Gelet op het uitlekken heden van het interne onderzoeksrapport heeft het FVD-bestuur besloten alle relevante stukken nu naar buiten te brengen.

Omdat Forum voor Democratie een correcte en integere manier van omgaan met personen en gemeenschapsgelden voorstaat zijn wij op 1 april - toen het bestuur ontdekte dat de voormalig penningmeester een onaanvaardbare bonusbetaling aan zichzelf van ruim 30.000 euro had gedaan – een onderzoek begonnen. Hem was bekend dat bestuursleden voor hun bestuurswerk geen beloning ontvangen. Daarbij en daarnaast verliep het door de externe accountant gepleegde onderzoek met betrekking tot de jaarrekening over 2018.

De bijgaande accountantverklaring geeft aan dat er een goedkeuring met een beperking is verstrekt. Dit is heel uitzonderlijk, slechts 3% van de accountantscontroles leidt tot een dergelijke verklaring. De grondslag van het ontbreken van een ´normale´ goedkeurende verklaring is gelegen in twee omstandigheden:

1.In de periode 2018-2019 hebben voor duizenden euro’s aan contante verkopen (boeken, merchandise) aan leden plaatsgevonden op diverse evenementen van FVD. De opbrengsten daarvan zijn niet zijn terug te vinden in de administratie van FVD. Diverse malen navraag bij dhr. Otten heeft niet geleid tot een kasadministratie. Die ontbreekt volledig voor de onderhavige periode.

2. Al vroeg in het jaarrekeningproces 2018, namelijk op 15 april 2019, is de heer Otten door de accountant verzocht om aan de hand van een lijst met kosten, nadere onderbouwing te verstrekken van een 75-tal betalingen. Daarop heeft de heer Otten nooit geantwoord. Op 3 mei is de heer Otten hier aan herinnerd. Wederom is daarop nooit geantwoord. In uiterste poging om tenminste de omvangrijkste / belangrijkste bedragen in de deelwaarneming van de accountant te onderbouwen, is op 26 juni nogmaals aan de heer Otten gevraagd om een aantal posten in de periode januari tot en met juni 2018 te onderbouwen met brondocumenten. Dat is niet gebeurd. Opzienbarend is ook de betaling van bijna 10.000 euro aan zijn minnares, volgens de minnares en Otten een ´vergissing´.

De vermoedelijke poging om te frauderen met subsidiegelden van de overheid is uitvoerig omschreven in het rapport, het betreft hier een poging, die door ingrijpen van het bestuur niet tot fraude heeft geleid, zodat de rijksoverheid hierdoor (terecht) niet is benadeeld. 

Dhr Otten heeft intussen publiekelijk verklaard dat hij na de mogelijke opzegging door de partij van zijn lidmaatschap toch zijn zetel in de Eerste Kamer zal blijven innemen en die aldus aan FVD te onthouden. Dit dreigement is voor de partij niet acceptabel.

Op de hoogte blijven?

Ontvang de wekelijkse mail van Thierry

Standpunten

Zorg
 • Bureaucratie in de zorg terugdringen
 • Beperken invloed van zorgverzekeraars
 • Bevorderen generatiebestendig wonen

Lees meer
Kartelbestrijding
 • Openbreken partijkartel
 • Open sollicitaties publieke functies
 • Digitaal stemmen in de Tweede Kamer

Lees meer
Wet Bescherming Nederlandse Waarden
 • Integratieproblematiek aanpakken door:
 • Wet Bescherming Nederlandse Waarden (Wet BNW)
 • Stevige sancties bij niet-naleving

Lees meer
Directe Democratie
 • Bindende referenda en volksinitiatieven naar Zwitsers model
 • Gekozen burgemeesters
 • e-Democracy

Lees meer
Gekozen minister-president
 • Direct door de bevolking gekozen minister-president
 • Behouden vertrouwensregel

Lees meer
Soevereiniteit
 • Soevereiniteit is uitgangspunt democratie
 • Verplichte referenda bij soevereiniteitsoverdracht

Lees meer
Europese Unie
 • Direct stoppen met uitbreiden EU
 • Referendum over de Euro en de open grenzen

Lees meer
Onderwijs
 • Onderwijs naar Fins model
 • Herinvoeren van de basisbeurs
 • Beter opgeleide docenten voor de klas

