Vrachtwagens defensie te hoog voor openbare weg. Nieuwe Kamervragen FVD!

Voor Forum voor Democratie staat als een paal boven water dat de krijgsmacht het belangrijkste onderdeel is van de overheid: de bescherming van ons land en volk. De afgelopen decennia hebben VVD en CDA het leger totaal uitgekleed. De aanschaf van deze vrachtwagens is tekenend voor wat er misgaat: hoe kan iemand het in zijn hoofd halen om vrachtwagens te kopen die niet onder een viaduct door kunnen?
 
De top van het Ministerie van Defensie (ambtenarij) staat helemaal los van de realiteit van militairen op de werkvloer. Bij Forum voor Democratie staan we echter nauw in contact met onze achterban in het leger. Na een tip van een FVD-militair stelde Frederik Jansen daarom Kamervragen over de aanschaf van de Scania Gryphus. Want het ministerie blijkt vrachtwagens te hebben besteld die te hoog zijn voor de openbare weg, ondanks het feit dat VVD-staatssecretaris Barbara Visser dit in haar antwoord op de FVD-Kamervragen ontkende. Wij blijven strijden totdat onze militairen het salaris en materieel krijgen dat zij verdienen.
 
Frederik Jansen gaat deze kwestie tot de bodem uitzoeken en stelt daarom nieuwe Kamervragen!

 

Vraag 1

Is de Staatssecretaris het met ons eens dat de informatie in haar antwoorden op onze eerdere vragen van 16 juli jongstleden - waarin zij stelt dat de combinatie van de Scania Gryphus vrachtwagen en het huidige type container en laadbak minder dan vier meter hoog is en daarmee voldoet aan de eisen van de Wegenverkeerswet, waardoor deze voertuigen in Nederland op de openbare weg kunnen rijden - incorrect was?

Vraag 2

Hoe verklaart de Staatssecretaris dat nu toch blijkt dat er centimeters verschil zit tussen de toegestane hoogte volgens de Wegenverkeerswet en de hoogte van de vrachtwagencombinatie? Hoe verklaart de Staatssecretaris dat dit verschil niet eerder is opgemerkt? Hoe verklaart zij dat dit verschil nu wel is opgemerkt?

Vraag 3

Is de Staatssecretaris het met ons eens dat dit voorkomen had kunnen worden door intensiever contact te onderhouden met de eindgebruikers? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Kan de Staatssecretaris aangeven op welk niveau eindgebruikers zijn betrokken bij de voorbereidingsfase en de realisatiefase zoals zij schreef in haar antwoorden van 16 juli jongstleden? Op brigade-, bataljon-, compagnie-, peloton- of groepsniveau?

Vraag 5

Kan de Staatssecretaris een rapportage geven van de voortgang van de productie van de resterende vrachtwagens?

Vraag 6

Is het nog mogelijk om wijzigingen aan te brengen in nog te produceren vrachtwagens? Zo ja, is de Minister bereid om bij de eenheden te vragen of er nog meer mankeert aan nieuwe Scania’s, zodat de eventuele toekomstige levering nog aangepast kan worden? Is zij dan ook bereid om dit niet enkel aan brigade staf of bataljon staf te vragen, maar ook bij onderofficiers?

Vraag 7

Is de Staatssecretaris tevens bereid om wijzigingen aan te brengen aan de al geleverde Scania’s opdat ze geschikt zijn voor de openbare weg? Zo nee, waarom niet?

Vraag 8

Is de Staatssecretaris bereid om nogmaals bij de eenheden te vragen wat de behoefte is op de werkvloer ten aanzien van de verschillende modules (container, huif, laadbak, et cetera) van de Scania's? Is zij dan ook bereid om dit niet enkel aan brigadestaf of bataljonstaf te vragen, maar ook bij onderofficiers?

Vraag 9

Klopt het dat er recent iemand van de achterklep van één van de nieuwe Scania’s is gevallen, omdat de popnagels van de opstap het begaven?

Vraag 10

Kan de Staatssecretaris de kwaliteit van de geleverde vrachtwagens garanderen?

Vraag 11

Klopt het dat de Scania’s tevens te hoog zijn voor de doorgangen van sommige werkhallen en dat hierdoor onderhoud aan de vrachtwagens bemoeilijkt is? Zo ja, kan de Staatssecretaris inventariseren voor hoeveel procent van de werkhallen dit het geval is?

Vraag 12

Klopt het dat de Scania’s niet passen op de sommige laad- en losdocks? Zo ja, kan de Staatssecretaris inventariseren voor hoeveel procent van de docks dit het geval is?