Goede en betaalbare zorg is van levensbelang voor iedereen.

De afgelopen jaren is de zorg in Nederland fors duurder geworden. Eigen risico en eigen bijdragen zijn flink gestegen en voor steeds meer mensen vormen deze kosten een belemmering om naar de dokter te gaan. Zorgverzekeraars zijn op de stoel van de zorgprofessionals gaan zitten in hun ijver de kosten in de hand te houden.

Dat is hopeloos mislukt. De kosten zijn gestegen en de toegang tot de zorg wordt steeds verder belemmerd. Dezelfde ontwikkeling zie je bij de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en de WLZ (Wet Langdurige Zorg)

Gemeenten gebruiken geld, dat is bestemd voor de zorg, voor de bouw van een zwembad of ze vullen er het gat in de gemeentebegroting mee. De burger met een zorgvraag staat in de kou.

Niets wijst erop dat deze situatie de komende jaren gaat verbeteren. Reden voor Forum voor Democratie om haar plannen voor de zorg te richten op twee pijlers: kosten terugdringen en het beschikbare geld zoveel mogelijk inzetten voor echte zorg.

Om dat doel te bereiken gaan we niet het hele systeem weer volledig overhoop halen.

Iedere wijziging in de regels of zelfs een heel nieuw stelsel bedenken, kost veel geld en dat geld kan wat ons betreft beter worden besteed. In plaats van meer regels worden regels afgeschaft. Vertrouwen op het gezonde verstand komt daarvoor in de plaats.

De zorgverzekeraars houden een taak bij het in toom houden van de zorgkosten en zij moeten daarbij gecontroleerd worden door een marktmeester. Verzekeraars mogen zich niet meer bemoeien met de manier waarop zorgverleners hun werk doen. De zorgprofessionals krijgen het stuur weer in handen.

Burgers worden gestimuleerd en gefaciliteerd om elkaar te kunnen helpen waardoor kosten lager zullen uitvallen.

Wij willen:

 1. Verlaging eigen risico.  De huidige € 385 eigen risico wordt verlaagd totmaximaal € 200.
 2. Maximeren eigen bijdrage. Streven naar een lagere maximale eigen bijdrage voor WLZ en WMO.
 3. Terugdringen van bureaucratie. Dit betekent meer geld beschikbaar voor echte zorg. In de spreekkamer heeft een dokter meer aandacht voor de patiënt in plaats van voor een beeldscherm.
 4. Winstuitkering en reserves van verzekeraars worden aan strengere regels gebonden. Geld dat verdiend wordt met zorgverzekeringen moet altijd ten goede komen van deverzekerden.
 5. Alle gelden in thuiszorg, jeugdzorg en ouderenzorg worden geoormerkt.Zorggelden moeten door gemeente aan zorg worden besteed in plaats van aan andere gemeentelijke activiteiten.
 6. De voorwaarden voor thuiszorg, jeugdzorg en ouderenzorg in alle gemeenten hetzelfde.
  Waar je ook woont, iedereen heeft recht op hetzelfde zorgpakket.

 7. Einde aan wildgroei van polissen.
  Alle verzekeraars bieden de basisverzekering aan als restitutiepolis.

 8. Vrije artsenkeuze. U bepaalt zelf welke arts, welke psycholoog en welk ziekenhuis u wilt.

 9. Landelijke inkoop geneesmiddelen en zoveel mogelijk voorschrijven van generieke medicijnen. Mensen kunnen zoveel als mogelijk het vertrouwde geneesmiddel blijven gebruiken.

 10. Initiatieven voor meer-generatiewoningen in samenwerking met architecten en bouwsector.
  Verantwoord en verzorgd “thuis” blijven wonen, wordt mogelijk en aantrekkelijk voor een grote groep kiezers.

 11. Medisch beroepsgeheim behouden.
  Verzekeraars en overheid krijgen nooit toegang tot de inhoud van het patiëntendossier.

 12. Meer nadruk op gezondheidspreventie programma’s. Mensen krijgen hulp en advies om te voorkomen dat ze ziek worden.  

OVERIGE STANDPUNTEN

Zorg
 • Bureaucratie in de zorg terugdringen
 • Beperken invloed van zorgverzekeraars
 • Bevorderen generatiebestendig wonen

Lees meer
Kartelbestrijding
 • Openbreken partijkartel
 • Open sollicitaties publieke functies
 • Digitaal stemmen in de Tweede Kamer

Lees meer
Wet Bescherming Nederlandse Waarden
 • Integratieproblematiek aanpakken door:
 • Wet Bescherming Nederlandse Waarden (Wet BNW)
 • Stevige sancties bij niet-naleving

Lees meer
Directe Democratie
 • Bindende referenda en volksinitiatieven naar Zwitsers model
 • Gekozen burgemeesters
 • e-Democracy

