Waarom biomassa géén 'duurzame' energiebron is

 • Biomassa is niet CO2-neutraal
 • Het wordt zwaar gesubsidieerd
 • Het bedreigt de biodiversiteit en de leefomgeving


Een kostbare vergissing

Zowel het Parijsakkoord als het Energieakkoord noemt gebruik van biomassa als energiebron ‘duurzaam’. Met ‘biomassa’ wordt organisch materiaal zoals hout en zaagsel bedoeld, dat onder andere in kolencentrales wordt verstookt om elektriciteit op te wekken en zodoende een vervanging kan zijn voor zgn. ‘fossiele’ brandstoffen. Deze biomassa is echter in het geheel niet ‘duurzaam’. Verstoken ervan leidt tot minstens evenveel CO2 uitstoot als fossiele brandstoffen. Het kost bakken met geld. En het draagt op geen enkele wijze bij aan de beoogde ‘energietransitie’.

Op dit moment is zo’n zeven procent van ons energieverbruik ‘duurzaam’ - en Rutte wil dit percentage omhoog brengen naar zestien procent in 2023. Om ook maar enigszins in de buurt te komen van deze onhaalbare doelstelling heeft men besloten om gebruik van biomassa zwaar te subsidiëren. Met als gevolg dat nu ruim 60 procent van onze ‘duurzame’ energie afkomstig is uit biomassa.

Nogmaals: een uiterst kostbare vergissing.

Niet CO2-neutraal

Want allereerst: biomassa is beslist niet CO2-neutraal. Het kappen van grote hoeveelheden bos in voornamelijk Canada, Rusland en de VS is al een hele onderneming die aardig wat fossiele energie vergt. Met ouderwetse bulldozers, kettingzagen en heftrucks moeten boomstammen klein worden gekregen en vervolgens moeten containers vol houtsnippers op grote vrachtschepen en met zware dieseltrucks naar ons land worden vervoerd.

Bij verbranding stoot biomassa daarna per opgewekte kilojoule zo’n 15% meer CO2 uit dan steenkool. En zelfs 95% meer dan gas.[1] Voorstanders betogen dat deze uitstoot niettemin ‘duurzaam’ is omdat zij al onderdeel was van de ‘koolstofkringloop’. Terwijl steenkool en gas uit de grond worden gehaald en dus nieuwe koolstofmoleculen aan de kringloop toevoegen.

Het veronderstelde probleem van CO2 is echter niet dat het ‘in de koolstofkringloop’ zit. Het broeikaseffect komt - voor zover het bestaat - voort uit de toegenomen concentratie broeikasgassen in de atmosfeer. Zolang koolstof in vaste vorm in bomen is opgeslagen, draagt het dus niet bij aan dit broeikaseffect. Pas wanneer hout wordt gekapt en verstookt, en de koolstofmoleculen waaruit het bestaat als CO2 vrijkomen, ontstaat de eventuele opwarming waar het allemaal om te doen was.

Uiteraard kun je de CO2 die vrijkomt bij het verstoken van biomassa vervolgens weer uit de atmosfeer halen door nieuwe bomen te planten (ook al duurt dat vele decennia - een boom heeft immers tijd nodig om te groeien). Maar dat geldt natuurlijk óók voor de CO2 die vrijkomt door het verstoken van steenkool of gas. Geen reden om eerst hele bossen en hun bijbehorende ecosystemen te vernietigen voordat je nieuwe bomen plant.

