In januari en februari van dit jaar stuurde de Europese Commissie ruim 56 ton aan medische hulpmiddelen naar China. Dat blijkt uit schriftelijke vragen gesteld door FVD-Europarlementariër Derk Jan Eppink. ‘Onbegrijpelijk. In Nederland liepen de IC's vol en was er een tekort was aan medische apparatuur. Nu blijkt de Europese Commissie deze op kosten van de belastingbetaler naar China te hebben verscheept’, aldus Eppink.

De antwoorden op de schriftelijke vragen van de FVD-fractie in het Europees Parlement geven een ontluisterend beeld van de werkwijze omtrent COVID-19. Op 28 januari 2020 vroeg China de Europese Unie om persoonlijke beschermingsmiddelen te leveren bij de aanvang van de uitbraak van COVID-19 in Wuhan.

Europese Commissie trots

In totaal werd er aan 56,35 ton verstuurd in het kader van het Uniemechanisme voor civiele bescherming (UCPM). Volgens de Commissie gaat het om 2.100 beschermingsbrillen, 662.439 items beschermende kleding, 112.956 chirurgische maskers, 1.954.921 medische mondmaskers en 21.300 wegwerpschorten. ‘Hiermee werd aan 88,5 procent van het verzoek van China voldaan’, aldus een trotse Europese Commissie.

‘Het is niet te geloven’, zegt Eppink. ‘Op 26 januari 2020 werden al waarschuwingen over COVID-19 afgegeven door het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding. Vervolgens verscheept de Europese Commissie twee dagen later tonnen aan medisch materiaal naar de andere kant van de wereld. Nota bene naar het land dat de uitbraak van het virus in de doofpot stopte.’ Eppinks collega Rob Roos kaartte dit in april in het Europees Parlement ook al aan.

China hoefde niet te betalen

China heeft overigens niet betaald voor de ontvangen bijstand. De EU-lidstaten hebben op vrijwillige basis schenkingen gedaan in het kader van het UCPM. 75 procent van de vervoerskosten werd betaald uit de begroting van de Unie. De EU gaf het materiaal dus gratis. Maar toen hulpmiddelen uit China kwamen, moest er wel worden betaald.

‘Dit is niet te verkopen aan de belastingbetalers. Men mag verwachten dat de eigen volksgezondheid bij de nationale regeringen op nummer één staat. Niet dus. De EU stuurde bijna 2 miljoen mondmaskers naar China, terwijl minister De Jonge er maar niet in slaagde mond maskers in Nederland op de markt te brengen. Vervolgens mag Nederland voor honderden miljarden garant staan voor Corona-“herstelfondsen”. Europese solidariteit noemt men dat. Het blijkt weer dat de Europese elite een wereldvreemd beeld heeft. Met wanbeleid tot gevolg.’

Hoe heeft dit kunnen gebeuren? FVD eist een grondige evaluatie van de genomen beslissingen door de Europese Commissie en de nationale regeringen tijdens de coronacrisis. ‘Op wanbeleid moeten mensen worden afgerekend. Desnoods sturen we de hele commissie naar huis.’

Op de hoogte blijven?

Ontvang de wekelijkse mail van Thierry

Standpunten

Soevereiniteit
 • Soevereiniteit is uitgangspunt democratie
 • Verplichte referenda bij soevereiniteitsoverdracht

Lees meer
Kartelbestrijding
 • Openbreken partijkartel
 • Open sollicitaties publieke functies
 • Digitaal stemmen in de Tweede Kamer

Lees meer
Wet Bescherming Nederlandse Waarden
 • Integratieproblematiek aanpakken door:
 • Wet Bescherming Nederlandse Waarden (Wet BNW)
 • Stevige sancties bij niet-naleving

Lees meer
Directe Democratie
 • Bindende referenda en volksinitiatieven naar Zwitsers model
 • Gekozen burgemeesters
 • e-Democracy

Lees meer
Gekozen minister-president
 • Direct door de bevolking gekozen minister-president
 • Behouden vertrouwensregel

Lees meer
Zorg
 • Bureaucratie in de zorg terugdringen
 • Beperken invloed van zorgverzekeraars
 • Bevorderen generatiebestendig wonen

Lees meer
Europese Unie
 • Direct stoppen met uitbreiden EU
 • Referendum over de Euro en de open grenzen

