Er is een grote behoefte aan nieuwe woningen in de provincie Zuid-Holland. De provincie moet niet alleen binnenstedelijk bouwen stimuleren maar ook het bouwen van nieuwe betaalbare woningen aan de randen van de steden beter gaan faciliteren.

 

Forum voor Democratie wil:

  • Het tempo van de woningbouw versnellen
  • Ambtelijke procedures stroomlijnen zodat het bouwtempo omhoog kan
  • Bureaucratische blokkades daadkrachtig aanpakken