Vandaag ondertekent FVD-leider Thierry Baudet in Parijs een intentieverklaring om na de Europese Parlementsverkiezingen op 23 mei 2019 een groot eurosceptisch blok te gaan vormen met eurokritische partijen uit heel Europa. Doel is om de vorming van een Europese superstaat te stoppen. 

Baudet: ‘Tot nu toe waren de eurosceptische krachten in Brussel hopeloos verdeeld. Daardoor lukte het de fanatici - Verhofstadt, Juncker, Timmermans - om alsmaar meer macht te centraliseren en de nationale staten te ondermijnen. Na 23 mei moeten we de handen ineen slaan en ‘blokkerende minderheden’ vormen. Voor het eerst bestaat er nu een kans dat we niet alsmaar ‘meer EU’ krijgen, maar minder.’

Op de bijeenkomst in Parijs zijn onder meer afgevaardigden van eurosceptische partijen uit Frankrijk, Polen, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, België, Italië , Bulgarije Letland en Finland aanwezig. Ook FVD-lijsttrekker voor het Europees Parlement Derk Jan Eppink is bij de bijeenkomst. 

Eppink: “In het Europees Parlement vormen nationale partijen Europese fracties. De VVD zit in de groep van Verhofstadt, het CDA in de groep van Juncker en Merkel. Al hun verkiezingsbeloftes zullen om die reden loze woorden blijven. FVD vormt bij de verkiezingen op 23 mei het enige realistische alternatief.”


LEES HIER DE VERKLARING DIE DE BASIS VORMT VOOR DE ALLIANTIE


EUROPEES REALISME

VERKLARING OVER DE TOEKOMST VAN EUROPA

De Europese Unie biedt niet langer wat de volkeren van Europa wensen en nodig hebben. Gedreven door de obsessie om een federale Europese superstaat te creëren, is de organisatie te machtig, te arrogant en te afstandelijk geworden. De EU bleek niet in staat om antwoorden te geven op de belangrijkste economische en sociale vraagstukken van de eenentwintigste eeuw. De euro en de open grenzen hebben de zaken alleen maar erger gemaakt. De EU moet inzien dat zij schuld heeft aan de grote crises van nu: ongecontroleerde immigratie, zwakke economische groei, grote werkloosheid in Zuid Europa, gebrek aan veiligheid op het continent.

Het beleid van de Europese Unie vormt kortom een bedreiging voor de Europese beschaving. De machtsgreep die de belangrijkste Europese instellingen hebben ondernomen gaat ten koste van de lidstaten en ondermijnt hun onderlinge samenwerking. De Europese democratie wordt gedwarsboomd door de concentratie van aanzienlijke bevoegdheden in de handen van Brusselse technocraten. Zo is de Europese Unie een ‘Kartel Unie’ geworden - gedomineerd in de Europese Raad door een handjevol leden, in het Europees Parlement door slechts twee politieke fracties die amper een meerderheid hebben, en in de Europese Commissie door een ontspoorde, ideologisch gedreven elite.

We hebben een nieuwe aanpak nodig. Een nieuw Europees realisme dat gebaseerd is op respect voor de natiestaten van Europa en de behoeftes van de verschillende volkeren. Want die volkeren, die naties, zijn de kern van onze Europese samenlevingen en vormen de basis van onze democratieën. 

Wij zijn van mening dat Europa moet terugkeren naar de oorsprong van het Europese ideaal en een plaats moet zijn waar trotse natiestaten samenkomen om samen te werken in een vrije associatie van soevereine actoren.

 • Wij geloven dat de natiestaten van Europa moeten streven naar samenwerking waar die toegevoegde waarde voor de bevolking oplevert. Deze Europese samenwerking moet flexibel, efficiënt en democratisch verantwoord zijn.

 • Wij geloven dat lidmaatschap van de euro vrijwillig moet zijn. Geen enkel land zou verplicht moeten zijn om toe te treden en bestaande leden zouden het recht moeten hebben om eruit te stappen.

 • Wij geloven dat het waarborgen van de veiligheid en de eigen identiteit van onze landen vereist dat we zelf uiteindelijk de macht hebben om de eigen grenzen te bewaken en ook zelf te beslissen over toekenning of ontneming van het burgerschap aan ingezetenen.

Zo zien we een hernieuwd Europa voor ons en we vertrouwen erop dat allen die ons geloof in democratie en nationale soevereiniteit delen, zich hierin herkennen. We voelen de plicht om samen te komen met gelijkgestemden om de belangen van de volkeren van Europa te dienen en daarom verklaren we vandaag dat we nauw willen gaan samenwerken in het nieuwe Europese Parlement.

Op de hoogte blijven?

