Mark Nijman

Mark Nijman (35 jaar) - Fractievoorzitter

“De tweedeling in de maatschappij gaat mij erg aan het hart”

Mark is videoproducer en heeft zich gespecialiseerd in post-production. Hij mag graag een balletje slaan op het tennisveld, is erg geïnteresseerd in kennis over (on)gezond eten, maar vindt feestjes of gewoon gezelligheid met vrienden en familie minstens zo belangrijk.

Arjan Duiker

Arjan Duiker (47 jaar) - Fractievolger

NOG

TOT DE VERKIEZINGEN

Wat FVD wil in Beverwijk

  • Samen met Tata Steel op een verstandige manier naar een schonere toekomst
  • Doelmatig en gefaseerd bouwen voor eigen inwoners in de Spoorzone
  • Macht terug naar de burger; bindende referenda en gekozen burgemeester
  • Geen gedwongen duurzaamheidsagenda; geen windmolens, geen warmtetransitie
  • Een nieuw, aantrekkelijk en uitnodigend treinstation
  • Nooit meer vrijheidsbeperkende maatregelen en QR
Verkiezingsprogramma

Bekijk het hele FVD-verkiezingsprogramma

Download het hele programma in PDF of lees het hierboven per standpunt.