Pensioen

Veel Nederlanders hebben via hun arbeidscontract een pensioen opgebouwd dat wordt beheerd door werkgevers en vakbonden. Zij beheren een pot geld van ongeveer 1.500 miljard. Daar komt ieder jaar ongeveer 30 miljard aan premie bij, doordat werkende deelnemers ongeveer twintig procent van hun salaris verplicht afdragen. Ze werken dus verplicht één dag in de week voor hun pensioen.

Maar die premie wordt steeds minder belangrijk dan het rendement dat behaald wordt op de hele pot aan beleggingen. Beter beheer van de pot is echter nodig om ook toekomstige generaties van een goed pensioen te voorzien. Nederlandse pensioenfondsen moeten beter bestuurd worden. Niet door vakbonden. En de meeste verplichte deelnemers in een pensioenfonds zijn niet eens lid van de vakbond. Iedereen moet duidelijk van zijn pensioenfonds horen waar hij/zij in de toekomst recht op heeft. Jongeren moeten niet verplicht worden om zich aan te sluiten bij pensioenfondsen die hen dwingen nu een groot deel van hun inkomen af te dragen, zonder garantie hoeveel ze daar later van terugzien. Wij zijn dus voor flexibilisering.

Daarnaast maken we ons grote zorgen over de kunstmatig lage rentestand die het gevolg is van het ECB-beleid, gericht op het ontlasten van Zuid-Europese landen met gigantische staatsschulden. Dit gaat ten koste van de pensioenen van onze ouderen. Daarom vinden wij de euromunt onhoudbaar en onwenselijk (zie hoofdstuk euro). Het gevolg van het ECB-beleid is een zeer lage rekenrente. Als de rente in de toekomst niet stijgt, leidt dit tot het verder korten van de pensioenen. De Nederlandse overheid moet dat tegengaan, door de koopkracht van onze ouderen te vergroten.

Wij willen:

  1. Pensioenen beheerd door deskundigen in plaats van door sociale partners.
  2. Meer beleggingsvrijheid en minder dwangbuisregels van DNB voor pensioenfondsen.
  3. Af van de euro en de kunstmatig lage rente van de ECB en een hogere (reken) rente.
  4. Vrijwillige deelname aan pensioenfonds.
  5. AOW- en pensioenleeftijd naar 65 jaar of 40 jaar werken bij zware beroepen.
  6. Koopkrachtverbetering voor AOW-ers.
  7. Geen enkele overdracht aan of invloed van de EU op onze pensioengelden.