Een blijvend hoogwaardige industrie en economie in Zeeland staat of valt met goed onderwijs op middelbaar, hoger en wetenschappelijk niveau. Aansluitend op de arbeidsmarkt levert goed Zeeuws onderwijs afgestudeerden af die gemakkelijker een baan vinden in Zeeland. Tevens wordt daarmee een rem gezet op de uitstroom van jongeren naar plaatsen buiten de provincie.

 

Forum voor Democratie wil: 

  • Verder investeren in een Bèta College als onderdeel van het University College Roosevelt en de Delta Academy als onderdeel van de Hogeschool Zeeland;
  • Behoud van bestaande locaties en kwaliteit van middelbare scholen, met name in Zeeuws-Vlaanderen, door aanwijzing als “eilandstatus” waardoor er meer geld vrijkomt voor scholen met kleinere leerlingenaantallen (zoals ook op de Waddeneilanden);
  • Middelbaar Beroeps Onderwijs voor technische beroepen ondersteunen via het Centrum voor Toptechniek initiatief als publiek-private samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid.