De Turkse rellen afgelopen weekend zijn een wake up call voor ons land. De politie Rotterdam heeft kordaat opgetreden en verdient daarvoor alle lof. De mannen en vrouwen die dagelijks op straat de orde handhaven verdienen onze volledige steun. Maar de politiek heeft gefaald. Het partijkartel – VVD-CDA-PvdA-D66 – heeft deze situatie gecreëerd en ook de afgelopen jaren niets gedaan om de integratie vlot te trekken. Als het in 2002, toen Pim Fortuyn opkwam, al ‘vijf voor twaalf’ was: hoe laat is het nu dan wel niet?

Het is tijd voor een politieke doorbraak. Wij hebben Forum voor Democratie opgericht om die doorbraak te forceren. Met realisitische, haalbare en zeer effectieve oplossingen voor de huidige crisis en met een lijst van 30 mensen met kennis van zaken uit de praktijk (uit het bedrijfsleven, de academische wereld, de ICT, het onderwijs en de gezondheidszorg). Onze kandidaten zijn stuk voor stuk mensen zonder politiek verleden maar juist met bewezen kennis uit de praktijk.

We moeten drie cruciale lessen leren:

 • De immigratiedeal met Turkije, waar Rutte zo trots mee pronkte, was een enorme blunder. We betalen miljarden aan Erdogan en maken ons ondertussen afhankelijk van zijn grillen. Inmiddels is uitgelekt dat Rutte in het geheim nog extra toezeggingen aan Turkije heeft gedaan ook. Deze kruiperige politiek gaat ons niet verder helpen. Als we niet willen dat er een onbeperkte migrantenstroom naar ons land komt – als we nu eindelijk eens paal en perk willen stellen aan de massa-immigratie – dan dienen we zelf onze eigen grenzen weer te gaan bewaken. Zo simpel is het. Daarom pleit FVD voor immigratie naar Australisch model, waarbij Nederland zelf beslist wie hier wél, en wie hier niét naartoe mogen komen. We gaan niet langer afwachten tot de rest van Europa wakker wordt. De Britten bewaken ook hun eigen grenzen en de economie bloeit daar als nooit tevoren, zeker sinds de Brexit.
 • De Europese Unie is niet onze vriend. Men biedt geen steun aan Nederland in deze crisis maar laat ons als een baksteen vallen. Als wij onze relatie met Turkije willen herzien (en dat is noodzakelijk), dan zullen we uit de Europese Unie moeten treden. Er is geen andere optie. Het voorstel van Buma (CDA) om het EU-associatieverdrag met Turkije op te zeggen is typische verkiezingsretoriek voor de bühne. Het associatieverdrag kan immers slechts in EU-verband worden opgezegd, en vereist unanimiteit – iets waar de andere EU lidstaten nooit mee akkoord zullen gaan. Voor de noodzakelijke NEXIT heeft alleen FVD realistische, uitgewerkte plannen. Ten onrechte wordt de Nederlandse bevolking bang gemaakt met allerhande doem-scenario’s. Net als tijdens het referendum over de voorgestelde Europese Grondwet (in 2005), toen men dreigde dat ‘het licht zou uitgaan’. Noorwegen en Zwitserland zitten niet in de EU: daar gaat het prima.
 • Het integratiebeleid van de afgelopen 40 jaar heeft totaal gefaald. We hebben nooit paal en perk gesteld aan de buitenlandse inmenging in Nederland; organisaties als Milli Görüs en de Grijze Wolven kregen alle ruimte; Turkse Nederlanders moeten zelfs in militaire dienst in Turkije en trouw zweren aan de Turkse vlag. Wij laten het allemaal maar gewoon gebeuren. En dit moet nu eens echt afgelopen zijn. Daarom introduceert FVD de Wet Bescherming Nederlandse Waarden, waarin we de vijf kernwaarden van de vrije, open, pluriforme samenleving die Nederland was en weer wil zijn formuleren (gelijkheid man/vrouw, Nederlandse wet boven religieuze teksten, recht op geloofsafval, recht op analyseren en ridiculiseren, verbod op uithuwelijking). We verplichten moskeeën en islamitische scholen deze waarden expliciet te onderkennen op straffe van serieuze sancties. We verbieden daarnaast buitenlandse financiering van deze instellingen, zodat geen radicalisme via Turks of Saoedisch geld ons land meer binnenkomt.

We leven op een cruciaal moment in onze geschiedenis. De bestaande politiek is failliet; het partijkartel kan de problemen die zij zelf heeft veroorzaakt niet meer oplossen. Het ontbreekt aan visie en talent, men zit vast in de eigen werkelijkheid. Wegkijken en ontkennen werkt niet meer. Ook al is de NPO nog altijd stuitend vooringenomen en propageert men dagelijks de gespeelde daadkracht van het partijkartel: social media hebben het debat nu opengebroken. De Nederlandse bevolking laat zich niet langer vernachelen. Het is tijd voor frisse oplossingen van buiten af. Voor nieuwe mensen, met nieuwe ideeën. Het is tijd voor een nieuwe partij die de Nederlandse politiek openbreekt en ons uit de huidige impasse verlost. Met uw steun kan Forum voor Democratie die rol vervullen. We zijn er klaar voor.

Thierry Baudet, Henk Otten en Rob Rooken vormen tezamen het bestuur van Forum voor Democratie. Ze staan op respectievelijk plaats 1, 4 en 6 van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017.

Op de hoogte blijven?

