Zuid-Holland is een dichtbevolkte provincie waar de bevolking de komende jaren ook sterk zal groeien. Bovendien is Zuid-Holland een belangrijk logistiek knooppunt dat niet tot stilstand mag komen.

Het is van essentieel belang dat er nu daadkrachtig geïnvesteerd wordt in betere infrastructuur.

 

Forum voor Democratie wil:

  • De uitbreiding van het Lightrail netwerk voortvarend aanpakken. Lightrail moet de mobiliteitsspil van de metropool Rotterdam/Haaglanden worden;
  • Knelpunten op de wegen snel en daadkrachtig aanpakken;
  • Goed Openbaar Vervoer, ook in de landelijke gebieden;
  • Aanleg van snelfietspaden.