Het is tijd voor verandering! 

Een kartel van machtspartijen luistert niet naar de wensen en belangen van de Nederlandse bevolking en houdt onze samenleving gegijzeld. Grenzen worden niet langer verdedigd, we staan bloot aan massale immigratie die we niet aankunnen en de terreurdreiging neemt steeds verder toe. Toch hevelt het partijkartel steeds meer soevereiniteit over naar Brussel en wil de uitzichtloze euro koste wat kost in stand houden.

Forum voor Democratie gaat Nederland weer opstoten in de vaart der volkeren. Wij gaan het partijkartel breken en de democratie herstellen. We gaan investeren in onderwijs en de bizarre bureaucratie in de zorg aanpakken. We zien een goed opgeleid, veilig Nederland voor ons, waarin nieuw optimisme rondwaart en de economische dynamiek terugkeert. Minder overheid, meer MKB en meer respect voor elkaar. Nederland kan het Sillicon Valley van Europa worden waar op een duurzame wijze aan de toekomst wordt gebouwd. 

Maar om echt iets te veranderen moeten we beginnen bij de basis: het kartel openbreken, het fundament van onze democratie herstellen.


 1. FVD wil invoering van bindende referenda en volksinitiatieven, gekozen burgemeesters en een gekozen minister-president. Daarnaast introduceren we e-democracy via ons online platform. Mensen kunnen daar zélf initiatieven starten om zaken die voor hen belangrijk zijn te veranderen.

 2. Wij willen een zakenkabinet zodat de beste (praktijk)mensen het land besturen - niet langer exclusief de leden van het partijkartel. Topambtenaren moeten bij aantreden van een nieuw kabinet opnieuw solliciteren voor hun functie. Dergelijke functies dienen ook open te staan voor niet-partijleden zoals Artikel 3 van de Grondwet ook voorschrijft.

 1. Ingrijpende sanering van de partijdige en niet-objectieve NPO (die de levensduur van het partijkartel kunstmatig probeert te rekken).

 1. Geen nieuwe bevoegdheden overdragen naar Brussel, maar juist bevoegdheden terug naar de nationale staten. Er moet fundamenteel worden gekozen, via een referendum, of Nederland lid moet blijven van de huidige EU of dat we ons losmaken van de open grenzen, de uitzichtloze Euro die de toekomst van onze kinderen op het spel zet en de verstikkende Europese regelgeving.

 1. Opnieuw instellen van grenscontroles en geen toelating meer van enorme aantallen immigranten. Nederland dient zelf te kunnen beslissen wie zij toelaat of niet. Bevorderen van remigratie waar integratie niet lukt. Invoering van visum-systeem zoals de Greencard in de Verenigde Staten.

 1. Wij denken dat vrijhandel en globalisering op sommige punten te ver gaan. De voordelen van TTIP, CETA komen asymmetrisch terecht bij een kleine groep multinationals. Het MKB, maar ook het milieu, het dierenwelzijn, de sociale voorzieningen, de nationale rechtsmacht en de voedselveiligheid komen in gevaar. Daarom zijn wij een petitie gestart tegen CETA en TTIP - om daar straks een referendum over te kunnen houden.

 1.  FVD zet in op duurzaamheid, groen en innovatie. We willen van Nederland de start-up hoofdstad van Europa maken; het Silicon Valley van Eurazië. Daarom: belastingprikkels voor nieuwe energie, voor share-economy, voor biologische landbouw. Gebruik van alternatieve energiebronnen moeten we verder onderzoeken en ondersteunen.

 1. FVD is voorstander van een goed, weerbaar beroepsleger en voor een forse uitbreiding van de nationale reserve. De bezuinigingen op defensie moeten worden teruggedraaid.

 1. In een democratie heeft de overheid de plicht om de belastingdruk zo laag mogelijk te houden. We willen een hoge belastingvrije voet voor iedereen – ook voor AOW-ers! – , afschaffing van schenk- en erfbelasting en een radicale vereenvoudiging van het belastingstelsel. De economische dynamiek moet weer terug.

 1. Niets is belangrijker voor de toekomst van ons land dan goed onderwijs. Een drastische verbetering van het basis- en middelbaar onderwijs is noodzakelijk. De focus moet liggen op de kwaliteit van het onderwijzend personeel – en kwaliteit wordt dan ook beter beloond. We staan voor onderwijs naar Fins model, meer aanzien voor het vak en beter opgeleide docenten voor de klas.

 1. Forum wil dat Nederland het meest innovatie-vriendelijke land ter wereld wordt: daar hoort een moderne overheid bij die internetgebruik faciliteert, niet obstrueert. We willen forse investeringen in de digitale infrastructuur, een drastische vermindering van de regulering en zorg voor het waarborgen van de privacy.

 1. Breder bezien wil FVD het zelfvertrouwen van het Westen herstellen. In Europa hebben we de beste, meest interessante, meest diepzinnige en meest menselijke cultuur voortgebracht die er ooit geweest is. Die cultuur moet worden gekoesterd en worden doorgegeven aan volgende generaties.

 

Klik hier voor het gehele verkiezingsprogramma

Op de hoogte blijven?

