De innovatieve agribusiness en visserij zorgt voor veel werkgelegenheid in Zeeland. Landbouw, visserij en veredelingsbedrijven in Zeeland leveren een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie.

 

Forum voor Democratie wil: 

  • Minder belemmerende provinciale regelgeving voor de agrarische- en visserijsector;
  • Dat de provincie de belangen van de landbouw en visserij vooropstelt inzake het zoet-zoutwaterbeleid;
  • Een faciliterend beleid uitvoert voor goede huisvesting van werknemers;
  • Dat de mosselkwekers schadeloos worden gesteld indien de kweekpercelen in de Oosterschelde te lijden hebben onder het ophogen van de Roggenplaat.