Regelmatig ontvangen we vragen: wat is nou precies het verschil tussen FVD, VNL en GeenPeil? Natuurlijk: vorig jaar nog voerden we gezamenlijk campagne tegen het Associatieverdrag met Oekraïne; en bovendien maakten we min of meer gelijktijdig bekend dat we meedoen met de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017.

Maar zijn we werkelijk zo moeilijk van elkaar te onderscheiden? We vermoeden dat er toch ook wel wat toneelspel gemoeid is met de journalistieke ‘verwarring’. Het journalistieke onvermogen om ons van elkaar te kunnen onderscheiden begint inmiddels wat clownesk aan te doen. Zo verschijnt boven artikelen over Thierry Baudet (FVD) met regelmaat een foto van Jan Roos (VNL). Of andersom. En boven een stuk over Jan Dijkgraaf (GeenPeil) zagen we laatst een foto van Roos en Baudet samen. Zou het voor de media echt zo moeilijk zijn om ons uit elkaar te houden? Je komt toch zelden beelden van Jesse Klaver (GL) tegen boven een artikel over Lodewijk Asscher (PvdA); of een foto van Alexander Pechtold (D66) in een artikel over Mark Rutte (VVD). Zouden de media bewust wat verwarring willen creëren bij de kiezers? Langzamerhand begint het daar wel op te lijken.

Uiteraard hebben we bepaalde overeenkomsten met VNL en GeenPeil - en zullen we samenwerken op punten waar we het eens kunnen worden. Sterker: FVD zal samenwerken met alle partijen op alle mogelijke gebieden - dus ook met de PVV. Wij sluiten niemand uit, wij doen niet aan de kunstmatige tegenstellingen waar Nederland geen millimeter mee opschiet. Dat zijn ouderwetse partijkartel-praktijken waar de kiezer schoon genoeg van heeft. Maar van een fusie of lijstverbinding tussen FVD en andere partijen is geen sprake. FVD wenst VNL en GeenPeil veel succes; maar FVD kiest haar eigen pad en gaat uit van eigen kracht.

Fundamentele verschillen tussen FVD en GeenPeil

 • GeenPeil wil een soort anti-politiek voeren. Zelf geen standpunten hebben, maar uitsluitend door internetgebruikers worden aangestuurd. Wij verwachten dat het het gros van de gebruikers na minder dan een maand al zal afhaken - overweldigd door de honderden moties, amendementen, wetsvoorstellen, memo’s, kamerbrieven, kamerstukken en dergelijke. Mensen hebben het druk en machtigen daarom (terecht) bepaalde professionals om dagelijks (met full-time ondersteuning!) het drukke Kamerwerk te doen. Bovendien kan een systeem zoals dat van GeenPeil eenvoudig worden gekaapt door een groep internet trollen. We hebben plezierig campagne gevoerd met GeenPeil, we wensen ze veel succes met dit project - maar we verwachten er eerlijk gezegd weinig van.

Fundamentele verschillen tussen FVD en VNL

Meer aandacht willen we besteden aan de verschillen tussen FVD en VNL. Want allebei hebben we concrete ideeën over hoe Nederland anders moet. Maar we staan wel voor een ander Nederland. Hieronder enkele verschillen die in het oog springen:

 1. FVD wil het partijkartel openbreken. Wij denken dat ons verouderde politieke stelsel waarbij (vaak incompetente) partijleden in alle sectoren van de samenleving de top-posities  bezetten een van de belangrijkste oorzaken is van de huidige stagnatie in Nederland. Als enige politieke beweging handelen wij vanuit een totaalvisie op de grote problematiek die nu in Nederland speelt: we hebben ongetwijfeld op bepaalde punten overlap met allerlei partijen, maar FVD wil niet alleen de symptomen van de huidige crisis aanpakken (zoals de ongecontroleerde immigratie, de uitzichtloze euro, het verslechterend onderwijs, en het onhoudbare zorgstelsel); vooral richten we ons op de achterliggende oorzaak: het politieke systeem zélf. Je gaat een huis niet verbouwen als de fundamenten verrot zijn. We moeten beginnen bij de basis: ons politieke systeem stamt uit 1848 en sluit niet meer aan bij deze tijd en bij de wensen van de kiezers.

