Vandaag stelden Baudet en Van Haga Kamervragen vragen aan CDA-Minister De Jonge van Volksgezondheid over het middel Hydroxychloroquine in relatie tot COVID-19. De Jonge noemde het gebruik ‘kwakzalverij’ - maar volgens medisch platform SERMO wordt het inmiddels door artsen voorgeschreven in meer dan 15 landen, waaronder Duitsland, Frankrijk, België en het Verenigd Koninkrijk.

Uiteraard laat FVD het gebruik van het middel over aan artsen; wij kunnen de medische aspecten daarvan niet beoordelen. Wel vinden we dat alles nu onderzocht moet worden om het Coronavirus te bestrijden. Zeker als alle landen om ons heen dat ook doen. Dit kabinet blundert door deze Coronacrisis heen en loopt continu achter de feiten aan. Het mag niet zo zijn dat Nederland wéér als laatste op de markt komt - net als met de mondkapjes - en we het straks (mocht het blijken te werken) wéér niet kunnen krijgen. We moeten koplopers zijn.

Tijdens het debat verklaarde de minister echter dat er allang onderzoek naar het middel is gedaan en dat wij ons daar verder niet mee mogen bemoeien. Na doorvragen leek De Jonge ietwat terug te krabbelen: hij zou aan de Kamer toesturen “wat daarover beschikbaar is”. Bijna een week later hebben we nog niets ontvangen. Wij willen weten hoe het zit.

Vanavond is huisarts Rob Elens te gast in het FVD Journaal. Elens paste naar eigen zeggen Hydroxychloroquine succesvol toe en genas tien van zijn patiënten van Corona. Kijk ook! Vanaf 17:00 live op ons Youtube kanaal.

 

Vraag 1
Welke Nederlandse onderzoeken zijn er gedaan inzake de werking van Hydroxychloroquine in relatie tot COVID-19?

Vraag 2
Welke Nederlandse onderzoeken inzake de werking van Hydroxychloroquine in relatie tot COVID-19 heeft de minister laten meewegen bij zijn besluit om Hydroxychloroquine in relatie tot COVID-19 niet toe te staan voor behandeling in de eerste lijn?

Vraag 3
Welke informatie is uitgewisseld met andere landen inzake de werking van Hydroxychloroquine in relatie tot COVID-19?

Vraag 4
Heeft de minister, zoals tijdens de appreciatie van motie 25295-373 van de leden Baudet en Van Haga gezegd, voorraden Hydroxychloroquine ingeslagen? Zo ja, hoeveel en hoeveel meer dan er al aanwezig was?

Vraag 5
Hoe waardeert de minister het feit dat zowel in het VK als in de VS de overheden op grote schaal Hydroxychloroquine hebben ingeslagen?

Vraag 6
Kan de minister duiden waarom hij de motie 25295-373 afdeed als een “kwakzalvermotie”?

Vraag 7
Hoe beoordeelt de minister het laatste rapport van medisch platform SERMO dat uitwijst dat in meer dan 15 landen - waaronder Frankrijk, Duitsland, België, de Verenigde Staten, India, et cetera - Hydroxychloroquine inmiddels wordt voorgeschreven door artsen om COVID-19 patiënten te behandelen?

Op de hoogte blijven?

Ontvang de wekelijkse mail van Thierry

Standpunten

Soevereiniteit
 • Soevereiniteit is uitgangspunt democratie
 • Verplichte referenda bij soevereiniteitsoverdracht

Lees meer
Kartelbestrijding
 • Openbreken partijkartel
 • Open sollicitaties publieke functies
 • Digitaal stemmen in de Tweede Kamer

Lees meer
Wet Bescherming Nederlandse Waarden
 • Integratieproblematiek aanpakken door:
 • Wet Bescherming Nederlandse Waarden (Wet BNW)
 • Stevige sancties bij niet-naleving

Lees meer
Directe Democratie
 • Bindende referenda en volksinitiatieven naar Zwitsers model
 • Gekozen burgemeesters
 • e-Democracy

Lees meer
Gekozen minister-president
 • Direct door de bevolking gekozen minister-president
 • Behouden vertrouwensregel

Lees meer
Zorg
 • Bureaucratie in de zorg terugdringen
 • Beperken invloed van zorgverzekeraars
 • Bevorderen generatiebestendig wonen

Lees meer
Europese Unie
 • Direct stoppen met uitbreiden EU
 • Referendum over de Euro en de open grenzen

