• Partijorganisatie heel bewust zo opgezet
 • FVD wil wendbare speedboat zijn, geen logge olietanker
 • Onvrede leeft slechts bij zeer klein groepje van 10-20 leden
 • Massale steun voor partijbestuur, veel onbegrip voor acties van deze leden.

De afgelopen dagen is vooral in de media enige ophef gecreëerd over ‘onrust’ bij Forum voor Democratie. Een beperkt aantal van tien tot maximaal twintig van de 23.000 leden heeft onvrede geuit over de partij-organisatie, en journalisten sprongen daar bovenop. Geen van deze leden vervult op dit moment een rol van betekenis binnen de partijorganisatie van FVD. 

Dit kleine aantal leden spreekt steeds over ontbrekende ‘partijdemocratie’, maar waar hun voorstellen op neerkomen is de creatie van achterhaalde partijbaron-structuren, kamercentrales, enzovoorts. Precies dat vinden wij juist heel ondemocratisch.

FVD is met zorg en visie opgezet. Wij willen niet allerlei verschillende bestuursniveaus binnen onze partij, zoals wel het geval is bij de meeste bestaande partijen. Want Forum voor Democratie wil een snel wendbare speedboat blijven, geen logge olietanker worden zoals de kartelpartijen dat zijn.

Ongekende groei

Forum voor Democratie staat nu op 15 zetels in de peilingen en heeft in een jaar tijd ruim 23.000 nieuwe leden mogen verwelkomen. We zijn de grootste partij op social media, we bereiken wekelijks miljoenen mensen. Dit is nooit eerder vertoond in de Nederlandse politieke geschiedenis. 

En deze groei is echt niet te danken aan het kleine groepje leden dat nu klaagt over onvoldoende inspraak-organen; maar aan de unieke synergie tussen Thierry Baudet en Theo Hiddema in de Tweede Kamer, en het kernteam dat zich voor de volle 200% inzet voor het succes van FVD. Hierdoor kunnen wij daadkrachtiger opereren dan de meeste andere partijen. 

Gelukkig zien verreweg de meeste mensen dat ook. De afgelopen dagen hebben we meer dan duizend steunbetuigingen op de mail en de app ontvangen. We hebben de afgelopen dagen meer dan 500 nieuwe leden mogen verwelkomen. Nog geen tien leden hebben daadwerkelijk hun lidmaatschap opgezegd.

Het verhaal over ‘onrust’ wordt dus enorm opgeblazen. Er is geen sprake van interne verdeeldheid. Het partijbestuur wordt volledig gesteund in de gekozen lijn door de voltallige Tweede Kamerfractie, alle fractiemedewerkers, de volledige lijst voor de raadsverkiezingen in Amsterdam, de regio-coördinatoren, de voorzitter van het Wetenschappelijk Bureau, de organisatoren van de Zomer- en Winterscholen en de bestuursleden zelf.

Op de hoogte blijven?

Ontvang de wekelijkse mail van Thierry

Standpunten

Zorg
 • Bureaucratie in de zorg terugdringen
 • Beperken invloed van zorgverzekeraars
 • Bevorderen generatiebestendig wonen

Lees meer
Kartelbestrijding
 • Openbreken partijkartel
 • Open sollicitaties publieke functies
 • Digitaal stemmen in de Tweede Kamer

Lees meer
Wet Bescherming Nederlandse Waarden
 • Integratieproblematiek aanpakken door:
 • Wet Bescherming Nederlandse Waarden (Wet BNW)
 • Stevige sancties bij niet-naleving

Lees meer
Directe Democratie
 • Bindende referenda en volksinitiatieven naar Zwitsers model
 • Gekozen burgemeesters
 • e-Democracy

Lees meer
Gekozen minister-president
 • Direct door de bevolking gekozen minister-president
 • Behouden vertrouwensregel

Lees meer
Soevereiniteit
 • Soevereiniteit is uitgangspunt democratie
 • Verplichte referenda bij soevereiniteitsoverdracht

Lees meer
Europese Unie
 • Direct stoppen met uitbreiden EU
 • Referendum over de Euro en de open grenzen

Lees meer
Onderwijs
 • Onderwijs naar Fins model
 • Herinvoeren van de basisbeurs
 • Beter opgeleide docenten voor de klas

