Een geloofwaardig openbaar bestuur hecht aan integriteit. Als volksvertegenwoordigers voor Forum voor Democratie achten wij het bewaken en waarborgen hiervan van groot belang. Een zorgvuldige omgang met geld van leden en subsidie van de overheid is een eerste vereiste. Verantwoording en vertrouwen zijn daarin onmisbaar. Het gaat om geld dat de samenleving in goed vertrouwen ter beschikking heeft gesteld, waarmee vervolgens verantwoordelijk dient te worden omgegaan. Dit is de kern waar het verschil van inzicht met de heer Otten om draait.

Voor een bestuur dat tot de conclusie komt dat er twijfel ontstaat in plaats van zekerheid, is daadkrachtig handelen vereist zodat de integriteit boven alle twijfel verheven is.

De bewering van de heer Otten in de media dat er een richtingenstrijd gaande is verwerpen wij. Bij een gezonde partij hoort een levendig debat. In de open cultuur van FVD, een ledenpartij in opbouw, zijn discussies welkom. Op recente partijraden zijn pittige debatten gevoerd. De uitbouw van de partij met adviseurs, commissies, expertgroepen en provinciaal kader heeft de basis van de partij enorm verbreed. Deze betrokkenen spreken mee over politieke onderwerpen, zoals de koers van FVD. Talloze mensen werken dagelijks hard om ons sterker te maken zodat we ons geluid in het land zelfbewust en trefzeker kunnen laten horen.

Kortom, in een politieke partij hoort integriteit boven alle twijfel verheven te zijn. Cruciale waarden als verantwoordelijkheid en vertrouwen dienen vanzelfsprekend te zijn. Onder deze voorwaarde kan het debat in de partij gaan waarover het hoort te gaan. Dan staan personen en hun ambities niet in het middelpunt. Dan gaat het over het bouwen van een partij die zich sterk maakt voor ons land. Als volksvertegenwoordigers onderschrijven we de noodzaak van een bestuur van FVD dat hier voortdurend alert op blijft. Wij spreken dan ook ons volledige vertrouwen uit in de aanpak van het bestuur.


Bart van der Werf, Groningen
Maarten Goudzwaard, Friesland
Johan Almekinders, Overijssel
Hendrikus Velzing, Drenthe
Arjan de Kok, Gelderland
Johan Dessing, Noord-Holland
Matthijs Sandmann, Zuid-Holland
Gert-Jan Ransijn, Flevoland
Wouter Weyers, Utrecht
Fred Walravens, Zeeland
Eric de Bie, Noord-Brabant
Simone Kerseboom, Limburg
Annabel Nanninga, Amsterdam

Op de hoogte blijven?

Ontvang de wekelijkse mail van Thierry

Standpunten

Zorg
 • Bureaucratie in de zorg terugdringen
 • Beperken invloed van zorgverzekeraars
 • Bevorderen generatiebestendig wonen

Lees meer
Kartelbestrijding
 • Openbreken partijkartel
 • Open sollicitaties publieke functies
 • Digitaal stemmen in de Tweede Kamer

Lees meer
Wet Bescherming Nederlandse Waarden
 • Integratieproblematiek aanpakken door:
 • Wet Bescherming Nederlandse Waarden (Wet BNW)
 • Stevige sancties bij niet-naleving

Lees meer
Directe Democratie
 • Bindende referenda en volksinitiatieven naar Zwitsers model
 • Gekozen burgemeesters
 • e-Democracy

Lees meer
Gekozen minister-president
 • Direct door de bevolking gekozen minister-president
 • Behouden vertrouwensregel

Lees meer
Soevereiniteit
 • Soevereiniteit is uitgangspunt democratie
 • Verplichte referenda bij soevereiniteitsoverdracht

Lees meer
Europese Unie
 • Direct stoppen met uitbreiden EU
 • Referendum over de Euro en de open grenzen

Lees meer
Onderwijs
 • Onderwijs naar Fins model
 • Herinvoeren van de basisbeurs
 • Beter opgeleide docenten voor de klas

