De innovatieve agribusiness zorgt voor veel werkgelegenheid in Zuid-Holland. Het Westland, de bollenstreek en andere gebieden in Zuid-Holland leveren een enorme bijdrage aan de Nederlandse economie.

Forum voor Democratie wil:

  • Minder belemmerende provinciale regelgeving voor de agrarische sector;
  • Betere ontsluiting van het Westland, een belangrijke economische factor voor Zuid-Holland;
  • Een meer faciliterend beleid voor goede huisvesting van werknemers;
  • Adequate vergoeding voor land- en tuinbouwbedrijven die op grond van ruimtelijke ordening vereisten verplaatst moeten worden.