Lees meer
Onderwijs
 • Onderwijs naar Fins model
 • Herinvoeren van de basisbeurs
 • Beter opgeleide docenten voor de klas

Lees meer
MKB
 • Beschermen MKB
 • Stimuleren werkgelegenheid zoals in Denemarken
 • Steun voor DGA’s en ZZP’ers

Lees meer
Belastingen
 • Radicale vereenvoudiging belastingstelsel
 • Hoge belastingvrije voet
 • Afschaffing schenk- en erfbelasting

Lees meer
ZZP
 • Onmiddellijke afschaffing Wet DBA
 • Geen verplichte (pensioen)verzekeringen
 • Overheid weer betrouwbare partner voor ZZP

Lees meer
Transport
 • Aanpakken Oost-Europese detacheringsconstructies
 • Handhaven kwaliteitseisen chauffeurs
 • Terugdraaien visumvrij reizen Oekraïners

Lees meer
Economie
 • Drastische vereenvoudiging belastingstelsel
 • Radicale sanering overheid
 • Pensioenfondsen investeren in NL

Lees meer
Internet
 • Investeren in digitale infrastructuur
 • Drastische vermindering regulering
 • Waarborgen privacy

Lees meer
Privacy
 • Betere bescherming persoonsgegevens
 • Niet uitvoeren anti-MKB wetgeving EU
 • Strengere handhaving Meldplicht Datalekken

Lees meer
Cultuurbeleid
 • Promoten Nederlandse geschiedenis & cultuur
 • Stoppen subsidiëren segregatie

Lees meer
Sanering NPO
 • Partij-lidmaatschappen bestuurders openbaar
 • Ombudsman voor waarborging neutraliteit
 • Focus op educatie en cultuur

Lees meer
Veiligheid & Justitie
 • Grenscontroles terug
 • Hogere opsporingspercentages
 • Zwaardere straffen voor gewelds- en zedendelicten

Lees meer
Defensie
 • Uitgaven defensie naar 2% BBP
 • Uitbreiden Nationale Reserve
 • Start-ups militaire technologie

Lees meer
Immigratie & Remigratie
 • Nederland beslist zelf wie wordt toegelaten
 • Restrictief immigratiebeleid
 • Visa naar Australisch model (Greencard)

Lees meer
Geostrategie
 • Normale, constructieve omgang met Rusland
 • Geen regime change meer in het Midden-Oosten

Lees meer
Sociale voorzieningen
 • Behoud van een goed vangnet
 • Werken moet altijd lonen
 • Eerste 10 jaar in Nederland geen uitkering voor immigranten

Lees meer
Ouderen & pensioenen
 • Pensioenen onder nationaal toezicht
 • AOW-leeftijd voor reguliere beroepen op 66 jaar
 • AOW na 40 jaar zwaar werk

Lees meer
Duurzaamheid & innovatie
 • Inzetten op innovatieve groei
 • Investeren in Thorium
 • Stimuleren deel-economie

Lees meer
Dierenwelzijn & milieu
 • Referenda over CETA en TTIP
 • Aanpakken dierenmishandeling
 • Steun voor de agrarische sector 

Lees meer
Drugs
 • Moderniseren drugsbeleid
 • Legaliseren softdrugs
 • Meer preventie verslavingszorg

Lees meer

FVD heeft ruim 48.000 leden

Forum voor Democratie is de snelst groeiende partij van Nederland. In een jaar tijd hebben we al meer dan de helft van het aantal leden dat de traditionele partijen in vele decennia hebben opgebouwd. Steun ons ook door lid te worden. Help ons de grootste partij van Nederland te worden. FVD-lid word je al vanaf €25 per jaar!

Als FVD-ER krijgt u:
 • Toegang tot alle FVD-events
 • De FVD-ledennieuwsbrief en persoonlijke FVD-ledenpas
 • De mogelijkheid om je aan te melden voor campagnes en posities in onze organisatie
WORD OOK LID

Forum voor Democratie wil Nederland structureel veranderen. We willen een brede maatschappelijke beweging opzetten die niet alleen politiek actief is - maar zich ook vertakt in de hele samenleving. Wil je FVD verder helpen, maar ontbreekt het je aan tijd? Steun ons dan met een donatie.

€ 5
€ 14
€ 19
€ 38
€ 45
€ 80
€ 100
€ 140