Een blijvend hoogwaardige industrie en economie in Zeeland staat of valt met goed onderwijs op middelbaar, hoger en wetenschappelijk niveau. Aansluitend op de arbeidsmarkt levert goed Zeeuws onderwijs afgestudeerden af die gemakkelijker een baan vinden in Zeeland. Tevens wordt daarmee een rem gezet op de uitstroom van jongeren naar plaatsen buiten de provincie.

 

Forum voor Democratie wil: 

 • Verder investeren in een Bèta College als onderdeel van het University College Roosevelt en de Delta Academy als onderdeel van de Hogeschool Zeeland;
 • Behoud van bestaande locaties en kwaliteit van middelbare scholen, met name in Zeeuws-Vlaanderen, door aanwijzing als “eilandstatus” waardoor er meer geld vrijkomt voor scholen met kleinere leerlingenaantallen (zoals ook op de Waddeneilanden);
 • Middelbaar Beroeps Onderwijs voor technische beroepen ondersteunen via het Centrum voor Toptechniek initiatief als publiek-private samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid.

OVERIGE STANDPUNTEN

Beter bestuur
 • De provincie gaat zich alleen nog bezighouden met de kerntaken
 • Commissaris van de Koning wordt gekozen door de bevolking
 • Alleen gemeentelijke fusies als de bewoners daar voor zijn

Lees meer
Wonen
 • Versneld betaalbare woningen bouwen
 • Leefbaarheid behouden in kleine dorpskernen en krimpregio’s

Lees meer
Energie
 • Stoppen met de aanleg van windmolenparken en zonneweiden
 • Stoppen met energietransitie vanuit provincie

Lees meer
Infrastructuur
 • Westerscheldetunnel tolvrij
 • Goed OV, ook in de landelijke gebieden
 • Spoorweg Zelzate - Axelse Vlakte - Terneuzen realiseren

Lees meer
Ondernemen & werk
 • North Sea Port ondersteunen
 • Uitwisselingen van restproducten in de Delta regio
 • MKB moet kunnen deelnemen aan provinciale aanbestedingen

Lees meer
Landbouw & visserij
 • Beperken belemmerende provinciale regelgeving
 • Stoppen met duurzaamheidsmaatregelen ten koste van de landbouw

Lees meer
Belastingen
 • Reserves ten goede laten komen aan burgers
 • Snoeien in subsidies
 • Lagere provinciale belastingen

Lees meer
Onderwijs
 • Investeren in Bèta College & Delta Academy
 • Behoud van bestaande middelbare scholen
 • Aanwijzing als “eilandstatus” waardoor meer geld vrijkomt

Lees meer
Natuur & recreatie
 • Behoud van het Zeeuwse landschap
 • Geen verdere verstedelijking van de Zeeuwse kust
 • Aangewezen gebieden voor natuur en recreatie

Lees meer

FVD heeft ruim 45.000 leden

Forum voor Democratie is de snelst groeiende partij van Nederland. In een jaar tijd hebben we al meer dan de helft van het aantal leden dat de traditionele partijen in vele decennia hebben opgebouwd. Steun ons ook door lid te worden. Help ons de grootste partij van Nederland te worden. FVD-lid word je al vanaf €25 per jaar!

Als FVD-ER krijgt u:
 • Toegang tot alle FVD-events
 • De FVD-ledennieuwsbrief en persoonlijke FVD-ledenpas
 • De mogelijkheid om je aan te melden voor campagnes en posities in onze organisatie
WORD OOK LID

Forum voor Democratie wil Nederland structureel veranderen. We willen een brede maatschappelijke beweging opzetten die niet alleen politiek actief is - maar zich ook vertakt in de hele samenleving. Wil je FVD verder helpen, maar ontbreekt het je aan tijd? Steun ons dan met een donatie.

€ 5
€ 14
€ 19
€ 38
€ 45
€ 80
€ 100
€ 140