Ontvang de wekelijkse mail van Thierry

Standpunten

Zorg
 • Bureaucratie in de zorg terugdringen
 • Beperken invloed van zorgverzekeraars
 • Bevorderen generatiebestendig wonen

Lees meer
Kartelbestrijding
 • Openbreken partijkartel
 • Open sollicitaties publieke functies
 • Digitaal stemmen in de Tweede Kamer

Lees meer
Wet Bescherming Nederlandse Waarden
 • Integratieproblematiek aanpakken door:
 • Wet Bescherming Nederlandse Waarden (Wet BNW)
 • Stevige sancties bij niet-naleving

Lees meer
Directe Democratie
 • Bindende referenda en volksinitiatieven naar Zwitsers model
 • Gekozen burgemeesters
 • e-Democracy

Lees meer
Gekozen minister-president
 • Direct door de bevolking gekozen minister-president
 • Behouden vertrouwensregel

Lees meer
Soevereiniteit
 • Soevereiniteit is uitgangspunt democratie
 • Verplichte referenda bij soevereiniteitsoverdracht

Lees meer
Europese Unie
 • Direct stoppen met uitbreiden EU
 • Referendum over de Euro en de open grenzen

Lees meer
Onderwijs
 • Onderwijs naar Fins model
 • Herinvoeren van de basisbeurs
 • Beter opgeleide docenten voor de klas

Lees meer
MKB
 • Beschermen MKB
 • Stimuleren werkgelegenheid zoals in Denemarken
 • Steun voor DGA’s en ZZP’ers

Lees meer
Belastingen
 • Radicale vereenvoudiging belastingstelsel
 • Hoge belastingvrije voet
 • Afschaffing schenk- en erfbelasting

Lees meer
ZZP
 • Onmiddellijke afschaffing Wet DBA
 • Geen verplichte (pensioen)verzekeringen
 • Overheid weer betrouwbare partner voor ZZP

Lees meer
Transport
 • Aanpakken Oost-Europese detacheringsconstructies
 • Handhaven kwaliteitseisen chauffeurs
 • Terugdraaien visumvrij reizen Oekraïners

Lees meer
Economie
 • Drastische vereenvoudiging belastingstelsel
 • Radicale sanering overheid
 • Pensioenfondsen investeren in NL

Lees meer
Internet
 • Investeren in digitale infrastructuur
 • Drastische vermindering regulering
 • Waarborgen privacy

Lees meer
Privacy
 • Betere bescherming persoonsgegevens
 • Niet uitvoeren anti-MKB wetgeving EU
 • Strengere handhaving Meldplicht Datalekken

Lees meer
Cultuurbeleid
 • Promoten Nederlandse geschiedenis & cultuur
 • Stoppen subsidiëren segregatie

Lees meer
Sanering NPO
 • Partij-lidmaatschappen bestuurders openbaar
 • Ombudsman voor waarborging neutraliteit
 • Focus op educatie en cultuur

Lees meer
Veiligheid & Justitie
 • Grenscontroles terug
 • Hogere opsporingspercentages
 • Zwaardere straffen voor gewelds- en zedendelicten

Lees meer
Defensie
 • Uitgaven defensie naar 2% BBP
 • Uitbreiden Nationale Reserve
 • Start-ups militaire technologie

Lees meer
Immigratie & Remigratie
 • Nederland beslist zelf wie wordt toegelaten
 • Restrictief immigratiebeleid
 • Visa naar Australisch model (Greencard)

Lees meer
Geostrategie
 • Normale, constructieve omgang met Rusland
 • Geen regime change meer in het Midden-Oosten

Lees meer
Sociale voorzieningen
 • Behoud van een goed vangnet
 • Werken moet altijd lonen
 • Eerste 10 jaar in Nederland geen uitkering voor immigranten

Lees meer
Ouderen & pensioenen
 • Pensioenen onder nationaal toezicht
 • AOW-leeftijd voor reguliere beroepen op 66 jaar
 • AOW na 40 jaar zwaar werk

Lees meer
Duurzaamheid & innovatie
 • Inzetten op innovatieve groei
 • Investeren in Thorium
 • Stimuleren deel-economie

Lees meer
Dierenwelzijn & milieu
 • Referenda over CETA en TTIP
 • Aanpakken dierenmishandeling
 • Steun voor de agrarische sector 

Lees meer
Drugs
 • Moderniseren drugsbeleid
 • Legaliseren softdrugs
 • Meer preventie verslavingszorg

Lees meer

FVD heeft ruim 45.000 leden

Forum voor Democratie is de snelst groeiende partij van Nederland. In een jaar tijd hebben we al meer dan de helft van het aantal leden dat de traditionele partijen in vele decennia hebben opgebouwd. Steun ons ook door lid te worden. Help ons de grootste partij van Nederland te worden. FVD-lid word je al vanaf €25 per jaar!

Als FVD-ER krijgt u:
 • Toegang tot alle FVD-events
 • De FVD-ledennieuwsbrief en persoonlijke FVD-ledenpas
 • De mogelijkheid om je aan te melden voor campagnes en posities in onze organisatie
WORD OOK LID

Forum voor Democratie wil Nederland structureel veranderen. We willen een brede maatschappelijke beweging opzetten die niet alleen politiek actief is - maar zich ook vertakt in de hele samenleving. Wil je FVD verder helpen, maar ontbreekt het je aan tijd? Steun ons dan met een donatie.

€ 5
€ 14
€ 19
€ 38
€ 45
€ 80
€ 100
€ 140