Een van de kerntaken van de provincie is het realiseren van nieuwe natuur en behoud van bestaande natuur. 

 

Forum voor Democratie wil:

  • Behoud van het open Zeeuwse landschap. Direct stoppen met aanleg van windmolens op het land en zonneweides;
  • De agrarische sector zo veel mogelijk ruimte geven en combineren met recreatieve functies;
  • Aangewezen gebieden voor natuur en recreatie, naast gebieden voor wonen en werken;
  • Geen verdere verstedelijking van de Zeeuwse kustplaatsen.