Over de hele linie zien we het oprukken: identiteitspolitiek. Het idee dus, dat de politiek specifieke groepen mensen moet gaan voortrekken (en daarmee anderen - onvermijdelijk - moet benadelen) omdat zij een bepaalde etnische, seksuele, culturele of religieuze ‘identiteit’ zouden bezitten. Een identiteit die ‘slachtofferschap’ met zich meebrengt. Achterstand. Een buitengewone aanspraak op leed.

Aan de vooravond van deze week, waarin we de homo-emancipatie vieren met een feestelijke parade door de Amsterdamse grachten, leek het ons een uitgelezen moment om - juist in naam van de gelijke rechten voor allen in Nederland - een standpunt in te nemen over zulke ‘identiteitspolitiek’.

Want FVD ziet hierin een grote bedreiging voor onze vrije, open, pluriforme samenleving. Ja, zelfs een bedreiging voor de emancipatie - of dat nu gaat om groepen immigranten, om vrouwen, om jongeren en ouderen of om LHBTI’s. Want je reduceert mensen niet alleen tot slachtoffer, maar ook tot representant van hun veronderstelde identiteit. Je benadrukt de zaken waarin we van elkaar verschillen. In de plaats van datgene wat we met elkaar gemeen hebben- namelijk het lidmaatschap van de Nederlandse natie en de gedeelde waarden die daaraan ten grondslag liggen - komt datgene waarin we onherroepelijk van elkaar verschillen. En waarin, erger nog, de ene groep verantwoordelijk zou zijn voor de (al dan niet in een ver verleden gelegen) “onderdrukking” van de andere groep.

Allemaal heel ongezellig en onverkwikkelijk.

Wij willen dat in Nederland iedere staatsburger gelijke rechten heeft. Dat mensen op individuele kwaliteiten worden beoordeeld - niet op groepskenmerken. Dat we niemand a priori zien als hulpbehoevend of achtergesteld. Maar óók dat we niemand afremmen in het persoonlijk succes dat hij of zij zou kunnen bereiken omdat ‘ie zich reeds in een bevoorrechte omgeving bevindt.

We willen niet dat we de overheid gaan zien als Grote Gelijkmaker die al-dan-niet ingebeeld ‘slachtofferschap’ moet gaan compenseren of middels quota volledig evenwichtige vertegenwoordiging in alle maatschappelijke gremia moet afdwingen. Juist omdat we willen ‘verbinden’, zoals dat in linkse kringen wordt genoemd. Omdat we geloven in de eenheid van de Nederlandse natie en de neutraliteit van de staat ten opzichte van al die eigenschappen die in artikel 1 van de Grondwet worden genoemd: ras, geslacht, geloof, seksuele geaardheid... Forum voor Democratie staat dus pal voor de fundamentele gelijkheid van alle Nederlanders. Daarom hebben we ook de Wet Bescherming Nederlandse Waarden opgesteld. We zien veel liever een overheid die dáárvoor opkomt dan met convenanten en subsidiestromen steeds weer nieuwe groepen een steuntje in de rug probeert te geven - en daarmee andere groepen achterstelt en op hún beurt aanleiding geeft speciale behandeling te eisen.

Derhalve steunen wij geen multiculturele projecten, komen er geen subsidies voor organisaties die een bijzondere “identiteit” vertegenwoordigen, zijn we tegen allerlei verplichte diversiteitsquota en tekenen we bijvoorbeeld geen speciale LHBTI-convenanten. Wat ons betreft is iedereen écht gelijk.

Paul Cliteur is fractievoorzitter van FVD in de Eerste Kamer. Annabel Nanninga is fractievoorzitter van FVD in Amsterdam. Wouter Weyers is fractievoorzitter van FVD in de provincie Utrecht.

Lees ook het uitgebreide artikel dat Paul Cliteur vandaag op THE POST ONLINE heeft gepubliceerd: Tegen de identiteitspolitiek: ‘Identiteitspolitiek is racistisch, narcistisch en verdeelt de samenleving’.

Op de hoogte blijven?

Ontvang de wekelijkse mail van Thierry

Standpunten

Zorg
 • Bureaucratie in de zorg terugdringen
 • Beperken invloed van zorgverzekeraars
 • Bevorderen generatiebestendig wonen

Lees meer
Kartelbestrijding
 • Openbreken partijkartel
 • Open sollicitaties publieke functies
 • Digitaal stemmen in de Tweede Kamer

Lees meer
Wet Bescherming Nederlandse Waarden
 • Integratieproblematiek aanpakken door:
 • Wet Bescherming Nederlandse Waarden (Wet BNW)
 • Stevige sancties bij niet-naleving

Lees meer
Directe Democratie
 • Bindende referenda en volksinitiatieven naar Zwitsers model
 • Gekozen burgemeesters
 • e-Democracy

