Brent Hadderingh

Brent Hadderingh (23 jaar) - Fractievoorzitter

“De oude politiek komt langzaam aan zijn einde - de toekomst is aan ons!”

Brent is student Politieke Geografie en daarnaast werkzaam voor het Renaissance Instituut, het wetenschappelijk bureau van FVD. Hij wil van Almere een gezonde, veilige, leefbare stad maken, waar ruimte is voor starters en jonge gezinnen om een toekomst op te bouwen.

Karine De Potter

Karine De Potter (49 jaar) - Raadslid

“Tijd om op te staan tegen onrecht. Als wij het niet doen, wie dan wel?”

Karine werkt in het dagelijks leven als gezagvoerder bij een Nederlandse luchtvaartmaatschappij. Ze wil zich inzetten voor een eerlijke politiek, die resultaten boekt ten goede van burgers. Ze maakt zich ook hard voor goed en betaalbaar wonen, natuur en dierenwelzijn.

Jelena Postuma

Jelena Postuma (23 jaar) - Fractievolger

NOG

TOT DE VERKIEZINGEN

Wat FVD wil in Almere

  • Een raadsenquête over de verspilde miljoenen van de Floriade
  • Snel meer degelijke, betaalbare woningen realiseren voor starters en gezinnen
  • Macht terug naar de burger: bindende referenda en gekozen burgemeester
  • Nooit meer vrijheidsbeperkende maatregelen en QR
  • Veiligheid waarborgen: politie op straat en stations, sluit het AZC
  • Lagere energierekening; niet van het gas af
Verkiezingsprogramma

Bekijk het hele FVD-verkiezingsprogramma

Download het hele programma in PDF of lees het hierboven per standpunt.