Lees meer
Gekozen minister-president
 • Direct door de bevolking gekozen minister-president
 • Behouden vertrouwensregel

Lees meer
Soevereiniteit
 • Soevereiniteit is uitgangspunt democratie
 • Verplichte referenda bij soevereiniteitsoverdracht

Lees meer
Europese Unie
 • Direct stoppen met uitbreiden EU
 • Referendum over de Euro en de open grenzen

Lees meer
Onderwijs
 • Onderwijs naar Fins model
 • Herinvoeren van de basisbeurs
 • Beter opgeleide docenten voor de klas

Lees meer
MKB
 • Beschermen MKB
 • Stimuleren werkgelegenheid zoals in Denemarken
 • Steun voor DGA’s en ZZP’ers

Lees meer
Belastingen
 • Radicale vereenvoudiging belastingstelsel
 • Hoge belastingvrije voet
 • Afschaffing schenk- en erfbelasting

Lees meer
ZZP
 • Onmiddellijke afschaffing Wet DBA
 • Geen verplichte (pensioen)verzekeringen
 • Overheid weer betrouwbare partner voor ZZP

Lees meer
Transport
 • Aanpakken Oost-Europese detacheringsconstructies
 • Handhaven kwaliteitseisen chauffeurs
 • Terugdraaien visumvrij reizen Oekraïners

Lees meer
Economie
 • Drastische vereenvoudiging belastingstelsel
 • Radicale sanering overheid
 • Pensioenfondsen investeren in NL

Lees meer
Internet
 • Investeren in digitale infrastructuur
 • Drastische vermindering regulering
 • Waarborgen privacy

Lees meer
Privacy
 • Betere bescherming persoonsgegevens
 • Niet uitvoeren anti-MKB wetgeving EU
 • Strengere handhaving Meldplicht Datalekken

Lees meer
Cultuurbeleid
 • Promoten Nederlandse geschiedenis & cultuur
 • Stoppen subsidiëren segregatie

Lees meer
Sanering NPO
 • Partij-lidmaatschappen bestuurders openbaar
 • Ombudsman voor waarborging neutraliteit
 • Focus op educatie en cultuur

Lees meer
Veiligheid & Justitie
 • Grenscontroles terug
 • Hogere opsporingspercentages
 • Zwaardere straffen voor gewelds- en zedendelicten

Lees meer
Defensie
 • Uitgaven defensie naar 2% BBP
 • Uitbreiden Nationale Reserve
 • Start-ups militaire technologie

Lees meer
Immigratie & Remigratie
 • Nederland beslist zelf wie wordt toegelaten
 • Restrictief immigratiebeleid
 • Visa naar Australisch model (Greencard)

Lees meer
Geostrategie
 • Normale, constructieve omgang met Rusland
 • Geen regime change meer in het Midden-Oosten

Lees meer
Sociale voorzieningen
 • Behoud van een goed vangnet
 • Werken moet altijd lonen
 • Eerste 10 jaar in Nederland geen uitkering voor immigranten

Lees meer
Ouderen & pensioenen
 • Pensioenen onder nationaal toezicht
 • AOW-leeftijd voor reguliere beroepen op 66 jaar
 • AOW na 40 jaar zwaar werk

Lees meer
Duurzaamheid & innovatie
 • Inzetten op innovatieve groei
 • Investeren in Thorium
 • Stimuleren deel-economie

Lees meer
Dierenwelzijn & milieu
 • Referenda over CETA en TTIP
 • Aanpakken dierenmishandeling
 • Steun voor de agrarische sector 

Lees meer
Drugs
 • Moderniseren drugsbeleid
 • Legaliseren softdrugs
 • Meer preventie verslavingszorg

Lees meer

FVD heeft ruim 48.000 leden

Forum voor Democratie is de snelst groeiende partij van Nederland. In een jaar tijd hebben we al meer dan de helft van het aantal leden dat de traditionele partijen in vele decennia hebben opgebouwd. Steun ons ook door lid te worden. Help ons de grootste partij van Nederland te worden. FVD-lid word je al vanaf €25 per jaar!

Als FVD-ER krijgt u:
 • Toegang tot alle FVD-events
 • De FVD-ledennieuwsbrief en persoonlijke FVD-ledenpas
 • De mogelijkheid om je aan te melden voor campagnes en posities in onze organisatie
WORD OOK LID

Forum voor Democratie wil Nederland structureel veranderen. We willen een brede maatschappelijke beweging opzetten die niet alleen politiek actief is - maar zich ook vertakt in de hele samenleving. Wil je FVD verder helpen, maar ontbreekt het je aan tijd? Steun ons dan met een donatie.

€ 5
€ 14
€ 19
€ 38
€ 45
€ 80
€ 100
€ 140