Zeeland, land in zee. De auto is in Zeeland het meest gebruikte vervoermiddel. Vier van de vijf Zeeuwen verplaatst zich vrijwel altijd met de auto. De Westerscheldetunnel is een belangrijke verbinding tussen Midden-Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen.

Het openbaar vervoer wordt vooral gebruikt door schoolgaande jongeren. Om de economie te stimuleren en bevolkingskrimp te voorkomen is deze infrastructuur van groot belang.

 

Forum voor Democratie wil: 

  • Dat de Westerscheldetunnel tolvrij wordt;
  • Goed openbaar vervoer, ook in de landelijk- en grensoverschrijdend gebieden;
  • Dat de spoorweg Zelzate - Axelse Vlakte - Terneuzen voor zowel goederen als personenvervoer wordt gerealiseerd;
  • Dat de kwaliteit van de service van het fiets- en voetveer Vlissingen-Breskens verbeterd wordt.