Op 31 oktober maakte Mark Rutte via een brief aan de Kamer bekend dat het kabinet “een voorstel tot inwerkingtreding van de goedkeuringswet zal indienen”. Dit standpunt is onverenigbaar met zijn toezegging in de Tweede Kamer om met een intrekkingswet te komen indien het verdrag ongewijzigd blijft.

Tijdens de referendum-campagne zette Mark Rutte de kiezers al op het verkeerde been met de leugens dat het “gewoon een handelsverdrag” betrof en dat het verdrag ook zonder Nederland gewoon door zou gaan. Inmiddels moet Rutte toegeven dat beide beweringen onjuist waren - zoals wij van het begin af aan altijd hebben gezegd.

Opnieuw komt Rutte nu met een onjuiste voorstelling van zaken: dat er een “juridisch bindende oplossing” wordt toegevoegd die “recht doet aan de NEE-stem”. Dit is een wassen neus waarmee Rutte wederom de Nederlandse bevolking om de tuin leidt. Een dergelijke bijlage heeft immers geen consequenties. Het verdrag wordt gewoon ondertekend en uitgevoerd.

Bovendien: de NEE-stemmers hebben niet gestemd tegen één artikel of één aspect van het verdrag; er is gestemd tegen het GEHELE verdrag. Op 6 april zei 61% van de kiezers NEE tegen het Associatieverdrag. De pogingen om met een aanvullende ‘verklaring’ te komen zijn dus niet alleen krachteloos; ook politiek slaan ze de plank weer volkomen mis.

Als mede-initiatiefnemer van het referendum heeft Forum voor Democratie een rechtszaak aangespannen tegen de Staat om naleving van de referendumwet af te dwingen. Artikel 11 schrijft voor dat er ZO SPOEDIG MOGELIJK een wetsvoorstel moet worden ingediend dat UITSLUITEND strekt tot intrekking of inwerkingtreding van de goedkeuringswet. Meer opties biedt de wet niet.

De regering-Rutte handelt in strijd met Artikel 11 van de Referendumwet. Advocaat Jan van der Grinten die voor Forum optreedt in deze rechtszaak, benadrukt:

“De wet biedt geen ruimte voor maandenlange gesprekken over de uitslag van het referendum. De premier heeft in het debat met de Kamer over de referendumuitslag erkend dat spoedige indiening van een wetsvoorstel op zichzelf mogelijk was, maar gezegd dat hij daar niet voor koos. Dit onderstreept dat de regering de eis ‘zo spoedig mogelijk’ met een wetsvoorstel te komen, zoals de wet voorschrijft, niet naleeft.”

Het is op zichzelf al bijzonder ernstig dat we een rechtszaak moeten voeren om de regering te dwingen de wet na te leven. Dat de premier vervolgens blijft liegen en draaien is misschien nog wel ernstiger. De rechtszaak van Forum tegen de Staat dient op vrijdag 13 januari 2017 om 9:30 voor de Rechtbank Den Haag (meervoudige kamer). Het volledige procesdossier is te vinden op: www.fvd.nl.

Op de hoogte blijven?

Ontvang de wekelijkse mail van Thierry

Standpunten

Zorg
 • Bureaucratie in de zorg terugdringen
 • Beperken invloed van zorgverzekeraars
 • Bevorderen generatiebestendig wonen

Lees meer
Kartelbestrijding
 • Openbreken partijkartel
 • Open sollicitaties publieke functies
 • Digitaal stemmen in de Tweede Kamer

Lees meer
Wet Bescherming Nederlandse Waarden
 • Integratieproblematiek aanpakken door:
 • Wet Bescherming Nederlandse Waarden (Wet BNW)
 • Stevige sancties bij niet-naleving

Lees meer
Directe Democratie
 • Bindende referenda en volksinitiatieven naar Zwitsers model
 • Gekozen burgemeesters
 • e-Democracy

Lees meer
Gekozen minister-president
 • Direct door de bevolking gekozen minister-president
 • Behouden vertrouwensregel

Lees meer
Soevereiniteit
 • Soevereiniteit is uitgangspunt democratie
 • Verplichte referenda bij soevereiniteitsoverdracht

Lees meer
Europese Unie
 • Direct stoppen met uitbreiden EU
 • Referendum over de Euro en de open grenzen

