Terwijl FvD-voorzitter Thierry Baudet op dit moment in Athene is om met eigen ogen te zien wat de politieke en humanitaire gevolgen zijn van de Eurocrisis, publiceert financiële marktenspecialist Hugo Berkhout (lid Raad van Advies FvD) hier zijn analyse van de kosten die de Eurocrisis voor Nederland met zich mee heeft gebracht.

De kosten van de ‘redding’ van de zuidelijke Eurolanden zijn onmogelijk exact te voorspellen: daarvoor zijn er teveel onzekerheden. Maar de kans dat we de € 22 miljard die Nederland in totaal heeft uitstaan in Griekenland terugkrijgen is zeer klein.

Dit bedrag is opgebouwd uit € 3.2 miljard die Nederland direct heeft overgemaakt aan Griekenland, € 8 miljard die Nederland via het EFSF heeft uitgeleend, en € 10.8 miljard die we aan garantstellingen via het EFSF, het ESM en het IMF hebben uitstaan. Omgerekend gaat het daarbij om € 1.300,- per Nederlander.

Mark Rutte probeert ons gerust te stellen: het bedrag gaat niet af van de Nederlandse Rijksbegroting maar wordt via de staatsschuld afgedekt: er hoeft dus niet direct te worden bezuinigd. Rutte schuift deze kosten doodleuk door naar de volgende generatie en hoopt dat deze materie voor de meeste kiezers te ingewikkeld is.

Inmiddels hebben verschillende zuidelijke eurolanden ook een zogeheten rentekorting ontvangen. Dat wil zeggen dat ze kunnen lenen tegen een verlaagd rentetarief – en voor Griekenland is die korting nu zo opgelopen dat de rente nu is gedaald tot… nul procent! Geld lenen is dus gratis geworden voor de Grieken – en deze leningen hebben ook nog eens een zeer lange looptijd gekregen van meer dan veertig jaar: als je daar alleen al een paar procent inflatie per jaar op loslaat is het duidelijk: ons geld krijgen we nooit meer terug.

Klaus Regling, de directeur van het ESM, heeft berekend dat de schuld van Griekenland van € 304,6 miljard (waarvan € 57.1 miljard nog uit te lenen), door de verlengingen van de looptijd, verlagen van rentecondities en het niet doorberekenen van “fees and margins” inmiddels al met 40 procent is verlaagd! Wat hier in feite is gebeurd is dat op een ingewikkelde technische manier een 40 procent korting op de Griekse schulden is verleend maar wel zo dat de Noord-Europese kiezers niet meer goed begrijpen wat hier is gebeurd.

De “vooruitgang” in de Griekse hervormingen en waardoor het keer op keer uitkeringen uit het hulpprogramma krijgt, zijn niet of slechts zeer ten dele op feiten gebaseerd. Wanneer de bubbel die de ECB door alle stimuleringsaankopen aan het creëren is barst, en dat kan in feite elk moment gebeuren, zal deze situatie onhoudbaar blijken. Niet alleen Griekenland maar de hele eurozone zal dan weer in een neerwaartse spiraal belanden.

Wat dus in elk geval vermeden moet worden is nóg meer garant staan voor deze bodemloze put. Zolang Griekenland zijn munt niet kan devalueren zal de Griekse concurrentiepositie nooit verbeteren (en zullen wij ons geld dus ook nooit terugzien). Ook zullen de hervormingen (al dan niet doorgevoerd) een wassen neus blijken. Deze Griekse tragedie is echter slechts een symptoom van het mislukte euro-experiment. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Elke dag dat we langer wachten met de beslissing om te stoppen met de euro kost ons meer geld.

Op de hoogte blijven?

Ontvang de wekelijkse mail van Thierry

Standpunten

Zorg
 • Bureaucratie in de zorg terugdringen
 • Beperken invloed van zorgverzekeraars
 • Bevorderen generatiebestendig wonen

Lees meer
Kartelbestrijding
 • Openbreken partijkartel
 • Open sollicitaties publieke functies
 • Digitaal stemmen in de Tweede Kamer

Lees meer
Wet Bescherming Nederlandse Waarden
 • Integratieproblematiek aanpakken door:
 • Wet Bescherming Nederlandse Waarden (Wet BNW)
 • Stevige sancties bij niet-naleving

Lees meer
Directe Democratie
 • Bindende referenda en volksinitiatieven naar Zwitsers model
 • Gekozen burgemeesters
 • e-Democracy

Lees meer
Gekozen minister-president
 • Direct door de bevolking gekozen minister-president
 • Behouden vertrouwensregel