Ontvang de wekelijkse mail van Thierry

Standpunten

Zorg
 • Bureaucratie in de zorg terugdringen
 • Beperken invloed van zorgverzekeraars
 • Bevorderen generatiebestendig wonen

Lees meer
Kartelbestrijding
 • Openbreken partijkartel
 • Open sollicitaties publieke functies
 • Digitaal stemmen in de Tweede Kamer

Lees meer
Wet Bescherming Nederlandse Waarden
 • Integratieproblematiek aanpakken door:
 • Wet Bescherming Nederlandse Waarden (Wet BNW)
 • Stevige sancties bij niet-naleving

Lees meer
Directe Democratie
 • Bindende referenda en volksinitiatieven naar Zwitsers model
 • Gekozen burgemeesters
 • e-Democracy

Lees meer
Gekozen minister-president
 • Direct door de bevolking gekozen minister-president
 • Behouden vertrouwensregel

Lees meer
Soevereiniteit
 • Soevereiniteit is uitgangspunt democratie
 • Verplichte referenda bij soevereiniteitsoverdracht

Lees meer
Europese Unie
 • Direct stoppen met uitbreiden EU
 • Referendum over de Euro en de open grenzen

Lees meer
Onderwijs
 • Onderwijs naar Fins model
 • Herinvoeren van de basisbeurs
 • Beter opgeleide docenten voor de klas

Lees meer
MKB
 • Beschermen MKB
 • Stimuleren werkgelegenheid zoals in Denemarken
 • Steun voor DGA’s en ZZP’ers

Lees meer
Belastingen
 • Radicale vereenvoudiging belastingstelsel
 • Hoge belastingvrije voet
 • Afschaffing schenk- en erfbelasting

Lees meer
ZZP
 • Onmiddellijke afschaffing Wet DBA
 • Geen verplichte (pensioen)verzekeringen
 • Overheid weer betrouwbare partner voor ZZP

Lees meer
Transport
 • Aanpakken Oost-Europese detacheringsconstructies
 • Handhaven kwaliteitseisen chauffeurs
 • Terugdraaien visumvrij reizen Oekraïners

Lees meer
Economie
 • Drastische vereenvoudiging belastingstelsel
 • Radicale sanering overheid
 • Pensioenfondsen investeren in NL

Lees meer
Internet
 • Investeren in digitale infrastructuur
 • Drastische vermindering regulering
 • Waarborgen privacy

Lees meer
Privacy
 • Betere bescherming persoonsgegevens
 • Niet uitvoeren anti-MKB wetgeving EU
 • Strengere handhaving Meldplicht Datalekken

Lees meer
Cultuurbeleid
 • Promoten Nederlandse geschiedenis & cultuur
 • Stoppen subsidiëren segregatie

Lees meer
Sanering NPO
 • Partij-lidmaatschappen bestuurders openbaar
 • Ombudsman voor waarborging neutraliteit
 • Focus op educatie en cultuur

Lees meer
Veiligheid & Justitie
 • Grenscontroles terug
 • Hogere opsporingspercentages
 • Zwaardere straffen voor gewelds- en zedendelicten

Lees meer
Defensie
 • Uitgaven defensie naar 2% BBP
 • Uitbreiden Nationale Reserve
 • Start-ups militaire technologie

Lees meer
Immigratie & Remigratie
 • Nederland beslist zelf wie wordt toegelaten
 • Restrictief immigratiebeleid
 • Visa naar Australisch model (Greencard)

Lees meer
Geostrategie
 • Normale, constructieve omgang met Rusland
 • Geen regime change meer in het Midden-Oosten

Lees meer
Sociale voorzieningen
 • Behoud van een goed vangnet
 • Werken moet altijd lonen
 • Eerste 10 jaar in Nederland geen uitkering voor immigranten

Lees meer
Ouderen & pensioenen
 • Pensioenen onder nationaal toezicht
 • AOW-leeftijd voor reguliere beroepen op 66 jaar
 • AOW na 40 jaar zwaar werk

Lees meer
Duurzaamheid & innovatie
 • Inzetten op innovatieve groei
 • Investeren in Thorium
 • Stimuleren deel-economie

Lees meer
Dierenwelzijn & milieu
 • Referenda over CETA en TTIP
 • Aanpakken dierenmishandeling
 • Steun voor de agrarische sector 

Lees meer
Drugs
 • Moderniseren drugsbeleid
 • Legaliseren softdrugs
 • Meer preventie verslavingszorg

Lees meer

FVD heeft ruim 45.000 leden

Forum voor Democratie is de snelst groeiende partij van Nederland. In een jaar tijd hebben we al meer dan de helft van het aantal leden dat de traditionele partijen in vele decennia hebben opgebouwd. Steun ons ook door lid te worden. Help ons de grootste partij van Nederland te worden. FVD-lid word je al vanaf €25 per jaar!

Als FVD-ER krijgt u:
 • Toegang tot alle FVD-events
 • De FVD-ledennieuwsbrief en persoonlijke FVD-ledenpas
 • De mogelijkheid om je aan te melden voor campagnes en posities in onze organisatie
WORD OOK LID

Forum voor Democratie wil Nederland structureel veranderen. We willen een brede maatschappelijke beweging opzetten die niet alleen politiek actief is - maar zich ook vertakt in de hele samenleving. Wil je FVD verder helpen, maar ontbreekt het je aan tijd? Steun ons dan met een donatie.

€ 5
€ 14
€ 19
€ 38
€ 45
€ 80
€ 100
€ 140