De laatste noodkreet van de vissers

Dankzij de visserij konden plaatsen als Urk, Volendam, Wieringen en Enkhuizen floreren en uitgroeien tot wat ze op dit moment zijn. Nog steeds is de visserij van groot belang. Honderden visfamilies zorgen ervoor dat Nederlanders dagelijks gezond voedsel op tafel krijgen. Helaas zal dit niet meer vanzelfsprekend zijn.

Tot voor kort maakten zij gebruik van een prachtige innovatieve techniek: pulsvissen. Het vissen werd efficiënter, de bijvangst kleiner en het brandstofgehalte kelderde. Reden voor minder innovatieve Franse vissers om te klagen bij de Europese commissie, met als resultaat dat de EU een verbod instelde op deze techniek, waar vele vissers hun kapitaal in hadden geïnvesteerd.

Dit was een enorme klap. Maar nog tijdens het herstel hiervan, stapelden andere problemen zich op. Linkse partijen pleitten voor duizenden extra windturbines op het water, waardoor belangrijke visgebieden veranderden in gigantische windturbinevelden. Het visgebied werd steeds kleiner.

Voor de vissers is de maat nu echt vol. Reden tot een grootscheeps protest. Afgelopen zaterdag kwamen vanuit Urk, Volendam, Harlingen, Stavoren en Enkhuizen 57 vissersfamilies met hun viskotters bijeen om een prachtige vloot te vormen.

Bij Breezanddijk werden zij met luid gejuich onthaald door een grote groep sympathisanten. Een indrukwekkende speech, gevolgd door een licht- en geluidshow, maakte voor iedereen duidelijk hoe de wanhoop in deze sector toeneemt.

Uiteraard voeren leden van Forum voor Democratie ook mee om de vissers te steunen. Wij kijken met grote bezorgdheid naar de invloed van Haags beleid en de Europese Unie op onze prachtige visserij.

Wat FVD betreft hebben windturbines geen plaats in het Nederlandse landschap óf op het water. De onophoudelijke windturbinedrift tast ons woonklimaat aan, vernietigt onze natuur en ruïneert onze economie.

Wij zijn geraakt door het feit dat wederom Nederlandse tradities en families bedreigd worden.

Wij zullen nooit buigen voor de alsmaar strakker wordende wurggreep van de EU.

Wij zijn trots op onze vissers en staan pal achter hen.

Al sinds het begin zetten we ons in voor de Nederlandse visserij, zowel in de Kamer als daarbuiten. We zullen blijven strijden voor onafhankelijk en realistisch beleid, in het belang van de vissers en van iedereen in Nederland.