De provincie dient veel meer aandacht te hebben voor de leefbaarheid van de gehele provincie. Leefbaarheid van zowel steden, kleine dorpen en buitengebieden dienen beide te worden verbeterd. 

Door woningbouw ruim toe te staan, komt er nieuw aanbod en meer doorstroming op de woningmarkt. Er moet ruim baan worden gegeven aan woningbouw in voor marktsegmenten.  

Bureaucratische belemmeringen  en beperkende quota voor woningbouw dienen te worden beëindigd. Als gevolg van vermindering van regels en sturing door de provincie, ontstaat er een gezonde woningmarkt waarin voor iedereen ruimte is.

 

Forum voor Democratie wil:

  • Behoud en revitalisering van de buitengebieden en kleine dorpskernen;
  • Stimuleren van woningbouw, zowel grote projecten als particuliere woningbouw;