Lees meer
MKB
 • Beschermen MKB
 • Stimuleren werkgelegenheid zoals in Denemarken
 • Steun voor DGA’s en ZZP’ers

Lees meer
Belastingen
 • Radicale vereenvoudiging belastingstelsel
 • Hoge belastingvrije voet
 • Afschaffing schenk- en erfbelasting

Lees meer
ZZP
 • Onmiddellijke afschaffing Wet DBA
 • Geen verplichte (pensioen)verzekeringen
 • Overheid weer betrouwbare partner voor ZZP

Lees meer
Transport
 • Aanpakken Oost-Europese detacheringsconstructies
 • Handhaven kwaliteitseisen chauffeurs
 • Terugdraaien visumvrij reizen Oekraïners

Lees meer
Economie
 • Drastische vereenvoudiging belastingstelsel
 • Radicale sanering overheid
 • Pensioenfondsen investeren in NL

Lees meer
Internet
 • Investeren in digitale infrastructuur
 • Drastische vermindering regulering
 • Waarborgen privacy

Lees meer
Privacy
 • Betere bescherming persoonsgegevens
 • Niet uitvoeren anti-MKB wetgeving EU
 • Strengere handhaving Meldplicht Datalekken

Lees meer
Cultuurbeleid
 • Promoten Nederlandse geschiedenis & cultuur
 • Stoppen subsidiëren segregatie

Lees meer
Sanering NPO
 • Partij-lidmaatschappen bestuurders openbaar
 • Ombudsman voor waarborging neutraliteit
 • Focus op educatie en cultuur

Lees meer
Veiligheid & Justitie
 • Grenscontroles terug
 • Hogere opsporingspercentages
 • Zwaardere straffen voor gewelds- en zedendelicten

Lees meer
Defensie
 • Uitgaven defensie naar 2% BBP
 • Uitbreiden Nationale Reserve
 • Start-ups militaire technologie

Lees meer
Immigratie & Remigratie
 • Nederland beslist zelf wie wordt toegelaten
 • Restrictief immigratiebeleid
 • Visa naar Australisch model (Greencard)

Lees meer
Geostrategie
 • Normale, constructieve omgang met Rusland
 • Geen regime change meer in het Midden-Oosten

Lees meer
Sociale voorzieningen
 • Behoud van een goed vangnet
 • Werken moet altijd lonen
 • Eerste 10 jaar in Nederland geen uitkering voor immigranten

Lees meer
Ouderen & pensioenen
 • Pensioenen onder nationaal toezicht
 • AOW-leeftijd voor reguliere beroepen op 66 jaar
 • AOW na 40 jaar zwaar werk

Lees meer
Duurzaamheid & innovatie
 • Inzetten op innovatieve groei
 • Investeren in Thorium
 • Stimuleren deel-economie

Lees meer
Dierenwelzijn & milieu
 • Referenda over CETA en TTIP
 • Aanpakken dierenmishandeling
 • Steun voor de agrarische sector 

Lees meer
Drugs
 • Moderniseren drugsbeleid
 • Legaliseren softdrugs
 • Meer preventie verslavingszorg

Lees meer

FVD heeft ruim 45.000 leden

Forum voor Democratie is de snelst groeiende partij van Nederland. In een jaar tijd hebben we al meer dan de helft van het aantal leden dat de traditionele partijen in vele decennia hebben opgebouwd. Steun ons ook door lid te worden. Help ons de grootste partij van Nederland te worden. FVD-lid word je al vanaf €25 per jaar!

Als FVD-ER krijgt u:
 • Toegang tot alle FVD-events
 • De FVD-ledennieuwsbrief en persoonlijke FVD-ledenpas
 • De mogelijkheid om je aan te melden voor campagnes en posities in onze organisatie
WORD OOK LID

Forum voor Democratie wil Nederland structureel veranderen. We willen een brede maatschappelijke beweging opzetten die niet alleen politiek actief is - maar zich ook vertakt in de hele samenleving. Wil je FVD verder helpen, maar ontbreekt het je aan tijd? Steun ons dan met een donatie.

€ 5
€ 14
€ 19
€ 38
€ 45
€ 80
€ 100
€ 140