Over twee generaties bestaat ons land voor meer dan de helft uit allochtonen. Dat is de consequentie van het huidige VVD-beleid, zo bleek uit een studie die gisteren op Elsevier.nl werd gepubliceerd. 

Het demografisch onderzoek van dr. Jan van de Beek en prof. dr. Jan Latten laat zien dat er bij ongewijzigd beleid over twee generaties 24 miljoen mensen in Nederland wonen en dat het “minderheid in eigen land” doemscenario zal zijn uitgekomen.

In 2016 bereikte Nederland het recordaantal van 17 miljoen inwoners. Wat onderbelicht bleef is dat die stijging in zijn geheel niet kwam door natuurlijke aanwas; maar door de enorme en aanhoudende immigratie. Na decennia van open grenzen telt de Nederlandse bevolking inmiddels ruim 4 miljoen mensen met een migratieachtergrond, en nog slechts 13 miljoen met een autochtone achtergrond.

De afgelopen twee jaar kwamen ruim 160.000 mensen (netto) naar Nederland, onder andere via asielmigratie, gezinshereniging en arbeidsmigratie. Daar komt nog eens bij dat er in die tijd bijna 50.000 kinderen zijn geboren in migrantengezinnen. Bij elkaar komt dit neer op meer dan 100.000 nieuwkomers per jaar; iedere drie jaar een aantal zo groot als de stad Utrecht. Daarnaast zal de autochtone bevolking van Nederland de komende decennia krimpen met meer dan een miljoen.

Het soort beleid dat al decennia in ons land gevoerd wordt en nog steeds doorgaat zal er zodoende voor zorgen dat Nederland tegen het einde van de eeuw - een tijd die de basisschoolkinderen van vandaag nog zullen meemaken - voor minder dan de helft oorspronkelijk Nederlands is. Mohammed is nu al de meest gekozen jongensnaam voor nieuw geboren kinderen.

Terwijl de traditionele politieke partijen en hun media zich bezighouden met de problemen die op korte termijn spelen - schrijnende gevallen, uitzonderingssituaties en door de media naar voren geschoven kinderen die het slachtoffer werden van de asielindustrie en gesubsidieerde advocaten die procedures eindeloos rekten - stelt geen enkele partij de lange termijn consequenties van ons immigratiebeleid aan de orde.

Forum voor Democratie doet dit wél. Nederland moet stoppen met het open grenzenbeleid dat achtereenvolgende kabinetten hebben ingezet en kiezen voor het Australisch immigratiemodel. Migranten krijgen punten op basis van hun leeftijd, opleidingsniveau, beroep, werkervaring, culturele achtergrond, et cetera. Is hun totaalscore lager dan het minimum benodigde aantal punten? Dan zijn ze niet welkom in Nederland. Immigranten kunnen niet eindeloos procederen en moeten hun eigen administratieve kosten betalen. Zo laten we alleen de mensen in Nederland toe die iets toevoegen aan onze samenleving. 

Daarnaast zetten we keihard in op handhaving van onze waarden, integratie in onze samenleving - en remigratie voor wie niet in onze samenleving past. Daar hoort ook bij dat radicale moskeeën worden gesloten, haatimams worden uitgezet en uitkeringen worden versoberd zodat de extreme oververtegenwoordiging van niet-Westerse allochtonen in ons sociale vangnet serieus wordt teruggedrongen.

Klik hier om meer te lezen meer over de standpunten van FVD.

Op de hoogte blijven?

Ontvang de wekelijkse mail van Thierry

Standpunten

Zorg
 • Bureaucratie in de zorg terugdringen
 • Beperken invloed van zorgverzekeraars
 • Bevorderen generatiebestendig wonen

Lees meer
Kartelbestrijding
 • Openbreken partijkartel
 • Open sollicitaties publieke functies
 • Digitaal stemmen in de Tweede Kamer

Lees meer
Wet Bescherming Nederlandse Waarden
 • Integratieproblematiek aanpakken door:
 • Wet Bescherming Nederlandse Waarden (Wet BNW)
 • Stevige sancties bij niet-naleving

Lees meer
Directe Democratie
 • Bindende referenda en volksinitiatieven naar Zwitsers model
 • Gekozen burgemeesters
 • e-Democracy

Lees meer
Gekozen minister-president
 • Direct door de bevolking gekozen minister-president
 • Behouden vertrouwensregel

Lees meer
Soevereiniteit
 • Soevereiniteit is uitgangspunt democratie
 • Verplichte referenda bij soevereiniteitsoverdracht