Lees meer
Gekozen minister-president
 • Direct door de bevolking gekozen minister-president
 • Behouden vertrouwensregel

Lees meer
Soevereiniteit
 • Soevereiniteit is uitgangspunt democratie
 • Verplichte referenda bij soevereiniteitsoverdracht

Lees meer
Europese Unie
 • Direct stoppen met uitbreiden EU
 • Referendum over de Euro en de open grenzen

Lees meer
Onderwijs
 • Onderwijs naar Fins model
 • Herinvoeren van de basisbeurs
 • Beter opgeleide docenten voor de klas

Lees meer
MKB
 • Beschermen MKB
 • Stimuleren werkgelegenheid zoals in Denemarken
 • Steun voor DGA’s en ZZP’ers

Lees meer
Belastingen
 • Radicale vereenvoudiging belastingstelsel
 • Hoge belastingvrije voet
 • Afschaffing schenk- en erfbelasting

Lees meer
ZZP
 • Onmiddellijke afschaffing Wet DBA
 • Geen verplichte (pensioen)verzekeringen
 • Overheid weer betrouwbare partner voor ZZP

Lees meer
Transport
 • Aanpakken Oost-Europese detacheringsconstructies
 • Handhaven kwaliteitseisen chauffeurs
 • Terugdraaien visumvrij reizen Oekraïners

Lees meer
Economie
 • Drastische vereenvoudiging belastingstelsel
 • Radicale sanering overheid
 • Pensioenfondsen investeren in NL

Lees meer
Internet
 • Investeren in digitale infrastructuur
 • Drastische vermindering regulering
 • Waarborgen privacy

Lees meer
Privacy
 • Betere bescherming persoonsgegevens
 • Niet uitvoeren anti-MKB wetgeving EU
 • Strengere handhaving Meldplicht Datalekken

Lees meer
Cultuurbeleid
 • Promoten Nederlandse geschiedenis & cultuur
 • Stoppen subsidiëren segregatie

Lees meer
Sanering NPO
 • Partij-lidmaatschappen bestuurders openbaar
 • Ombudsman voor waarborging neutraliteit
 • Focus op educatie en cultuur

Lees meer
Veiligheid & Justitie
 • Grenscontroles terug
 • Hogere opsporingspercentages
 • Zwaardere straffen voor gewelds- en zedendelicten

Lees meer
Defensie
 • Uitgaven defensie naar 2% BBP
 • Uitbreiden Nationale Reserve
 • Start-ups militaire technologie

Lees meer
Immigratie & Remigratie
 • Nederland beslist zelf wie wordt toegelaten
 • Restrictief immigratiebeleid
 • Visa naar Australisch model (Greencard)

Lees meer
Geostrategie
 • Normale, constructieve omgang met Rusland
 • Geen regime change meer in het Midden-Oosten

Lees meer
Sociale voorzieningen
 • Behoud van een goed vangnet
 • Werken moet altijd lonen
 • Eerste 10 jaar in Nederland geen uitkering voor immigranten

Lees meer
Ouderen & pensioenen
 • Pensioenen onder nationaal toezicht
 • AOW-leeftijd voor reguliere beroepen op 66 jaar
 • AOW na 40 jaar zwaar werk

Lees meer
Duurzaamheid & innovatie
 • Inzetten op innovatieve groei
 • Investeren in Thorium
 • Stimuleren deel-economie

Lees meer
Dierenwelzijn & milieu
 • Referenda over CETA en TTIP
 • Aanpakken dierenmishandeling
 • Steun voor de agrarische sector 

Lees meer
Drugs
 • Moderniseren drugsbeleid
 • Legaliseren softdrugs
 • Meer preventie verslavingszorg

Lees meer

FVD heeft ruim 45.000 leden

Forum voor Democratie is de snelst groeiende partij van Nederland. In een jaar tijd hebben we al meer dan de helft van het aantal leden dat de traditionele partijen in vele decennia hebben opgebouwd. Steun ons ook door lid te worden. Help ons de grootste partij van Nederland te worden. FVD-lid word je al vanaf €25 per jaar!

Als FVD-ER krijgt u:
 • Toegang tot alle FVD-events
 • De FVD-ledennieuwsbrief en persoonlijke FVD-ledenpas
 • De mogelijkheid om je aan te melden voor campagnes en posities in onze organisatie
WORD OOK LID

Forum voor Democratie wil Nederland structureel veranderen. We willen een brede maatschappelijke beweging opzetten die niet alleen politiek actief is - maar zich ook vertakt in de hele samenleving. Wil je FVD verder helpen, maar ontbreekt het je aan tijd? Steun ons dan met een donatie.

€ 5
€ 14
€ 19
€ 38
€ 45
€ 80
€ 100
€ 140