Ardi Oostdijk

Ardi Oostdijk (55 jaar) - Fractievoorzitter

“Bindende referenda en een gekozen burgemeester”

Ardi is een ICT-specialist die in zijn vrije tijd aan Kyokushin karate doet. Ook zet hij zich met veel plezier in voor een veteranen stichting. Ardi vindt dat iedere Nederlander de keuze moet hebben om zichzelf te ontplooien tot wie en wat hij wil. Daarvoor is een veilige leefomgeving essentieel en een recht voor iedereen. Hij wil daarom uitbreiding van het aantal wijkagenten en een heropening van de politiebureaus. Verder wil Ardi invoering van bindende referenda en een gekozen burgemeester.

Giel van den Berg

Giel van den Berg (24 jaar) - Fractievolger

Jay Irfan

Jay Irfan (30 jaar) - Fractievolger

NOG

TOT DE VERKIEZINGEN

Wat FVD wil in Rotterdam

  • De dorpskernen van Pernis, Rozenburg en Hoek van Holland beschermen
  • De Kuip renoveren en vernieuwen met behoud van het eigen karakter
  • Macht terug naar de burger: bindende referenda en gekozen burgemeester
  • Nooit meer vrijheidsbeperkende maatregelen en QR
  • Veiligheid waarborgen: nooit op verzoek van de landelijke politiek een AZC openen
  • Lagere energierekening; niet van het gas af
Verkiezingsprogramma

Bekijk het hele FVD-verkiezingsprogramma

Download het hele programma in PDF of lees het hierboven per standpunt.