Immigratie

 • Nederland beslist zelf wie wordt toegelaten
 • Restrictief immigratiebeleid
 • Visa naar Australisch model (Greencard)

Europese Unie

 • Direct stoppen met uitbreiden EU
 • Referendum over de Euro en de open grenzen
 • Soevereiniteit is uitgangspunt democratie

Klimaat

 • Stoppen met de bouw van gesubsidieerde windturbines
 • Stoppen met de massale bomenkap
 • Opzeggen van Parijs-akkoord, klimaatakkoord en energieakkoord

Zorg

 • Bureaucratie in de zorg terugdringen
 • Beperken invloed van zorgverzekeraars
 • Bevorderen generatiebestendig wonen

MKB

 • Beschermen MKB
 • Stimuleren werkgelegenheid zoals in Denemarken
 • Steun voor DGA’s en ZZP’ers

Kartelbestrijding

 • Openbreken partijkartel
 • Open sollicitaties publieke functies
 • Digitaal stemmen in de Tweede Kamer

Wet Bescherming Nederlandse Waarden

 • Integratieproblematiek aanpakken door:
 • Wet Bescherming Nederlandse Waarden (Wet BNW)
 • Stevige sancties bij niet-naleving

Directe Democratie

 • Bindende referenda en volksinitiatieven naar Zwitsers model
 • Gekozen burgemeesters
 • e-Democracy

Sanering NPO

 • Partij-lidmaatschappen bestuurders openbaar
 • Ombudsman voor waarborging neutraliteit
 • Focus op educatie en cultuur

Gekozen minister-president

 • Direct door de bevolking gekozen minister-president
 • Behouden vertrouwensregel

Soevereiniteit

 • Soevereiniteit is uitgangspunt democratie
 • Verplichte referenda bij soevereiniteitsoverdracht

Onderwijs

 • Onderwijs naar Fins model
 • Herinvoeren van de basisbeurs
 • Beter opgeleide docenten voor de klas

Belastingen

 • Radicale vereenvoudiging belastingstelsel
 • Hoge belastingvrije voet
 • Afschaffing schenk- en erfbelasting

ZZP

 • Onmiddellijke afschaffing Wet DBA
 • Geen verplichte (pensioen)verzekeringen
 • Overheid weer betrouwbare partner voor ZZP

Transport

 • Aanpakken Oost-Europese detacheringsconstructies
 • Handhaven kwaliteitseisen chauffeurs
 • Terugdraaien visumvrij reizen Oekraïners

Economie

 • Drastische vereenvoudiging belastingstelsel
 • Radicale sanering overheid
 • Pensioenfondsen investeren in NL

Internet

 • Investeren in digitale infrastructuur
 • Drastische vermindering regulering
 • Waarborgen privacy

Privacy

 • Betere bescherming persoonsgegevens
 • Niet uitvoeren anti-MKB wetgeving EU
 • Strengere handhaving Meldplicht Datalekken

Cultuurbeleid

 • Promoten Nederlandse geschiedenis & cultuur
 • Stoppen subsidiëren segregatie

Veiligheid & Justitie

 • Grenscontroles terug
 • Hogere opsporingspercentages
 • Zwaardere straffen voor gewelds- en zedendelicten

Defensie

 • Uitgaven defensie naar 2% BBP
 • Uitbreiden Nationale Reserve
 • Start-ups militaire technologie

Geostrategie

 • Normale, constructieve omgang met Rusland
 • Geen regime change meer in het Midden-Oosten

Sociale voorzieningen

 • Behoud van een goed vangnet
 • Werken moet altijd lonen
 • Eerste 10 jaar in Nederland geen uitkering voor immigranten

Ouderen & pensioenen

 • Pensioenen onder nationaal toezicht
 • AOW-leeftijd voor reguliere beroepen op 66 jaar
 • AOW na 40 jaar zwaar werk

Duurzaamheid & innovatie

 • Inzetten op innovatieve groei
 • Investeren in Thorium
 • Stimuleren deel-economie

Dierenwelzijn & milieu

 • Referenda over CETA en TTIP
 • Aanpakken dierenmishandeling
 • Steun voor de agrarische sector