Matthijs Sandmann
Fractievoorzitter

Matthijs Sandmann (1971) is fractievoorzitter voor FVD in de provincie Zuid-Holland. Hij is jurist en een ervaren volksvertegenwoordiger, voorheen namens Leefbaar Rotterdam. “Zuid-Holland moet een aangename woon- en werkomgeving zijn en blijven. De inwoners zijn de belanghebbenden en de provincie heeft een faciliterende rol. Contact opnemen met Matthijs? Stuur een mail naar mpc.sandmann@pspzh.nl

Toine Beukering
Plaatsvervangend fractievoorzitter

Na bijna veertig jaren bij defensie te hebben gewerkt, zit Toine (1958) nu in de Staten van Zuid-Holland en in de Eerste Kamer der Staten-Generaal voor Forum Voor Democratie. Zijn studie Bestuurskunde in Leiden en zijn ruime bestuurlijke ervaring als brigadegeneraal helpen hem bij zijn inspanningen om de provincie Zuid-Holland een fijne woon- en leefomgeving te maken. Zijn motto is en blijft: ¨ Zeg wat je doet, doe wat je zegt en laat zien dat je doet wat je zegt! Contact opnemen met Toine? Stuur een mail naar aja.beukering@pspzh.nl

Gideon van Meijeren
Klimaat, Energie & Stikstof

Gideon van Meijeren (1988) is opgegroeid in Doetinchem en heeft in Nijmegen rechten gestudeerd. Na zijn studie verhuisde hij naar Den Haag voor zijn werk als wetgevingsjurist op het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Tegenwoordig is hij in dienst van de partij als (juridisch) medewerker van de Tweede Kamerfractie. Als Statenlid zet hij zich ervoor in om de lokale democratie te bevorderen en het absurde klimaatbeleid af te remmen. Naast zijn werk gaat hij graag uit eten en is hij regelmatig te vinden in de sportschool. Contact opnemen met Gideon? Stuur een mail naar gfc.van.meijeren@pspzh.nl

Rien Lutmers
Ruimte & Samenleving

Rien Lutmers is jurist en theoloog, was werkzaam in de gezondheidszorg en in een eigen juridisch adviesbureau, met algemene praktijk en specialisatie in gezondheidsrecht en arbeidsrecht. Nu zet hij zich in de Provinciale Staten in voor realistische doelen op het terrein van Ruimtelijke Ordening, Wonen en Leefomgeving; dus een betaalbare woning voor mensen die al jaren op wachtlijsten staan, en een gezonde en groene leefomgeving – bomen, grasland en natuur, maar dan zonder de verstikkende regelgeving van de EU, natuur waarin de rol van de boeren bij natuurbeheer serieus wordt genomen. Contact opnemen met Rien? Stuur een mail naar rge.lutmers@pspzh.nl

Bob van Pareren (J. van Pareren)
Het Warmtedossier, Financiën & Provinciaal Bestuur

Bob van Pareren (1947) is geboren in Bussum, opgegroeid in Rotterdam en nu wonend in Den Haag. Hij is getrouwd en heeft 4 kinderen en 4 kleinkinderen. Na HBS-B (VWO) heeft hij bedrijfskunde gestudeerd op Nyenrode, nascholingen bij Insead en Harvard. Hij was ondernemer / dienstverlener in de zorg (farma en hulpmiddelen) en is nu gepensioneerd. Bob is zowel Statenlid voor Zuid-Holland als Eerste Kamerlid voor Forum voor Democratie. In Zuid-Holland zet hij zich in op het Warmtedossier. Wij gaan zorgen voor een Nederland waar wij weer met plezier in kunnen leven! Contact opnemen met Bob? Stuur een mail naar j.van.pareren@pspzh.nl

Silvio de Groot
Bereikbaarheid & Media

Silvio de Groot (1970) woont in de Bollenstreek. Hij heeft ruime leidinggevende ervaring in digitale en traditionele media, zoals Lycos, Metro, Telegraaf Media Groep en Comcast. Tevens is hij docent economie. Hij heeft zich aangesloten bij Forum voor Democratie om Nederland democratischer en eerlijker te maken. In Zuid-Holland zet hij zich in voor een goede en veilige bereikbaarheid die in balans is met de menselijke maat. Contact opnemen met Silvio? Stuur een mail naar swa.de.groot@pspzh.nl

Michiel Hoogeveen
EU, Internationaal & Cultureel Erfgoed

Michiel Hoogeveen (1989) is geboren en getogen in Leiden. Na zijn studie politicologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, is hij jaren werkzaam geweest in de financiële sector. Daarnaast werkte hij als freelance analist op het gebied van geopolitiek, en schreef hij een boek over Noord-Korea. Michiel zet zich voor de provincie Zuid-Holland in voor de beleidsterreinen van de Europese Unie, internationale zaken en cultureel erfgoed. Contact opnemen met Michiel? Stuur een mail naar mp.hoogeveen@pspzh.nl

Leendert Verheij
Natuur & Milieu

Leendert Verheij (1950) is sinds 28 maart 2019 Statenlid voor FVD in de provincie Zuid-Holland. Zijn portefeuille bestaat uit de aandachtsgebieden Landschap, Natuur, Recreatie en Sport, Landbouw, Grondzaken en Bodemdaling. Daarnaast is hij plaatsvervangend voorzitter bij de Statencommissie Klimaat, Natuur & Milieu. Voor het FVD Zuid-Holland beheert hij het Werving & Selectietraject van personen die in de toekomst op allerlei gebieden een rol kunnen spelen binnen FVD. Tevens heeft hij als Marinier zes jaar zijn land gediend. Tot zijn pensionering heeft hij een consultancybedrijf gehad op het gebied van financiële planning en pensioenen. Hij is getrouwd en heeft één zoon. Contact opnemen met Leendert? Stuur een mail naar ld.verheij@pspzh.nl

Rob A.M. Weber
Energie & Samenleving

Rob Weber (1950) geboren en getogen in Amsterdam, is gedurende de laatste 45 jaar een “gewortelde Leienaar” geworden. Van huis uit econometrist GU (UvA), is hij na een master MBA/MBI (RSM/GSU) de laatste decennia werkzaam geweest als informatiemanager en–consultant voornamelijk voor de lokale en rijksoverheid. Naast scherpe oppositie op dossiers als Wonen/Integratie/Participatie en Economie/Energietransitie, zal hij zich als Statenlid bij uitstek richten op een voor de inwoner van Zuid-Holland transparante informatievoorziening rondom besluitvormings- en financieringsprocessen, denk aan subsidieverlening. Alsmede hiertoe heeft hij het voorzitterschap op zich genomen van de zogenaamde Integrale Commissie van de Provinciale Staten Zuid-Holland. Contact opnemen met Rob? Stuur een mail naar ram.weber@pspzh.n

Gerben C. Hillebrand
Afdelingscoördinator

Gerben (1958) heeft een economische en juridische achtergrond. In het dagelijks leven adviseert hij MKB ondernemers en semipublieke organisaties bij juridische en financiële vraagstukken. Voor FVD coördineert Gerben de provinciale afdeling, die zich bezig houdt met events, campagnes en werving en selectie van ondersteuners en kandidaten op provinciale niveau. Contact opnemen met Gerben? Stuur een mail naar afdeling-zuid-holland@prov.fvd.nl