De woonbehoefte verandert sterk in Zeeland. Ruim 72% van de Zeeuwen geeft aan dat zij meer stedelijk willen wonen. De verstedelijkingstendens in Zeeland wordt daarmee nadrukkelijk vraag-gestuurd. Daar moet de woningbouw op afgestemd worden.

 

Forum voor Democratie wil:

  • Versneld betaalbare woningen bouwen in de Zeeuwse steden;
  • Ambtelijke procedures stroomlijnen zodat het bouwtempo omhoog kan;
  • Bureaucratische blokkades daadkrachtig aanpakken.