Lees meer
MKB
 • Beschermen MKB
 • Stimuleren werkgelegenheid zoals in Denemarken
 • Steun voor DGA’s en ZZP’ers

Lees meer
Belastingen
 • Radicale vereenvoudiging belastingstelsel
 • Hoge belastingvrije voet
 • Afschaffing schenk- en erfbelasting

Lees meer
ZZP
 • Onmiddellijke afschaffing Wet DBA
 • Geen verplichte (pensioen)verzekeringen
 • Overheid weer betrouwbare partner voor ZZP

Lees meer
Transport
 • Aanpakken Oost-Europese detacheringsconstructies
 • Handhaven kwaliteitseisen chauffeurs
 • Terugdraaien visumvrij reizen Oekraïners

Lees meer
Economie
 • Drastische vereenvoudiging belastingstelsel
 • Radicale sanering overheid
 • Pensioenfondsen investeren in NL

Lees meer
Internet
 • Investeren in digitale infrastructuur
 • Drastische vermindering regulering
 • Waarborgen privacy

Lees meer
Privacy
 • Betere bescherming persoonsgegevens
 • Niet uitvoeren anti-MKB wetgeving EU
 • Strengere handhaving Meldplicht Datalekken

Lees meer
Cultuurbeleid
 • Promoten Nederlandse geschiedenis & cultuur
 • Stoppen subsidiëren segregatie

Lees meer
Sanering NPO
 • Partij-lidmaatschappen bestuurders openbaar
 • Ombudsman voor waarborging neutraliteit
 • Focus op educatie en cultuur

Lees meer
Veiligheid & Justitie
 • Grenscontroles terug
 • Hogere opsporingspercentages
 • Zwaardere straffen voor gewelds- en zedendelicten

Lees meer
Defensie
 • Uitgaven defensie naar 2% BBP
 • Uitbreiden Nationale Reserve
 • Start-ups militaire technologie

Lees meer
Immigratie & Remigratie
 • Nederland beslist zelf wie wordt toegelaten
 • Restrictief immigratiebeleid
 • Visa naar Australisch model (Greencard)

Lees meer
Geostrategie
 • Normale, constructieve omgang met Rusland
 • Geen regime change meer in het Midden-Oosten

Lees meer
Sociale voorzieningen
 • Behoud van een goed vangnet
 • Werken moet altijd lonen
 • Eerste 10 jaar in Nederland geen uitkering voor immigranten

Lees meer
Ouderen & pensioenen
 • Pensioenen onder nationaal toezicht
 • AOW-leeftijd voor reguliere beroepen op 66 jaar
 • AOW na 40 jaar zwaar werk

Lees meer
Duurzaamheid & innovatie
 • Inzetten op innovatieve groei
 • Investeren in Thorium
 • Stimuleren deel-economie

Lees meer
Dierenwelzijn & milieu
 • Referenda over CETA en TTIP
 • Aanpakken dierenmishandeling
 • Steun voor de agrarische sector 

Lees meer
Drugs
 • Moderniseren drugsbeleid
 • Legaliseren softdrugs
 • Meer preventie verslavingszorg

Lees meer

FVD heeft ruim 45.000 leden

Forum voor Democratie is de snelst groeiende partij van Nederland. In een jaar tijd hebben we al meer dan de helft van het aantal leden dat de traditionele partijen in vele decennia hebben opgebouwd. Steun ons ook door lid te worden. Help ons de grootste partij van Nederland te worden. FVD-lid word je al vanaf €25 per jaar!

Als FVD-ER krijgt u:
 • Toegang tot alle FVD-events
 • De FVD-ledennieuwsbrief en persoonlijke FVD-ledenpas
 • De mogelijkheid om je aan te melden voor campagnes en posities in onze organisatie
WORD OOK LID

Forum voor Democratie wil Nederland structureel veranderen. We willen een brede maatschappelijke beweging opzetten die niet alleen politiek actief is - maar zich ook vertakt in de hele samenleving. Wil je FVD verder helpen, maar ontbreekt het je aan tijd? Steun ons dan met een donatie.

€ 5
€ 14
€ 19
€ 38
€ 45
€ 80
€ 100
€ 140