 2. Daarom wil FVD de invoering van bindende en initiërende referenda, gekozen burgemeesters (zoals in de rest van Europa), een stop op politieke benoemingen en afschaffing van het wachtgeld. 

 3. FVD wil een drastische hervorming van het openbaar bestuur. Wij willen een zaken- of extraparlementair-kabinet met de beste (praktijk)mensen voor de functie. Niet langer de leden van het partijkartel die toevallig aan de beurt zijn voor een baantje. In lijn hiermee wil FVD open sollicitaties voor alle publieke functies, waaronder de ambtelijke top van ministeries. Bovendien pleit FVD voor een onmiddellijke stopzetting van politieke benoemingen. De baantjescarrousel van het partijkartel moet worden doorbroken. Er is voldoende talent aanwezig in Nederland. Nieuwe mensen moeten nu een kans krijgen. 

 4. Ook wil FVD een ingrijpende sanering van de partijdige en niet-objectieve NPO. De NPO maakt onderdeel uit van het partijkartel en licht de Nederlandse bevolking volstrekt eenzijdig en onvolledig voor, gefinancierd met jaarlijks 900 miljoen euro belastinggeld. Geen enkele andere partij durfde ons hierin te steunen - om voor de hand liggende redenen.

 5. Anders dan VNL begrijpt FVD dat de EU niet kan worden hervormd. Nederland moet zo snel mogelijk uit de EU - net als de Britten. We moeten optrekken met succesvolle, soevereine handelsnaties als Noorwegen, Zwitserland, Groot-Brittannië, IJsland en Israël. We moeten lid worden van de Europese Vrijhandelsassociatie en ons losmaken van de open grenzen, de uitzichtloze euro en de verstikkende Brusselse regelgeving. Waar VNL graag in de stuurhut van de Titanic wil plaatsnemen willen wij zo snel mogelijk het zinkende schip verlaten. Wij gaan niet lijdzaam de ondergang van Nederland afwachten.

 6. FVD wil dus ook dat Nederland zo snel mogelijk uit de uitzichtloze Euro stapt. Elke dag dat we hiermee wachten kost ons (en de volgende generaties) meer geld, ook via de uitholling van de Nederlandse pensioentegoeden veroorzaakt door het onverantwoorde ECB-beleid.

 7. VNL wil het bijzonder onderwijs afschaffen; en meer in algemene zin een radicale scheiding van kerk en staat. FVD wil juist het Christendom beschermen. Als er problemen zijn met bepaalde islamitische scholen dan moeten we dáár wat aan doen. De goed functionerende Christelijke scholen moeten we niet met het badwater wegspoelen.

 8. Nog breder bezien wil FVD het zelfvertrouwen van het Westen herstellen. Wij in Europa: we hebben de beste, meest interessante, meest diepzinnige en meest menselijke cultuur voortgebracht die er ooit geweest is. Die cultuur moet worden gekoesterd en worden doorgegeven aan volgende generaties. Hierin verschillen wij fundamenteel van de ‘klassiek liberalen’ (zoals VNL): die willen slechts de vruchten, niet de boom.

 9. VNL afficheert zichzelf dus als ‘klassiek liberaal’. In lijn daarmee is de partij voor ongelimiteerde vrijhandel. Wij denken dat vrijhandel en globalisering op sommige punten te ver gaan. De voordelen van TTIP, CETA (en ook van destijds het Associatieverdrag met Oekraïne) komen asymmetrisch terecht bij een kleine groep multinationals (en bij de leden van het partijkartel die er een adviesfunctie aan overhouden). Het MKB, maar ook het milieu, het dierenwelzijn, de sociale voorzieningen, de nationale rechtsmacht en de voedselveiligheid komen in gevaar. Daarom zijn wij een petitie gestart tegen CETA en TTIP - om daar straks een referendum over te kunnen houden.

