Wéér verslechtering situatie militairen, FVD stelt vragen