Lees meer
Europese Unie
 • Direct stoppen met uitbreiden EU
 • Referendum over de Euro en de open grenzen

Lees meer
Onderwijs
 • Onderwijs naar Fins model
 • Herinvoeren van de basisbeurs
 • Beter opgeleide docenten voor de klas

Lees meer
MKB
 • Beschermen MKB
 • Stimuleren werkgelegenheid zoals in Denemarken
 • Steun voor DGA’s en ZZP’ers

Lees meer
Belastingen
 • Radicale vereenvoudiging belastingstelsel
 • Hoge belastingvrije voet
 • Afschaffing schenk- en erfbelasting

Lees meer
ZZP
 • Onmiddellijke afschaffing Wet DBA
 • Geen verplichte (pensioen)verzekeringen
 • Overheid weer betrouwbare partner voor ZZP

Lees meer
Transport
 • Aanpakken Oost-Europese detacheringsconstructies
 • Handhaven kwaliteitseisen chauffeurs
 • Terugdraaien visumvrij reizen Oekraïners

Lees meer
Economie
 • Drastische vereenvoudiging belastingstelsel
 • Radicale sanering overheid
 • Pensioenfondsen investeren in NL

Lees meer
Internet
 • Investeren in digitale infrastructuur
 • Drastische vermindering regulering
 • Waarborgen privacy

Lees meer
Privacy
 • Betere bescherming persoonsgegevens
 • Niet uitvoeren anti-MKB wetgeving EU
 • Strengere handhaving Meldplicht Datalekken

Lees meer
Cultuurbeleid
 • Promoten Nederlandse geschiedenis & cultuur
 • Stoppen subsidiëren segregatie

Lees meer
Sanering NPO
 • Partij-lidmaatschappen bestuurders openbaar
 • Ombudsman voor waarborging neutraliteit
 • Focus op educatie en cultuur

Lees meer
Veiligheid & Justitie
 • Grenscontroles terug
 • Hogere opsporingspercentages
 • Zwaardere straffen voor gewelds- en zedendelicten

Lees meer
Defensie
 • Uitgaven defensie naar 2% BBP
 • Uitbreiden Nationale Reserve
 • Start-ups militaire technologie

Lees meer
Immigratie & Remigratie
 • Nederland beslist zelf wie wordt toegelaten
 • Restrictief immigratiebeleid
 • Visa naar Australisch model (Greencard)

Lees meer
Geostrategie
 • Normale, constructieve omgang met Rusland
 • Geen regime change meer in het Midden-Oosten

Lees meer
Sociale voorzieningen
 • Behoud van een goed vangnet
 • Werken moet altijd lonen
 • Eerste 10 jaar in Nederland geen uitkering voor immigranten

Lees meer
Ouderen & pensioenen
 • Pensioenen onder nationaal toezicht
 • AOW-leeftijd voor reguliere beroepen op 66 jaar
 • AOW na 40 jaar zwaar werk

Lees meer
Duurzaamheid & innovatie
 • Inzetten op innovatieve groei
 • Investeren in Thorium
 • Stimuleren deel-economie

Lees meer
Dierenwelzijn & milieu
 • Referenda over CETA en TTIP
 • Aanpakken dierenmishandeling
 • Steun voor de agrarische sector 

Lees meer
Drugs
 • Moderniseren drugsbeleid
 • Legaliseren softdrugs
 • Meer preventie verslavingszorg

Lees meer

FVD heeft ruim 45.000 leden

Forum voor Democratie is de snelst groeiende partij van Nederland. In een jaar tijd hebben we al meer dan de helft van het aantal leden dat de traditionele partijen in vele decennia hebben opgebouwd. Steun ons ook door lid te worden. Help ons de grootste partij van Nederland te worden. FVD-lid word je al vanaf €25 per jaar!

Als FVD-ER krijgt u:
 • Toegang tot alle FVD-events
 • De FVD-ledennieuwsbrief en persoonlijke FVD-ledenpas
 • De mogelijkheid om je aan te melden voor campagnes en posities in onze organisatie
WORD OOK LID

Forum voor Democratie wil Nederland structureel veranderen. We willen een brede maatschappelijke beweging opzetten die niet alleen politiek actief is - maar zich ook vertakt in de hele samenleving. Wil je FVD verder helpen, maar ontbreekt het je aan tijd? Steun ons dan met een donatie.

€ 5
€ 14
€ 19
€ 38
€ 45
€ 80
€ 100
€ 140