 10. FVD wil de meest duurzame, groene en innovatieve partij van Nederland zijn. We willen van Nederland de start up hoofdstad van Europa maken; het Silicon Valley van Europa. Daarom: belastingprikkels voor nieuwe energie, voor share-economy, voor biologische landbouw. Gebruik van alternatieve energiebronnen moeten we onderzoeken en ondersteunen, maar CO2-uitstoot terugbrengen is geen must. De mate van invloed die de mens op klimaatverandering kan uitoefenen is hoogst onduidelijk.

 11. VNL is voor herinvoering van de dienstplicht; wij vinden dat de staat burgers niet mag dwingen om te vechten - met uitzondering van een situatie van acute buitenlandse dreiging. Die situatie is er nu niet. Daarom zijn we voorstander van een goed, weerbaar beroepsleger. FVD is geen voorstander van de aanschaf van een vliegdekschip zoals VNL. Wél wil FVD dat de bezuinigingen op defensie worden teruggedraaid. 

 12. Verder wil FVD bindende volksinitiatieven naar Zwitsers model waarbij de bevolking zélf de onderwerpen van een referendum kan kiezen. Dat is een effectieve manier om het partijkartel te bypassen - en er gaat een disciplinerende werking van uit op de politiek. Politici zullen bepaalde ideeën wel uit hun hoofd laten als de bevolking zelf het initiatief kan nemen om hier iets tegen te ondernemen.

Maar behalve deze inhoudelijke verschillen zijn er natuurlijk ook duidelijke verschillen in stijl. VNL en FVD hebben een volstrek andere signatuur. We trekken andere mensen aan, we kiezen andere woorden en bereiken een andere achterban. FVD wordt ondersteund door een brede groep van mensen met diverse achtergronden in de maatschappij zoals Paul Cliteur, Theo Hiddema, Paul Frentrop en Frank Ankersmit. In de politiek is inhoud belangrijk, maar persoonlijkheden doen er ook toe. De Nederlandse kiezer zal uiteindelijk haar voorkeur hierover mogen uitspreken.

Nogmaals: in de Kamer (en ook daarbuiten) zullen we altijd samenwerken met andere partijen op onderwerpen waar we het eens zijn. Maar we zijn ervan overtuigd dat FVD een andere (en bredere!) groep kiezers aanspreekt dan Jan Roos, Louis Bontes en Joram van Klaveren. Niettemin wensen we hen - nogmaals! - alle succes in de campagne. We zien elkaar op 16 maart in de Tweede Kamer!

Op de hoogte blijven?

Ontvang de wekelijkse mail van Thierry

Standpunten

Zorg
 • Bureaucratie in de zorg terugdringen
 • Beperken invloed van zorgverzekeraars
 • Bevorderen generatiebestendig wonen

Lees meer
Kartelbestrijding
 • Openbreken partijkartel
 • Open sollicitaties publieke functies
 • Digitaal stemmen in de Tweede Kamer

Lees meer
Wet Bescherming Nederlandse Waarden
 • Integratieproblematiek aanpakken door:
 • Wet Bescherming Nederlandse Waarden (Wet BNW)
 • Stevige sancties bij niet-naleving

Lees meer
Directe Democratie
 • Bindende referenda en volksinitiatieven naar Zwitsers model
 • Gekozen burgemeesters
 • e-Democracy

Lees meer
Gekozen minister-president
 • Direct door de bevolking gekozen minister-president
 • Behouden vertrouwensregel

Lees meer
Soevereiniteit
 • Soevereiniteit is uitgangspunt democratie
 • Verplichte referenda bij soevereiniteitsoverdracht

Lees meer
Europese Unie
 • Direct stoppen met uitbreiden EU
 • Referendum over de Euro en de open grenzen

Lees meer
Onderwijs
 • Onderwijs naar Fins model
 • Herinvoeren van de basisbeurs
 • Beter opgeleide docenten voor de klas

Lees meer
MKB
 • Beschermen MKB
 • Stimuleren werkgelegenheid zoals in Denemarken
 • Steun voor DGA’s en ZZP’ers