Lees meer
Onderwijs
 • Onderwijs naar Fins model
 • Herinvoeren van de basisbeurs
 • Beter opgeleide docenten voor de klas

Lees meer
MKB
 • Beschermen MKB
 • Stimuleren werkgelegenheid zoals in Denemarken
 • Steun voor DGA’s en ZZP’ers

Lees meer
Belastingen
 • Radicale vereenvoudiging belastingstelsel
 • Hoge belastingvrije voet
 • Afschaffing schenk- en erfbelasting

Lees meer
ZZP
 • Onmiddellijke afschaffing Wet DBA
 • Geen verplichte (pensioen)verzekeringen
 • Overheid weer betrouwbare partner voor ZZP

Lees meer
Transport
 • Aanpakken Oost-Europese detacheringsconstructies
 • Handhaven kwaliteitseisen chauffeurs
 • Terugdraaien visumvrij reizen Oekraïners

Lees meer
Economie
 • Drastische vereenvoudiging belastingstelsel
 • Radicale sanering overheid
 • Pensioenfondsen investeren in NL

Lees meer
Internet
 • Investeren in digitale infrastructuur
 • Drastische vermindering regulering
 • Waarborgen privacy

Lees meer
Privacy
 • Betere bescherming persoonsgegevens
 • Niet uitvoeren anti-MKB wetgeving EU
 • Strengere handhaving Meldplicht Datalekken

Lees meer
Cultuurbeleid
 • Promoten Nederlandse geschiedenis & cultuur
 • Stoppen subsidiëren segregatie

Lees meer
Sanering NPO
 • Partij-lidmaatschappen bestuurders openbaar
 • Ombudsman voor waarborging neutraliteit
 • Focus op educatie en cultuur

Lees meer
Veiligheid & Justitie
 • Grenscontroles terug
 • Hogere opsporingspercentages
 • Zwaardere straffen voor gewelds- en zedendelicten

Lees meer
Defensie
 • Uitgaven defensie naar 2% BBP
 • Uitbreiden Nationale Reserve
 • Start-ups militaire technologie

Lees meer
Immigratie & Remigratie
 • Nederland beslist zelf wie wordt toegelaten
 • Restrictief immigratiebeleid
 • Visa naar Australisch model (Greencard)

Lees meer
Geostrategie
 • Normale, constructieve omgang met Rusland
 • Geen regime change meer in het Midden-Oosten

Lees meer
Sociale voorzieningen
 • Behoud van een goed vangnet
 • Werken moet altijd lonen
 • Eerste 10 jaar in Nederland geen uitkering voor immigranten

Lees meer
Ouderen & pensioenen
 • Pensioenen onder nationaal toezicht
 • AOW-leeftijd voor reguliere beroepen op 66 jaar
 • AOW na 40 jaar zwaar werk

Lees meer
Duurzaamheid & innovatie
 • Inzetten op innovatieve groei
 • Investeren in Thorium
 • Stimuleren deel-economie

Lees meer
Dierenwelzijn & milieu
 • Referenda over CETA en TTIP
 • Aanpakken dierenmishandeling
 • Steun voor de agrarische sector 

Lees meer
Drugs
 • Moderniseren drugsbeleid
 • Legaliseren softdrugs
 • Meer preventie verslavingszorg

Lees meer

FVD heeft ruim 45.000 leden

Forum voor Democratie is de snelst groeiende partij van Nederland. In een jaar tijd hebben we al meer dan de helft van het aantal leden dat de traditionele partijen in vele decennia hebben opgebouwd. Steun ons ook door lid te worden. Help ons de grootste partij van Nederland te worden. FVD-lid word je al vanaf €25 per jaar!

Als FVD-ER krijgt u:
 • Toegang tot alle FVD-events
 • De FVD-ledennieuwsbrief en persoonlijke FVD-ledenpas
 • De mogelijkheid om je aan te melden voor campagnes en posities in onze organisatie
WORD OOK LID

Forum voor Democratie wil Nederland structureel veranderen. We willen een brede maatschappelijke beweging opzetten die niet alleen politiek actief is - maar zich ook vertakt in de hele samenleving. Wil je FVD verder helpen, maar ontbreekt het je aan tijd? Steun ons dan met een donatie.

€ 5
€ 14
€ 19
€ 38
€ 45
€ 80
€ 100
€ 140