Sinds de lancering van de nieuwe partij Forum voor Democratie (Lijst 16) eind september vorig jaar, is de ledengroei explosief aan het versnellen. Inmiddels is de grens van 4.000 leden al overschreden, en komt het aantal van 5.000 leden in zicht. Er zijn dagen dat er zich meer dan 100 nieuwe leden aanmelden. Het bestuur van FVD is blij met de grote aantallen nieuwe leden: 'De leden stellen ons in staat stellen de partij versneld uit te bouwen. We gaan ook provinciale en gemeentelijke afdelingen opzetten, zodat we een sterke structuur hebben om mee te doen aan alle komende verkiezingen en ook via de provinciale verkiezingen in de Eerste Kamer vertegenwoordigd worden”.

Lijsttrekker Thierry Baudet zegt: “Er is enorm veel enthousiasme, we merken het iedere dag weer. Mensen willen zich bij ons aansluiten, ze willen helpen bij de campagne en doneren. Onze bijeenkomsten worden buitengewoon goed bezocht, en minstens de helft van de aanwezigen wordt ook lid. Het zijn mensen die hun vertrouwen in de traditionele politiek hebben verloren. Het gevoel ontstaat dat het nu echt mogelijk is om zaken te veranderen. Dat is wat veel mensen willen, en dat is ook wat Forum voor Democratie gaat doen.”

Strafpleiter Mr. Theo Hiddema (samen met Baudet mede-lijstaanvoerder): “Ik werd door de lijsttrekker verordonneerd om in flink wat zaaltjes op te treden, het was voor mij een sprong in het duister: ik ben geen politicus en had geen idee hoe die dingen werken. Ik ben echter enorm gegrepen door het elan dat op de bijeenkomsten te bespeuren is. En ik merk dat er heel veel behoefte is aan onze duidelijke visie op wat er veranderen moet. Daarom heb ik zoveel mogelijk tijd vrijgemaakt voor het campagnewerk, dat viel niet mee, want ik heb natuurlijk ook gewoon mijn dagelijkse praktijk. Ik heb geen spijt van mijn beslissing om mij kandidaat te stellen voor de Tweede Kamer. Ik verheug mij zelfs op het innemen van mijn zetel en de komende 4 jaar vanuit mijn praktijkervaring inbreng te leveren bij de relevante wetsontwerpen.”

De grote steun voor FVD vertaalt zich ook in de vele donaties aan de crowdfunding. Dat is hard nodig ook, want anders dan de bestaande partijen, ontvangt FVD geen subsidie. De eerste crowdfundingactie om €100.000 op te halen is inmiddels succesvol afgesloten. De huidige actie voor de financiering van een slotoffensief op de radio heeft inmiddels bijna de beoogde €30.000 opgebracht. Verder valt het op dat veel leden een hoger bedrag betalen dan de minimale jaarlijkse contributie van €25” zegt Henk Otten, de penningmeester (en nummer 4 op de lijst) van Forum voor Democratie.

Op de hoogte blijven?

Ontvang de wekelijkse mail van Thierry

Standpunten

Zorg
 • Bureaucratie in de zorg terugdringen
 • Beperken invloed van zorgverzekeraars
 • Bevorderen generatiebestendig wonen

Lees meer
Kartelbestrijding
 • Openbreken partijkartel
 • Open sollicitaties publieke functies
 • Digitaal stemmen in de Tweede Kamer

Lees meer
Wet Bescherming Nederlandse Waarden
 • Integratieproblematiek aanpakken door:
 • Wet Bescherming Nederlandse Waarden (Wet BNW)
 • Stevige sancties bij niet-naleving

Lees meer
Directe Democratie
 • Bindende referenda en volksinitiatieven naar Zwitsers model
 • Gekozen burgemeesters
 • e-Democracy

Lees meer
Gekozen minister-president
 • Direct door de bevolking gekozen minister-president
 • Behouden vertrouwensregel

Lees meer
Soevereiniteit
 • Soevereiniteit is uitgangspunt democratie
 • Verplichte referenda bij soevereiniteitsoverdracht

Lees meer
Europese Unie
 • Direct stoppen met uitbreiden EU
 • Referendum over de Euro en de open grenzen