Lees meer
Soevereiniteit
 • Soevereiniteit is uitgangspunt democratie
 • Verplichte referenda bij soevereiniteitsoverdracht

Lees meer
Europese Unie
 • Direct stoppen met uitbreiden EU
 • Referendum over de Euro en de open grenzen

Lees meer
Onderwijs
 • Onderwijs naar Fins model
 • Herinvoeren van de basisbeurs
 • Beter opgeleide docenten voor de klas

Lees meer
MKB
 • Beschermen MKB
 • Stimuleren werkgelegenheid zoals in Denemarken
 • Steun voor DGA’s en ZZP’ers

Lees meer
Belastingen
 • Radicale vereenvoudiging belastingstelsel
 • Hoge belastingvrije voet
 • Afschaffing schenk- en erfbelasting

Lees meer
ZZP
 • Onmiddellijke afschaffing Wet DBA
 • Geen verplichte (pensioen)verzekeringen
 • Overheid weer betrouwbare partner voor ZZP

Lees meer
Transport
 • Aanpakken Oost-Europese detacheringsconstructies
 • Handhaven kwaliteitseisen chauffeurs
 • Terugdraaien visumvrij reizen Oekraïners

Lees meer
Economie
 • Drastische vereenvoudiging belastingstelsel
 • Radicale sanering overheid
 • Pensioenfondsen investeren in NL

Lees meer
Internet
 • Investeren in digitale infrastructuur
 • Drastische vermindering regulering
 • Waarborgen privacy

Lees meer
Privacy
 • Betere bescherming persoonsgegevens
 • Niet uitvoeren anti-MKB wetgeving EU
 • Strengere handhaving Meldplicht Datalekken

Lees meer
Cultuurbeleid
 • Promoten Nederlandse geschiedenis & cultuur
 • Stoppen subsidiëren segregatie

Lees meer
Sanering NPO
 • Partij-lidmaatschappen bestuurders openbaar
 • Ombudsman voor waarborging neutraliteit
 • Focus op educatie en cultuur

Lees meer
Veiligheid & Justitie
 • Grenscontroles terug
 • Hogere opsporingspercentages
 • Zwaardere straffen voor gewelds- en zedendelicten

Lees meer
Defensie
 • Uitgaven defensie naar 2% BBP
 • Uitbreiden Nationale Reserve
 • Start-ups militaire technologie

Lees meer
Immigratie & Remigratie
 • Nederland beslist zelf wie wordt toegelaten
 • Restrictief immigratiebeleid
 • Visa naar Australisch model (Greencard)

Lees meer
Geostrategie
 • Normale, constructieve omgang met Rusland
 • Geen regime change meer in het Midden-Oosten

Lees meer
Sociale voorzieningen
 • Behoud van een goed vangnet
 • Werken moet altijd lonen
 • Eerste 10 jaar in Nederland geen uitkering voor immigranten

Lees meer
Ouderen & pensioenen
 • Pensioenen onder nationaal toezicht
 • AOW-leeftijd voor reguliere beroepen op 66 jaar
 • AOW na 40 jaar zwaar werk

Lees meer
Duurzaamheid & innovatie
 • Inzetten op innovatieve groei
 • Investeren in Thorium
 • Stimuleren deel-economie

Lees meer
Dierenwelzijn & milieu
 • Referenda over CETA en TTIP
 • Aanpakken dierenmishandeling
 • Steun voor de agrarische sector 

Lees meer
Drugs
 • Moderniseren drugsbeleid
 • Legaliseren softdrugs
 • Meer preventie verslavingszorg

Lees meer

FVD heeft ruim 45.000 leden

Forum voor Democratie is de snelst groeiende partij van Nederland. In een jaar tijd hebben we al meer dan de helft van het aantal leden dat de traditionele partijen in vele decennia hebben opgebouwd. Steun ons ook door lid te worden. Help ons de grootste partij van Nederland te worden. FVD-lid word je al vanaf €25 per jaar!

Als FVD-ER krijgt u:
 • Toegang tot alle FVD-events
 • De FVD-ledennieuwsbrief en persoonlijke FVD-ledenpas
 • De mogelijkheid om je aan te melden voor campagnes en posities in onze organisatie
WORD OOK LID

Forum voor Democratie wil Nederland structureel veranderen. We willen een brede maatschappelijke beweging opzetten die niet alleen politiek actief is - maar zich ook vertakt in de hele samenleving. Wil je FVD verder helpen, maar ontbreekt het je aan tijd? Steun ons dan met een donatie.

€ 5
€ 14
€ 19
€ 38
€ 45
€ 80
€ 100
€ 140