Kamervragen aan de Minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra over zijn gefabriceerde ontmoeting met Poetin

FVD stelt schriftelijke vragen aan de Minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra over zijn 'geleende' verhaal over zijn ontmoeting met de Russische President Vladimir Poetin. Zijlstra gaf aan de Volkskrant toe te hebben gelogen over zijn ontmoeting met Poetin.


Vraag 1:
Wanneer werd de Minister zich er bewust van dat zijn verhaal over zijn aanwezigheid bij de bijeenkomst met Vladimir Poetin in 2006, een leugen was?

Vraag 2:
Gezien het feit dat de Minister heeft aangegeven dat het niet zijn eigen ervaring betreft, maar die van een beschermde bron: van wie heeft de Minister het verhaal gehoord?

Vraag 3:
Indien de Minister niet kan aangeven van wie hij het verhaal heeft ‘geleend’, hoe kunnen we zijn verhaal van een fabricatie onderscheiden? 

Vraag 4:
Inderdaad, hoe is het verhaal van de Minister te verifiëren?

Vraag 5:
En indien dat niet kan, hoe kan de Minister dan verwachten dat we hem geloven? 

Vraag 6:
Wanneer heeft de Volkskrant de Minister benaderd met het verhaal over zijn gefabriceerde ontmoeting met Poetin?

Vraag 7:
Kan de Minister een overzicht geven van wie, naast de Volkskrant, de afgelopen jaren nog meer hebben gevraagd naar de feitelijke juistheid van het verhaal van de Minister over zijn ontmoeting met Poetin in 2006? Zo nee, waarom niet?

Vraag 8:
Klopt het dat de Minister zijn bron in contact heeft gebracht met de Volkskrant, zoals de Minister aangaf in zijn interview met Nu.nl? Zo nee, is hier tevens sprake van een ‘geleend’ verhaal?

Vraag 9:
Indien de bron van het ‘geleende’ verhaal daadwerkelijk bestaat, zou de Minister zijn bron dan kunnen aansporen om naar een besloten hoorzitting te komen om ten overstaan van de Commissie van Buitenlandse Zaken het verhaal nogmaals te vertellen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 10:
Wanneer heeft de Minister het verhaal gehoord over de ontmoeting met Poetin en diens uitspraken bij de betreffende bijeenkomst in 2006? 

Vraag 11:
Wanneer besloot de Minister dit verhaal te ‘lenen’ en te presenteren als eigen ervaring?

Vraag 12:
Hoe heeft Minister gepoogd het verhaal van zijn bron te verifiëren?

Vraag 13:
Wanneer heeft de Minister de Minister-President op de hoogte gesteld van zijn gefabriceerde verhaal?

Vraag 14:
Is het ‘geleende’ verhaal van de Minister aan de orde gekomen in zijn gesprek met de formateur? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat heeft de Minister de formateur hierover medegedeeld?

Vraag 15:
Wanneer vond de bijeenkomst in het buitenhuis van de Russische President plaats?

Vraag 16:
Kan de Minister aangeven in welk buitenhuis van Poetin de bijeenkomst precies plaatsvond?

Vraag 17:
Wie waren er wél aanwezig bij de bijeenkomst?

Vraag 18:
Hoeveel andere verhalen heeft de Minister ‘geleend’ en van wie? Graag toelichten met voorbeelden.

Vraag 19:
Was de Minister echt aanwezig bij de bomaanslag in Bogota zoals hij in 2015 bij Pauw beweerde? Zo ja, kan de Minister dit bewijzen? Zo nee, kan hij aangeven van wie hij dit verhaal heeft ‘geleend’? (https://nos.nl/artikel/2070202-zijlstra-getuige-van-bomaanslag-in-2003.html)

Vraag 20:
In hoeverre is het buitenlands beleid van de Minister gebaseerd op ‘geleende’ verhalen?

Vraag 21:
Heeft de Minister kennis genomen van de grote verontwaardiging die vandaag in de internationale pers ontstond over zijn leugens? Zo nee, hoe blijft de Minister op de hoogte van het internationale nieuws?

Vraag 22:
Wat denkt de Minister dat de impact is van deze nieuwsberichten op het imago van Nederland in het buitenland?

Vraag 23:
Deelt de Minister de opvatting dat hij hiermee het internationale imago van Nederland schaadt? Zo nee, waarom niet?

Vraag 24:
Wat denkt de Minister dat de impact is van deze nieuwsberichten op de onderhandelingspositie van de Minister, in het vertegenwoordigen van de Nederlandse belangen, ten opzichte van het buitenland?

Vraag 25:
Gezien de gespannen diplomatieke verhoudingen tussen Nederland en Rusland, in hoeverre denkt de Minister deze verhoudingen te verbeteren met het fabriceren van verhalen over een ontmoeting met de Russische President?

Vraag 26:
Gezien de ambities van de Minister om voorzitter te worden van de VN Veiligheidsraad, hoe denkt de Minister dit nog geloofwaardig te kunnen doen?

Vraag 27:
Hoe denkt de Minister nu nog op een geloofwaardige wijze Nederland te kunnen vertegenwoordigen in het buitenland en in internationale organisaties?

Op de hoogte blijven?