Verlies aan biodiversiteit

Precies het verlies aan kostbare biodiversiteit dat het massaal kappen van bossen (om maar tot die ‘duurzame’ biomassa te komen) tot gevolg heeft, maakte dat de Europese koepelorganisatie van wetenschapsacademies (de EASAC) in 2017 alarm sloeg. Bijna tweehonderd wetenschappers schreven een brief aan de Europese autoriteiten waarin zij stellen dat het verbranden van houtpellets stukken schadelijker is dan het gebruik van ‘fossiele’ brandstoffen.[2] Ook de KNAW sprak zich uit tegen het gebruik van biomassa. Al in 2015 publiceerde zij een dringende oproep aan de regering om direct met subsidiëring te stoppen.[3] In aanvulling waarschuwde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voor de gevaren die het verstoken van biomassa heeft voor de luchtkwaliteit.[4]

3,6 miljard subsidie

Kortom: het verbranden van hout heeft grote ecologische schade tot gevolg en zorgt voor aanzienlijke risico’s voor de volksgezondheid. Het leidt tot minstens evenveel CO2-uitstoot als het verstoken van steenkool of gas. En het is ook nog eens peperduur. Het moet zelfs zwaar gesubsidieerd worden. In 2016 alleen al ontvingen Nederlandse kolencentrales ruim 3,6 miljard euro subsidie voor het stoken van biomassa - een bedrag dat de komende jaren alleen maar verder zal toenemen.[5]

Daarmee is biomassa op geen enkele wijze een ‘duurzame’ energiebron. Door biomassa kunstmatig in het vakje ‘duurzaam’ te schuiven wordt een rookgordijn opgetrokken en kan de regering zeggen dat zij werkt aan de zogenaamde ‘energietransitie’ - ook al is daarvan in werkelijkheid geen sprake.

Het enige resultaat: heel veel kosten voor de Nederlandse belastingbetaler.


Bronnen:

 1. https://www.trouw.nl/groen/waarom-biomassa-een-grotere-klimaatkiller-is-dan-steenkool-~a8d089d1/
 2. https://www.easac.eu/fileadmin/PDF_s/reports_statements/Forests/EASAC_Forests_web_complete.pdf
 3. https://www.knaw.nl/nl/actueel/publicaties/visiedocument-biobrandstof/@@download/pdf_file/150112%20Visiedocument%20biomassa%20KNAW.pdf
 4. https://www.trouw.nl/groen/rivm-waarschuwt-voor-biomassa-het-kan-de-gezondheid-schaden-~a3dde011/
 5. https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/kabinet-zet-omstreden-subsidie-kolencentrales-door

Op de hoogte blijven?

Ontvang de wekelijkse mail van Thierry

Standpunten

Zorg
 • Bureaucratie in de zorg terugdringen
 • Beperken invloed van zorgverzekeraars
 • Bevorderen generatiebestendig wonen

Lees meer
Kartelbestrijding
 • Openbreken partijkartel
 • Open sollicitaties publieke functies
 • Digitaal stemmen in de Tweede Kamer

Lees meer
Wet Bescherming Nederlandse Waarden
 • Integratieproblematiek aanpakken door:
 • Wet Bescherming Nederlandse Waarden (Wet BNW)
 • Stevige sancties bij niet-naleving

Lees meer
Directe Democratie
 • Bindende referenda en volksinitiatieven naar Zwitsers model
 • Gekozen burgemeesters
 • e-Democracy

Lees meer
Gekozen minister-president
 • Direct door de bevolking gekozen minister-president
 • Behouden vertrouwensregel

Lees meer
Soevereiniteit
 • Soevereiniteit is uitgangspunt democratie
 • Verplichte referenda bij soevereiniteitsoverdracht

Lees meer
Europese Unie
 • Direct stoppen met uitbreiden EU
 • Referendum over de Euro en de open grenzen

Lees meer
Onderwijs
 • Onderwijs naar Fins model
 • Herinvoeren van de basisbeurs
 • Beter opgeleide docenten voor de klas

Lees meer
MKB
 • Beschermen MKB
 • Stimuleren werkgelegenheid zoals in Denemarken
 • Steun voor DGA’s en ZZP’ers

Lees meer
Belastingen
 • Radicale vereenvoudiging belastingstelsel
 • Hoge belastingvrije voet
 • Afschaffing schenk- en erfbelasting

