• Kabinet geeft volgend jaar 11,4 miljard euro subsidie aan biomassa

 • Na 2030 niet genoeg bomen in de wereld om biomassa te blijven verstoken

 • Biomassa is enorm vervuilend en stoot meer CO2 uit dan kolencentrales

Door de wereldwijde wildgroei van biomassacentrales, verwacht het kabinet dat de vraag naar bomen in 2030 het aanbod overschrijdt. Dat antwoordt minister Wiebes (VVD) aan de FVD fractie in de Eerste Kamer. In de Eerste Kamer is momenteel de sluitingswet voor kolencentrales in behandeling. De wet zorgt ervoor dat in Nederland drie van de modernste kolencentrales ter wereld, die pas drie jaar open zijn, uiterlijk 2030 moeten sluiten.

FVD eiste in Eerste Kamer verduidelijking over deze wet, zoals de verminderde leveringszekerheid van elektriciteit, kapitaalvernietiging en de omstreden ombouw van kolen- naar biomassacentrales.

In veel landen worden kolencentrales in rap tempo omgebouwd tot biomassacentrales. Ook in Nederland. Nu al bestaat de helft van onze ‘duurzame energie’ uit biomassa. Biomassa is eigenlijk niets anders dan het verstoken van hout en zaagsel. Dat onder meer wordt geïmporteerd uit Estland, de VS, Rusland en Canada. Biomassa stoot meer CO2 uit dan kolen en gas, maar wordt volgens de definities van het Parijs-akkoord bizar genoeg wél als duurzaam aangemerkt.

Niet genoeg bomen in de wereld
De toename aan biomassacentrales leidt tot zorgwekkende ontbossing: miljoenen extra bomen moeten worden gekapt en verdwijnen bij ons in de kachel. Alleen al de geplande biomassacentrale in Diemen verstookt per jaar 18.000 voetbalvelden aan bos. Op een gegeven moment zijn de bomen op. Het aanbod van biomassa kan vanzelfsprekend niet ongelimiteerd blijven groeien. 

Het kabinet erkent dat nu, in antwoord op vragen van FVD in de Eerste Kamer. Het PBL heeft berekend dat op mondiaal niveau al in 2030 ernstige schaarste ontstaat. In 2030 zijn er met de huidige groei van biomassacentrales onvoldoende bomen om de vraag aan te kunnen. Ontbossing dreigt dan.

Biomassa meest omstreden
Biomassa is één van de meest omstreden vormen van ‘duurzame energie’. Bij het verstoken van hout komt zeer veel fijnstof vrij, veel meer dan bij kolen. Zo waarschuwde het RIVM al in 2015 om absoluut niet door te gaan met het verlenen van subsidies voor biomassa. Bovendien stoten ze ook nog eens meer CO2 uit: 20% meer dan kolen en zelfs 95% meer dan gas, omdat het verbranden van hout helemaal niet efficiënt is.

Biomassa is als energiebron peperduur. Al jaren verstrekken de kabinetten Rutte miljarden aan subsidie voor biomassa. Komend jaar alleen al wil men € 11,4 miljard subsidie gaan verlenen. Voor dit bedrag zou Nederland bijvoorbeeld ook: íeder jaar een nieuwe kerncentrale kunnen bouwen, de woningnood per direct kunnen oplossen, de BTW van 9% naar 6% terugbrengen, het lerarentekort ondervangen of de salarissen van politiemensen op straat verhogen. 

Koerswijziging
FVD pleit voor een radicale koerswijziging op klimaat- en energiebeleid. FVD wil DIRECT stoppen met het subsidiëren van biomassa. Verder moet de wet sluiting kolencentrales in de Eerste Kamer van tafel. Nederland moet in plaats daarvan investeren in echte innovatie, zoals thoriumcentrales, zodat we koploper in de wereld kunnen worden in techniek en heel Nederland kan profiteren van goedkope en ongelimiteerde stroom.

Klik HIER voor alle schriftelijke inbreng van FVD en andere partijen bij de wet verbod op kolen in de Eerste Kamer, inclusief antwoorden van het kabinet.

Op de hoogte blijven?