Ontvang de wekelijkse mail van Thierry

Standpunten

Soevereiniteit
 • Soevereiniteit is uitgangspunt democratie
 • Verplichte referenda bij soevereiniteitsoverdracht

Lees meer
Kartelbestrijding
 • Openbreken partijkartel
 • Open sollicitaties publieke functies
 • Digitaal stemmen in de Tweede Kamer

Lees meer
Wet Bescherming Nederlandse Waarden
 • Integratieproblematiek aanpakken door:
 • Wet Bescherming Nederlandse Waarden (Wet BNW)
 • Stevige sancties bij niet-naleving

Lees meer
Directe Democratie
 • Bindende referenda en volksinitiatieven naar Zwitsers model
 • Gekozen burgemeesters
 • e-Democracy

Lees meer
Gekozen minister-president
 • Direct door de bevolking gekozen minister-president
 • Behouden vertrouwensregel

Lees meer
Zorg
 • Bureaucratie in de zorg terugdringen
 • Beperken invloed van zorgverzekeraars
 • Bevorderen generatiebestendig wonen

Lees meer
Europese Unie
 • Direct stoppen met uitbreiden EU
 • Referendum over de Euro en de open grenzen

Lees meer
Onderwijs
 • Onderwijs naar Fins model
 • Herinvoeren van de basisbeurs
 • Beter opgeleide docenten voor de klas

Lees meer
MKB
 • Beschermen MKB
 • Stimuleren werkgelegenheid zoals in Denemarken
 • Steun voor DGA’s en ZZP’ers

Lees meer
Belastingen
 • Radicale vereenvoudiging belastingstelsel
 • Hoge belastingvrije voet
 • Afschaffing schenk- en erfbelasting

Lees meer
ZZP
 • Onmiddellijke afschaffing Wet DBA
 • Geen verplichte (pensioen)verzekeringen
 • Overheid weer betrouwbare partner voor ZZP

Lees meer
Transport
 • Aanpakken Oost-Europese detacheringsconstructies
 • Handhaven kwaliteitseisen chauffeurs
 • Terugdraaien visumvrij reizen Oekraïners

Lees meer
Economie
 • Drastische vereenvoudiging belastingstelsel
 • Radicale sanering overheid
 • Pensioenfondsen investeren in NL

Lees meer
Internet
 • Investeren in digitale infrastructuur
 • Drastische vermindering regulering
 • Waarborgen privacy

Lees meer
Privacy
 • Betere bescherming persoonsgegevens
 • Niet uitvoeren anti-MKB wetgeving EU
 • Strengere handhaving Meldplicht Datalekken

Lees meer
Cultuurbeleid
 • Promoten Nederlandse geschiedenis & cultuur
 • Stoppen subsidiëren segregatie

Lees meer
Sanering NPO
 • Partij-lidmaatschappen bestuurders openbaar
 • Ombudsman voor waarborging neutraliteit
 • Focus op educatie en cultuur

Lees meer
Veiligheid & Justitie
 • Grenscontroles terug
 • Hogere opsporingspercentages
 • Zwaardere straffen voor gewelds- en zedendelicten

Lees meer
Defensie
 • Uitgaven defensie naar 2% BBP
 • Uitbreiden Nationale Reserve
 • Start-ups militaire technologie

Lees meer
Immigratie & Remigratie
 • Nederland beslist zelf wie wordt toegelaten
 • Restrictief immigratiebeleid
 • Visa naar Australisch model (Greencard)

Lees meer
Geostrategie
 • Normale, constructieve omgang met Rusland
 • Geen regime change meer in het Midden-Oosten

Lees meer
Sociale voorzieningen
 • Behoud van een goed vangnet
 • Werken moet altijd lonen
 • Eerste 10 jaar in Nederland geen uitkering voor immigranten

Lees meer
Ouderen & pensioenen
 • Pensioenen onder nationaal toezicht
 • AOW-leeftijd voor reguliere beroepen op 66 jaar
 • AOW na 40 jaar zwaar werk

Lees meer
Duurzaamheid & innovatie
 • Inzetten op innovatieve groei
 • Investeren in Thorium
 • Stimuleren deel-economie

Lees meer
Dierenwelzijn & milieu
 • Referenda over CETA en TTIP
 • Aanpakken dierenmishandeling
 • Steun voor de agrarische sector 

Lees meer
Drugs
 • Moderniseren drugsbeleid
 • Legaliseren softdrugs
 • Meer preventie verslavingszorg

Lees meer

FVD heeft ruim 48.000 leden

Forum voor Democratie is de snelst groeiende partij van Nederland. In een jaar tijd hebben we al meer dan de helft van het aantal leden dat de traditionele partijen in vele decennia hebben opgebouwd. Steun ons ook door lid te worden. Help ons de grootste partij van Nederland te worden. FVD-lid word je al vanaf €25 per jaar!

Als FVD-ER krijgt u:
 • Toegang tot alle FVD-events
 • De FVD-ledennieuwsbrief en persoonlijke FVD-ledenpas
 • De mogelijkheid om je aan te melden voor campagnes en posities in onze organisatie
WORD OOK LID

Forum voor Democratie wil Nederland structureel veranderen. We willen een brede maatschappelijke beweging opzetten die niet alleen politiek actief is - maar zich ook vertakt in de hele samenleving. Wil je FVD verder helpen, maar ontbreekt het je aan tijd? Steun ons dan met een donatie.

€ 5
€ 14
€ 19
€ 38
€ 45
€ 80
€ 100
€ 140