Wolven in Brabant? Is dat wel zo'n goed idee?

Sinds enige tijd is er een wolf in Brabant. Hoewel er in het verleden aan de tekentafel plannen zijn gemaakt voor deze situatie, blijkt de werkelijkheid toch altijd wat anders dan het plan.

De wolf die in Brabant rondwaart blijkt meer dieren te doden dan nodig lijkt voor voedsel en is in bewoond gebied gesignaleerd.

De overheid beperkt zich tot dusver tot het vaststellen van schade, discussie over vergoeding en het uitlenen van netten.

Een bredere maatschappelijke discussie of een wolf eigenlijk wel in een dichtbevolkt gebied als Brabant hoort is begonnen. Vanwege de beschermde status van de wolf lijken de meeste oplossingen voor het wolvenprobleem op juridische onmogelijkheden te stuiten. Zo is bijvoorbeeld het vangen en naar een ander gebied verplaatsen van de wolf nog niet mogelijk.

Groenlinks vindt dat we “de wolf moeten accepteren” en D66 vraagt zich af of we wel met alle lobbyclubjes hebben gesproken.

Forum voor Democratie wil het probleem met gezond verstand oplossen, voordat nog meer schade ontstaat of, zelfs, een gevaar voor de mens. Als we vinden dat een wolf niet in Brabant hoort, zal het verplaatst moeten worden en daarvoor is een aanpassing of herinterpretatie van de status van de wolf nodig.