Lees meer
Belastingen
 • Radicale vereenvoudiging belastingstelsel
 • Hoge belastingvrije voet
 • Afschaffing schenk- en erfbelasting

Lees meer
ZZP
 • Onmiddellijke afschaffing Wet DBA
 • Geen verplichte (pensioen)verzekeringen
 • Overheid weer betrouwbare partner voor ZZP

Lees meer
Transport
 • Aanpakken Oost-Europese detacheringsconstructies
 • Handhaven kwaliteitseisen chauffeurs
 • Terugdraaien visumvrij reizen Oekraïners

Lees meer
Economie
 • Drastische vereenvoudiging belastingstelsel
 • Radicale sanering overheid
 • Pensioenfondsen investeren in NL

Lees meer
Internet
 • Investeren in digitale infrastructuur
 • Drastische vermindering regulering
 • Waarborgen privacy

Lees meer
Privacy
 • Betere bescherming persoonsgegevens
 • Niet uitvoeren anti-MKB wetgeving EU
 • Strengere handhaving Meldplicht Datalekken

Lees meer
Cultuurbeleid
 • Promoten Nederlandse geschiedenis & cultuur
 • Stoppen subsidiëren segregatie

Lees meer
Sanering NPO
 • Partij-lidmaatschappen bestuurders openbaar
 • Ombudsman voor waarborging neutraliteit
 • Focus op educatie en cultuur

Lees meer
Veiligheid & Justitie
 • Grenscontroles terug
 • Hogere opsporingspercentages
 • Zwaardere straffen voor gewelds- en zedendelicten

Lees meer
Defensie
 • Uitgaven defensie naar 2% BBP
 • Uitbreiden Nationale Reserve
 • Start-ups militaire technologie

Lees meer
Immigratie & Remigratie
 • Nederland beslist zelf wie wordt toegelaten
 • Restrictief immigratiebeleid
 • Visa naar Australisch model (Greencard)

Lees meer
Geostrategie
 • Normale, constructieve omgang met Rusland
 • Geen regime change meer in het Midden-Oosten

Lees meer
Sociale voorzieningen
 • Behoud van een goed vangnet
 • Werken moet altijd lonen
 • Eerste 10 jaar in Nederland geen uitkering voor immigranten

Lees meer
Ouderen & pensioenen
 • Pensioenen onder nationaal toezicht
 • AOW-leeftijd voor reguliere beroepen op 66 jaar
 • AOW na 40 jaar zwaar werk

Lees meer
Duurzaamheid & innovatie
 • Inzetten op innovatieve groei
 • Investeren in Thorium
 • Stimuleren deel-economie

Lees meer
Dierenwelzijn & milieu
 • Referenda over CETA en TTIP
 • Aanpakken dierenmishandeling
 • Steun voor de agrarische sector 

Lees meer
Drugs
 • Moderniseren drugsbeleid
 • Legaliseren softdrugs
 • Meer preventie verslavingszorg

Lees meer

FVD heeft ruim 45.000 leden

Forum voor Democratie is de snelst groeiende partij van Nederland. In een jaar tijd hebben we al meer dan de helft van het aantal leden dat de traditionele partijen in vele decennia hebben opgebouwd. Steun ons ook door lid te worden. Help ons de grootste partij van Nederland te worden. FVD-lid word je al vanaf €25 per jaar!

Als FVD-ER krijgt u:
 • Toegang tot alle FVD-events
 • De FVD-ledennieuwsbrief en persoonlijke FVD-ledenpas
 • De mogelijkheid om je aan te melden voor campagnes en posities in onze organisatie
WORD OOK LID

Forum voor Democratie wil Nederland structureel veranderen. We willen een brede maatschappelijke beweging opzetten die niet alleen politiek actief is - maar zich ook vertakt in de hele samenleving. Wil je FVD verder helpen, maar ontbreekt het je aan tijd? Steun ons dan met een donatie.

€ 5
€ 14
€ 19
€ 38
€ 45
€ 80
€ 100
€ 140