Lees meer
ZZP
 • Onmiddellijke afschaffing Wet DBA
 • Geen verplichte (pensioen)verzekeringen
 • Overheid weer betrouwbare partner voor ZZP

Lees meer
Transport
 • Aanpakken Oost-Europese detacheringsconstructies
 • Handhaven kwaliteitseisen chauffeurs
 • Terugdraaien visumvrij reizen Oekraïners

Lees meer
Economie
 • Drastische vereenvoudiging belastingstelsel
 • Radicale sanering overheid
 • Pensioenfondsen investeren in NL

Lees meer
Internet
 • Investeren in digitale infrastructuur
 • Drastische vermindering regulering
 • Waarborgen privacy

Lees meer
Privacy
 • Betere bescherming persoonsgegevens
 • Niet uitvoeren anti-MKB wetgeving EU
 • Strengere handhaving Meldplicht Datalekken

Lees meer
Cultuurbeleid
 • Promoten Nederlandse geschiedenis & cultuur
 • Stoppen subsidiëren segregatie

Lees meer
Sanering NPO
 • Partij-lidmaatschappen bestuurders openbaar
 • Ombudsman voor waarborging neutraliteit
 • Focus op educatie en cultuur

Lees meer
Veiligheid & Justitie
 • Grenscontroles terug
 • Hogere opsporingspercentages
 • Zwaardere straffen voor gewelds- en zedendelicten

Lees meer
Defensie
 • Uitgaven defensie naar 2% BBP
 • Uitbreiden Nationale Reserve
 • Start-ups militaire technologie

Lees meer
Immigratie & Remigratie
 • Nederland beslist zelf wie wordt toegelaten
 • Restrictief immigratiebeleid
 • Visa naar Australisch model (Greencard)

Lees meer
Geostrategie
 • Normale, constructieve omgang met Rusland
 • Geen regime change meer in het Midden-Oosten

Lees meer
Sociale voorzieningen
 • Behoud van een goed vangnet
 • Werken moet altijd lonen
 • Eerste 10 jaar in Nederland geen uitkering voor immigranten

Lees meer
Ouderen & pensioenen
 • Pensioenen onder nationaal toezicht
 • AOW-leeftijd voor reguliere beroepen op 66 jaar
 • AOW na 40 jaar zwaar werk

Lees meer
Duurzaamheid & innovatie
 • Inzetten op innovatieve groei
 • Investeren in Thorium
 • Stimuleren deel-economie

Lees meer
Dierenwelzijn & milieu
 • Referenda over CETA en TTIP
 • Aanpakken dierenmishandeling
 • Steun voor de agrarische sector 

Lees meer
Drugs
 • Moderniseren drugsbeleid
 • Legaliseren softdrugs
 • Meer preventie verslavingszorg

Lees meer

FVD heeft ruim 45.000 leden

Forum voor Democratie is de snelst groeiende partij van Nederland. In een jaar tijd hebben we al meer dan de helft van het aantal leden dat de traditionele partijen in vele decennia hebben opgebouwd. Steun ons ook door lid te worden. Help ons de grootste partij van Nederland te worden. FVD-lid word je al vanaf €25 per jaar!

Als FVD-ER krijgt u:
 • Toegang tot alle FVD-events
 • De FVD-ledennieuwsbrief en persoonlijke FVD-ledenpas
 • De mogelijkheid om je aan te melden voor campagnes en posities in onze organisatie
WORD OOK LID

Forum voor Democratie wil Nederland structureel veranderen. We willen een brede maatschappelijke beweging opzetten die niet alleen politiek actief is - maar zich ook vertakt in de hele samenleving. Wil je FVD verder helpen, maar ontbreekt het je aan tijd? Steun ons dan met een donatie.

€ 5
€ 14
€ 19
€ 38
€ 45
€ 80
€ 100
€ 140