Lees meer
Onderwijs
 • Onderwijs naar Fins model
 • Herinvoeren van de basisbeurs
 • Beter opgeleide docenten voor de klas

Lees meer
MKB
 • Beschermen MKB
 • Stimuleren werkgelegenheid zoals in Denemarken
 • Steun voor DGA’s en ZZP’ers

Lees meer
Belastingen
 • Radicale vereenvoudiging belastingstelsel
 • Hoge belastingvrije voet
 • Afschaffing schenk- en erfbelasting

Lees meer
ZZP
 • Onmiddellijke afschaffing Wet DBA
 • Geen verplichte (pensioen)verzekeringen
 • Overheid weer betrouwbare partner voor ZZP

Lees meer
Transport
 • Aanpakken Oost-Europese detacheringsconstructies
 • Handhaven kwaliteitseisen chauffeurs
 • Terugdraaien visumvrij reizen Oekraïners

Lees meer
Economie
 • Drastische vereenvoudiging belastingstelsel
 • Radicale sanering overheid
 • Pensioenfondsen investeren in NL

Lees meer
Internet
 • Investeren in digitale infrastructuur
 • Drastische vermindering regulering
 • Waarborgen privacy

Lees meer
Privacy
 • Betere bescherming persoonsgegevens
 • Niet uitvoeren anti-MKB wetgeving EU
 • Strengere handhaving Meldplicht Datalekken

Lees meer
Cultuurbeleid
 • Promoten Nederlandse geschiedenis & cultuur
 • Stoppen subsidiëren segregatie

Lees meer
Sanering NPO
 • Partij-lidmaatschappen bestuurders openbaar
 • Ombudsman voor waarborging neutraliteit
 • Focus op educatie en cultuur

Lees meer
Veiligheid & Justitie
 • Grenscontroles terug
 • Hogere opsporingspercentages
 • Zwaardere straffen voor gewelds- en zedendelicten

Lees meer
Defensie
 • Uitgaven defensie naar 2% BBP
 • Uitbreiden Nationale Reserve
 • Start-ups militaire technologie

Lees meer
Immigratie & Remigratie
 • Nederland beslist zelf wie wordt toegelaten
 • Restrictief immigratiebeleid
 • Visa naar Australisch model (Greencard)

Lees meer
Geostrategie
 • Normale, constructieve omgang met Rusland
 • Geen regime change meer in het Midden-Oosten

Lees meer
Sociale voorzieningen
 • Behoud van een goed vangnet
 • Werken moet altijd lonen
 • Eerste 10 jaar in Nederland geen uitkering voor immigranten

Lees meer
Ouderen & pensioenen
 • Pensioenen onder nationaal toezicht
 • AOW-leeftijd voor reguliere beroepen op 66 jaar
 • AOW na 40 jaar zwaar werk

Lees meer
Duurzaamheid & innovatie
 • Inzetten op innovatieve groei
 • Investeren in Thorium
 • Stimuleren deel-economie

Lees meer
Dierenwelzijn & milieu
 • Referenda over CETA en TTIP
 • Aanpakken dierenmishandeling
 • Steun voor de agrarische sector 

Lees meer
Drugs
 • Moderniseren drugsbeleid
 • Legaliseren softdrugs
 • Meer preventie verslavingszorg

Lees meer

FVD heeft ruim 45.000 leden

Forum voor Democratie is de snelst groeiende partij van Nederland. In een jaar tijd hebben we al meer dan de helft van het aantal leden dat de traditionele partijen in vele decennia hebben opgebouwd. Steun ons ook door lid te worden. Help ons de grootste partij van Nederland te worden. FVD-lid word je al vanaf €25 per jaar!

Als FVD-ER krijgt u:
 • Toegang tot alle FVD-events
 • De FVD-ledennieuwsbrief en persoonlijke FVD-ledenpas
 • De mogelijkheid om je aan te melden voor campagnes en posities in onze organisatie
WORD OOK LID

Forum voor Democratie wil Nederland structureel veranderen. We willen een brede maatschappelijke beweging opzetten die niet alleen politiek actief is - maar zich ook vertakt in de hele samenleving. Wil je FVD verder helpen, maar ontbreekt het je aan tijd? Steun ons dan met een donatie.

€ 5
€ 14
€ 19
€ 38
€ 45
€ 80
€ 100
€ 140