Ontvang de wekelijkse mail van Thierry

Standpunten

Zorg
 • Bureaucratie in de zorg terugdringen
 • Beperken invloed van zorgverzekeraars
 • Bevorderen generatiebestendig wonen

Lees meer
Kartelbestrijding
 • Openbreken partijkartel
 • Open sollicitaties publieke functies
 • Digitaal stemmen in de Tweede Kamer

Lees meer
Wet Bescherming Nederlandse Waarden
 • Integratieproblematiek aanpakken door:
 • Wet Bescherming Nederlandse Waarden (Wet BNW)
 • Stevige sancties bij niet-naleving

Lees meer
Directe Democratie
 • Bindende referenda en volksinitiatieven naar Zwitsers model
 • Gekozen burgemeesters
 • e-Democracy

Lees meer
Gekozen minister-president
 • Direct door de bevolking gekozen minister-president
 • Behouden vertrouwensregel

Lees meer
Soevereiniteit
 • Soevereiniteit is uitgangspunt democratie
 • Verplichte referenda bij soevereiniteitsoverdracht

Lees meer
Europese Unie
 • Direct stoppen met uitbreiden EU
 • Referendum over de Euro en de open grenzen

Lees meer
Onderwijs
 • Onderwijs naar Fins model
 • Herinvoeren van de basisbeurs
 • Beter opgeleide docenten voor de klas

Lees meer
MKB
 • Beschermen MKB
 • Stimuleren werkgelegenheid zoals in Denemarken
 • Steun voor DGA’s en ZZP’ers

Lees meer
Belastingen
 • Radicale vereenvoudiging belastingstelsel
 • Hoge belastingvrije voet
 • Afschaffing schenk- en erfbelasting

Lees meer
ZZP
 • Onmiddellijke afschaffing Wet DBA
 • Geen verplichte (pensioen)verzekeringen
 • Overheid weer betrouwbare partner voor ZZP

Lees meer
Transport
 • Aanpakken Oost-Europese detacheringsconstructies
 • Handhaven kwaliteitseisen chauffeurs
 • Terugdraaien visumvrij reizen Oekraïners

Lees meer
Economie
 • Drastische vereenvoudiging belastingstelsel
 • Radicale sanering overheid
 • Pensioenfondsen investeren in NL

Lees meer
Internet
 • Investeren in digitale infrastructuur
 • Drastische vermindering regulering
 • Waarborgen privacy

Lees meer
Privacy
 • Betere bescherming persoonsgegevens
 • Niet uitvoeren anti-MKB wetgeving EU
 • Strengere handhaving Meldplicht Datalekken

Lees meer
Cultuurbeleid
 • Promoten Nederlandse geschiedenis & cultuur
 • Stoppen subsidiëren segregatie

Lees meer
Sanering NPO
 • Partij-lidmaatschappen bestuurders openbaar
 • Ombudsman voor waarborging neutraliteit
 • Focus op educatie en cultuur

Lees meer
Veiligheid & Justitie
 • Grenscontroles terug
 • Hogere opsporingspercentages
 • Zwaardere straffen voor gewelds- en zedendelicten

Lees meer
Defensie
 • Uitgaven defensie naar 2% BBP
 • Uitbreiden Nationale Reserve
 • Start-ups militaire technologie

Lees meer
Immigratie & Remigratie
 • Nederland beslist zelf wie wordt toegelaten
 • Restrictief immigratiebeleid
 • Visa naar Australisch model (Greencard)

Lees meer
Geostrategie
 • Normale, constructieve omgang met Rusland
 • Geen regime change meer in het Midden-Oosten

Lees meer
Sociale voorzieningen
 • Behoud van een goed vangnet
 • Werken moet altijd lonen
 • Eerste 10 jaar in Nederland geen uitkering voor immigranten

Lees meer
Ouderen & pensioenen
 • Pensioenen onder nationaal toezicht
 • AOW-leeftijd voor reguliere beroepen op 66 jaar
 • AOW na 40 jaar zwaar werk

Lees meer
Duurzaamheid & innovatie
 • Inzetten op innovatieve groei
 • Investeren in Thorium
 • Stimuleren deel-economie

Lees meer
Dierenwelzijn & milieu
 • Referenda over CETA en TTIP
 • Aanpakken dierenmishandeling
 • Steun voor de agrarische sector 

Lees meer
Drugs
 • Moderniseren drugsbeleid
 • Legaliseren softdrugs
 • Meer preventie verslavingszorg

Lees meer

FVD heeft ruim 45.000 leden

Forum voor Democratie is de snelst groeiende partij van Nederland. In een jaar tijd hebben we al meer dan de helft van het aantal leden dat de traditionele partijen in vele decennia hebben opgebouwd. Steun ons ook door lid te worden. Help ons de grootste partij van Nederland te worden. FVD-lid word je al vanaf €25 per jaar!

Als FVD-ER krijgt u:
 • Toegang tot alle FVD-events
 • De FVD-ledennieuwsbrief en persoonlijke FVD-ledenpas
 • De mogelijkheid om je aan te melden voor campagnes en posities in onze organisatie
WORD OOK LID

Forum voor Democratie wil Nederland structureel veranderen. We willen een brede maatschappelijke beweging opzetten die niet alleen politiek actief is - maar zich ook vertakt in de hele samenleving. Wil je FVD verder helpen, maar ontbreekt het je aan tijd? Steun ons dan met een donatie.

€ 5
€ 14
€ 19
€ 38
€ 45
€ 80
€ 100
€ 140