Lees meer
Onderwijs
 • Onderwijs naar Fins model
 • Herinvoeren van de basisbeurs
 • Beter opgeleide docenten voor de klas

Lees meer
MKB
 • Beschermen MKB
 • Stimuleren werkgelegenheid zoals in Denemarken
 • Steun voor DGA’s en ZZP’ers

Lees meer
Belastingen
 • Radicale vereenvoudiging belastingstelsel
 • Hoge belastingvrije voet
 • Afschaffing schenk- en erfbelasting

Lees meer
ZZP
 • Onmiddellijke afschaffing Wet DBA
 • Geen verplichte (pensioen)verzekeringen
 • Overheid weer betrouwbare partner voor ZZP

Lees meer
Transport
 • Aanpakken Oost-Europese detacheringsconstructies
 • Handhaven kwaliteitseisen chauffeurs
 • Terugdraaien visumvrij reizen Oekraïners

Lees meer
Economie
 • Drastische vereenvoudiging belastingstelsel
 • Radicale sanering overheid
 • Pensioenfondsen investeren in NL

Lees meer
Internet
 • Investeren in digitale infrastructuur
 • Drastische vermindering regulering
 • Waarborgen privacy

Lees meer
Privacy
 • Betere bescherming persoonsgegevens
 • Niet uitvoeren anti-MKB wetgeving EU
 • Strengere handhaving Meldplicht Datalekken

Lees meer
Cultuurbeleid
 • Promoten Nederlandse geschiedenis & cultuur
 • Stoppen subsidiëren segregatie

Lees meer
Sanering NPO
 • Partij-lidmaatschappen bestuurders openbaar
 • Ombudsman voor waarborging neutraliteit
 • Focus op educatie en cultuur

Lees meer
Veiligheid & Justitie
 • Grenscontroles terug
 • Hogere opsporingspercentages
 • Zwaardere straffen voor gewelds- en zedendelicten

Lees meer
Defensie
 • Uitgaven defensie naar 2% BBP
 • Uitbreiden Nationale Reserve
 • Start-ups militaire technologie

Lees meer
Immigratie & Remigratie
 • Nederland beslist zelf wie wordt toegelaten
 • Restrictief immigratiebeleid
 • Visa naar Australisch model (Greencard)

Lees meer
Geostrategie
 • Normale, constructieve omgang met Rusland
 • Geen regime change meer in het Midden-Oosten

Lees meer
Sociale voorzieningen
 • Behoud van een goed vangnet
 • Werken moet altijd lonen
 • Eerste 10 jaar in Nederland geen uitkering voor immigranten

Lees meer
Ouderen & pensioenen
 • Pensioenen onder nationaal toezicht
 • AOW-leeftijd voor reguliere beroepen op 66 jaar
 • AOW na 40 jaar zwaar werk

Lees meer
Duurzaamheid & innovatie
 • Inzetten op innovatieve groei
 • Investeren in Thorium
 • Stimuleren deel-economie

Lees meer
Dierenwelzijn & milieu
 • Referenda over CETA en TTIP
 • Aanpakken dierenmishandeling
 • Steun voor de agrarische sector 

Lees meer
Drugs
 • Moderniseren drugsbeleid
 • Legaliseren softdrugs
 • Meer preventie verslavingszorg

Lees meer

FVD heeft ruim 48.000 leden

Forum voor Democratie is de snelst groeiende partij van Nederland. In een jaar tijd hebben we al meer dan de helft van het aantal leden dat de traditionele partijen in vele decennia hebben opgebouwd. Steun ons ook door lid te worden. Help ons de grootste partij van Nederland te worden. FVD-lid word je al vanaf €25 per jaar!

Als FVD-ER krijgt u:
 • Toegang tot alle FVD-events
 • De FVD-ledennieuwsbrief en persoonlijke FVD-ledenpas
 • De mogelijkheid om je aan te melden voor campagnes en posities in onze organisatie
WORD OOK LID

Forum voor Democratie wil Nederland structureel veranderen. We willen een brede maatschappelijke beweging opzetten die niet alleen politiek actief is - maar zich ook vertakt in de hele samenleving. Wil je FVD verder helpen, maar ontbreekt het je aan tijd? Steun ons dan met een donatie.

€ 5
€ 14
€ 19
€ 38
€ 45
€ 80
€ 100
€ 140