze doelbewust had gerekend met te lage cijfers om de extreme prijsstijgingen door het klimaatbeleid van dit kabinet te verbloemen. Keijzer werd pijnlijk gecorrigeerd door het CBS toen bleek dat de stijging die zij eerder had afgedaan als “bangmakerij”, wel degelijk zou optreden.

De meevallers van Rutte, wie kent ze niet? Ook de Troonrede van dit jaar stelde ze weer in het vooruitzicht: ‘Zowel de ramingen van de groei, als de koopkracht en het begrotingssaldo laten voor komend jaar plussen zien’. Koud een week na Prinsjesdag dwarrelen de frisgroene meevallers van Rutte als verdorde bladeren van de bomen.

Op de hoogte blijven?

Ontvang de wekelijkse mail van Thierry

Standpunten

Soevereiniteit
 • Soevereiniteit is uitgangspunt democratie
 • Verplichte referenda bij soevereiniteitsoverdracht

Lees meer
Kartelbestrijding
 • Openbreken partijkartel
 • Open sollicitaties publieke functies
 • Digitaal stemmen in de Tweede Kamer

Lees meer
Wet Bescherming Nederlandse Waarden
 • Integratieproblematiek aanpakken door:
 • Wet Bescherming Nederlandse Waarden (Wet BNW)
 • Stevige sancties bij niet-naleving

Lees meer
Directe Democratie
 • Bindende referenda en volksinitiatieven naar Zwitsers model
 • Gekozen burgemeesters
 • e-Democracy

Lees meer
Gekozen minister-president
 • Direct door de bevolking gekozen minister-president
 • Behouden vertrouwensregel

Lees meer
Zorg
 • Bureaucratie in de zorg terugdringen
 • Beperken invloed van zorgverzekeraars
 • Bevorderen generatiebestendig wonen

Lees meer
Europese Unie
 • Direct stoppen met uitbreiden EU
 • Referendum over de Euro en de open grenzen

Lees meer
Onderwijs
 • Onderwijs naar Fins model
 • Herinvoeren van de basisbeurs
 • Beter opgeleide docenten voor de klas

Lees meer
MKB
 • Beschermen MKB
 • Stimuleren werkgelegenheid zoals in Denemarken
 • Steun voor DGA’s en ZZP’ers

Lees meer
Belastingen
 • Radicale vereenvoudiging belastingstelsel
 • Hoge belastingvrije voet
 • Afschaffing schenk- en erfbelasting

Lees meer
ZZP
 • Onmiddellijke afschaffing Wet DBA
 • Geen verplichte (pensioen)verzekeringen
 • Overheid weer betrouwbare partner voor ZZP

Lees meer
Transport
 • Aanpakken Oost-Europese detacheringsconstructies
 • Handhaven kwaliteitseisen chauffeurs
 • Terugdraaien visumvrij reizen Oekraïners

Lees meer
Economie
 • Drastische vereenvoudiging belastingstelsel
 • Radicale sanering overheid
 • Pensioenfondsen investeren in NL

Lees meer
Internet
 • Investeren in digitale infrastructuur
 • Drastische vermindering regulering
 • Waarborgen privacy

Lees meer
Privacy
 • Betere bescherming persoonsgegevens
 • Niet uitvoeren anti-MKB wetgeving EU
 • Strengere handhaving Meldplicht Datalekken

Lees meer
Cultuurbeleid
 • Promoten Nederlandse geschiedenis & cultuur
 • Stoppen subsidiëren segregatie

Lees meer
Sanering NPO
 • Partij-lidmaatschappen bestuurders openbaar
 • Ombudsman voor waarborging neutraliteit
 • Focus op educatie en cultuur

Lees meer
Veiligheid & Justitie
 • Grenscontroles terug
 • Hogere opsporingspercentages
 • Zwaardere straffen voor gewelds- en zedendelicten

Lees meer
Defensie
 • Uitgaven defensie naar 2% BBP
 • Uitbreiden Nationale Reserve
 • Start-ups militaire technologie

Lees meer
Immigratie & Remigratie
 • Nederland beslist zelf wie wordt toegelaten
 • Restrictief immigratiebeleid
 • Visa naar Australisch model (Greencard)

Lees meer
Geostrategie
 • Normale, constructieve omgang met Rusland
 • Geen regime change meer in het Midden-Oosten

Lees meer
Sociale voorzieningen
 • Behoud van een goed vangnet
 • Werken moet altijd lonen
 • Eerste 10 jaar in Nederland geen uitkering voor immigranten

Lees meer
Ouderen & pensioenen
 • Pensioenen onder nationaal toezicht
 • AOW-leeftijd voor reguliere beroepen op 66 jaar
 • AOW na 40 jaar zwaar werk

Lees meer
Duurzaamheid & innovatie
 • Inzetten op innovatieve groei
 • Investeren in Thorium
 • Stimuleren deel-economie

Lees meer
Dierenwelzijn & milieu
 • Referenda over CETA en TTIP
 • Aanpakken dierenmishandeling
 • Steun voor de agrarische sector 

Lees meer
Drugs
 • Moderniseren drugsbeleid
 • Legaliseren softdrugs
 • Meer preventie verslavingszorg

Lees meer

FVD heeft ruim 48.000 leden

Forum voor Democratie is de snelst groeiende partij van Nederland. In een jaar tijd hebben we al meer dan de helft van het aantal leden dat de traditionele partijen in vele decennia hebben opgebouwd. Steun ons ook door lid te worden. Help ons de grootste partij van Nederland te worden. FVD-lid word je al vanaf €25 per jaar!

Als FVD-ER krijgt u:
 • Toegang tot alle FVD-events
 • De FVD-ledennieuwsbrief en persoonlijke FVD-ledenpas
 • De mogelijkheid om je aan te melden voor campagnes en posities in onze organisatie
WORD OOK LID

Forum voor Democratie wil Nederland structureel veranderen. We willen een brede maatschappelijke beweging opzetten die niet alleen politiek actief is - maar zich ook vertakt in de hele samenleving. Wil je FVD verder helpen, maar ontbreekt het je aan tijd? Steun ons dan met een donatie.

€ 5
€ 14
€ 19
€ 38
€ 45
€ 80
€ 100
€ 140