Ontvang de wekelijkse mail van Thierry

Standpunten

Zorg
 • Bureaucratie in de zorg terugdringen
 • Beperken invloed van zorgverzekeraars
 • Bevorderen generatiebestendig wonen

Lees meer
Kartelbestrijding
 • Openbreken partijkartel
 • Open sollicitaties publieke functies
 • Digitaal stemmen in de Tweede Kamer

Lees meer
Wet Bescherming Nederlandse Waarden
 • Integratieproblematiek aanpakken door:
 • Wet Bescherming Nederlandse Waarden (Wet BNW)
 • Stevige sancties bij niet-naleving

Lees meer
Directe Democratie
 • Bindende referenda en volksinitiatieven naar Zwitsers model
 • Gekozen burgemeesters
 • e-Democracy

Lees meer
Gekozen minister-president
 • Direct door de bevolking gekozen minister-president
 • Behouden vertrouwensregel

Lees meer
Soevereiniteit
 • Soevereiniteit is uitgangspunt democratie
 • Verplichte referenda bij soevereiniteitsoverdracht

Lees meer
Europese Unie
 • Direct stoppen met uitbreiden EU
 • Referendum over de Euro en de open grenzen

Lees meer
Onderwijs
 • Onderwijs naar Fins model
 • Herinvoeren van de basisbeurs
 • Beter opgeleide docenten voor de klas

Lees meer
MKB
 • Beschermen MKB
 • Stimuleren werkgelegenheid zoals in Denemarken
 • Steun voor DGA’s en ZZP’ers

Lees meer
Belastingen
 • Radicale vereenvoudiging belastingstelsel
 • Hoge belastingvrije voet
 • Afschaffing schenk- en erfbelasting

Lees meer
ZZP
 • Onmiddellijke afschaffing Wet DBA
 • Geen verplichte (pensioen)verzekeringen
 • Overheid weer betrouwbare partner voor ZZP

Lees meer
Transport
 • Aanpakken Oost-Europese detacheringsconstructies
 • Handhaven kwaliteitseisen chauffeurs
 • Terugdraaien visumvrij reizen Oekraïners

Lees meer
Economie
 • Drastische vereenvoudiging belastingstelsel
 • Radicale sanering overheid
 • Pensioenfondsen investeren in NL

Lees meer
Internet
 • Investeren in digitale infrastructuur
 • Drastische vermindering regulering
 • Waarborgen privacy

Lees meer
Privacy
 • Betere bescherming persoonsgegevens
 • Niet uitvoeren anti-MKB wetgeving EU
 • Strengere handhaving Meldplicht Datalekken

Lees meer
Cultuurbeleid
 • Promoten Nederlandse geschiedenis & cultuur
 • Stoppen subsidiëren segregatie

Lees meer
Sanering NPO
 • Partij-lidmaatschappen bestuurders openbaar
 • Ombudsman voor waarborging neutraliteit
 • Focus op educatie en cultuur

Lees meer
Veiligheid & Justitie
 • Grenscontroles terug
 • Hogere opsporingspercentages
 • Zwaardere straffen voor gewelds- en zedendelicten

Lees meer
Defensie
 • Uitgaven defensie naar 2% BBP
 • Uitbreiden Nationale Reserve
 • Start-ups militaire technologie

Lees meer
Immigratie & Remigratie
 • Nederland beslist zelf wie wordt toegelaten
 • Restrictief immigratiebeleid
 • Visa naar Australisch model (Greencard)

Lees meer
Geostrategie
 • Normale, constructieve omgang met Rusland
 • Geen regime change meer in het Midden-Oosten

Lees meer
Sociale voorzieningen
 • Behoud van een goed vangnet
 • Werken moet altijd lonen
 • Eerste 10 jaar in Nederland geen uitkering voor immigranten

Lees meer
Ouderen & pensioenen
 • Pensioenen onder nationaal toezicht
 • AOW-leeftijd voor reguliere beroepen op 66 jaar
 • AOW na 40 jaar zwaar werk

Lees meer
Duurzaamheid & innovatie
 • Inzetten op innovatieve groei
 • Investeren in Thorium
 • Stimuleren deel-economie

Lees meer
Dierenwelzijn & milieu
 • Referenda over CETA en TTIP
 • Aanpakken dierenmishandeling
 • Steun voor de agrarische sector 

Lees meer
Drugs
 • Moderniseren drugsbeleid
 • Legaliseren softdrugs
 • Meer preventie verslavingszorg

Lees meer

FVD heeft ruim 45.000 leden

Forum voor Democratie is de snelst groeiende partij van Nederland. In een jaar tijd hebben we al meer dan de helft van het aantal leden dat de traditionele partijen in vele decennia hebben opgebouwd. Steun ons ook door lid te worden. Help ons de grootste partij van Nederland te worden. FVD-lid word je al vanaf €25 per jaar!

Als FVD-ER krijgt u:
 • Toegang tot alle FVD-events
 • De FVD-ledennieuwsbrief en persoonlijke FVD-ledenpas
 • De mogelijkheid om je aan te melden voor campagnes en posities in onze organisatie
WORD OOK LID

Forum voor Democratie wil Nederland structureel veranderen. We willen een brede maatschappelijke beweging opzetten die niet alleen politiek actief is - maar zich ook vertakt in de hele samenleving. Wil je FVD verder helpen, maar ontbreekt het je aan tijd? Steun ons dan met een donatie.

€ 5
€ 14
€ 19
€ 38
€ 45
€ 80
€ 100
€ 140