Lees meer
MKB
 • Beschermen MKB
 • Stimuleren werkgelegenheid zoals in Denemarken
 • Steun voor DGA’s en ZZP’ers

Lees meer
Belastingen
 • Radicale vereenvoudiging belastingstelsel
 • Hoge belastingvrije voet
 • Afschaffing schenk- en erfbelasting

Lees meer
ZZP
 • Onmiddellijke afschaffing Wet DBA
 • Geen verplichte (pensioen)verzekeringen
 • Overheid weer betrouwbare partner voor ZZP

Lees meer
Transport
 • Aanpakken Oost-Europese detacheringsconstructies
 • Handhaven kwaliteitseisen chauffeurs
 • Terugdraaien visumvrij reizen Oekraïners

Lees meer
Economie
 • Drastische vereenvoudiging belastingstelsel
 • Radicale sanering overheid
 • Pensioenfondsen investeren in NL

Lees meer
Internet
 • Investeren in digitale infrastructuur
 • Drastische vermindering regulering
 • Waarborgen privacy

Lees meer
Privacy
 • Betere bescherming persoonsgegevens
 • Niet uitvoeren anti-MKB wetgeving EU
 • Strengere handhaving Meldplicht Datalekken

Lees meer
Cultuurbeleid
 • Promoten Nederlandse geschiedenis & cultuur
 • Stoppen subsidiëren segregatie

Lees meer
Sanering NPO
 • Partij-lidmaatschappen bestuurders openbaar
 • Ombudsman voor waarborging neutraliteit
 • Focus op educatie en cultuur

Lees meer
Veiligheid & Justitie
 • Grenscontroles terug
 • Hogere opsporingspercentages
 • Zwaardere straffen voor gewelds- en zedendelicten

Lees meer
Defensie
 • Uitgaven defensie naar 2% BBP
 • Uitbreiden Nationale Reserve
 • Start-ups militaire technologie

Lees meer
Immigratie & Remigratie
 • Nederland beslist zelf wie wordt toegelaten
 • Restrictief immigratiebeleid
 • Visa naar Australisch model (Greencard)

Lees meer
Geostrategie
 • Normale, constructieve omgang met Rusland
 • Geen regime change meer in het Midden-Oosten

Lees meer
Sociale voorzieningen
 • Behoud van een goed vangnet
 • Werken moet altijd lonen
 • Eerste 10 jaar in Nederland geen uitkering voor immigranten

Lees meer
Ouderen & pensioenen
 • Pensioenen onder nationaal toezicht
 • AOW-leeftijd voor reguliere beroepen op 66 jaar
 • AOW na 40 jaar zwaar werk

Lees meer
Duurzaamheid & innovatie
 • Inzetten op innovatieve groei
 • Investeren in Thorium
 • Stimuleren deel-economie

Lees meer
Dierenwelzijn & milieu
 • Referenda over CETA en TTIP
 • Aanpakken dierenmishandeling
 • Steun voor de agrarische sector 

Lees meer
Drugs
 • Moderniseren drugsbeleid
 • Legaliseren softdrugs
 • Meer preventie verslavingszorg

Lees meer

FVD heeft ruim 45.000 leden

Forum voor Democratie is de snelst groeiende partij van Nederland. In een jaar tijd hebben we al meer dan de helft van het aantal leden dat de traditionele partijen in vele decennia hebben opgebouwd. Steun ons ook door lid te worden. Help ons de grootste partij van Nederland te worden. FVD-lid word je al vanaf €25 per jaar!

Als FVD-ER krijgt u:
 • Toegang tot alle FVD-events
 • De FVD-ledennieuwsbrief en persoonlijke FVD-ledenpas
 • De mogelijkheid om je aan te melden voor campagnes en posities in onze organisatie
WORD OOK LID

Forum voor Democratie wil Nederland structureel veranderen. We willen een brede maatschappelijke beweging opzetten die niet alleen politiek actief is - maar zich ook vertakt in de hele samenleving. Wil je FVD verder helpen, maar ontbreekt het je aan tijd? Steun ons dan met een donatie.

€ 5
€ 14
€ 19
€ 38
€ 45
€ 80
€ 100
€ 140