Voor een goed ondernemingsklimaat zijn een goed geschoolde beroepsbevolking, moderne infrastructuur (ook digitaal) en voldoende huisvesting nabij het werk essentiële basisvoorwaarden. North Sea Port en de nieuwe zeesluis in Terneuzen kunnen een belangrijke impuls geven aan de werkgelegenheid in de provincie Zeeland.

 

Forum voor Democratie wil:

  • De provincie North Sea Port ondersteunt bij verdere ontwikkelingen;
  • De provincie faciliteert van slimme uitwisselingen van restproducten in de Delta regio;
  • Faciliteren van goede digitale infrastructuur;
  • Aanbestedingsdrempels voor MKB verlagen; ook het MKB moet kunnen deelnemen aan provinciale aanbestedingen;
  • Snelle betalingstermijn voor facturen van MKB-ers en ZZP-ers die werkzaamheden voor de provincie verrichten.