Deze week stond in het teken van de oplaaiende strijd tussen Nederland en Italië. Op het spel: de honderden miljarden EU-steun om de coronacrisis te bestrijden. Terwijl beide lidstaten druk bezig waren om via hun eigen propagandakanalen de overwinning te claimen, voert het Nederlandse bedrijfsleven een gevecht op leven en dood.  Van de broodjeszaak in het dorp die verplicht werd binnen 30 minuten na de persconferentie van Rutte de deuren te sluiten, tot de KLM die vorig jaar nog hun honderdste verjaardag mocht vieren.  

Hoe snel kan de wereld veranderen. Dit had niemand voor mogelijk gehouden. In een groot deel van de Westerse wereld zijn er generaties die nooit zo’n algehele malaise hebben meegemaakt. We hebben gezien wat daar de gevolgen van zijn geweest. In plaats van trots en dankbaarheid voor onze welzijn en welvaart, was een deel van onze samenleving - onder leiding van klimaatactivisten - hier juist boos over. Alles moest anders, en al het slechte op de wereld was de schuld van de mens. De Westerse mens welteverstaan. Deze klimaatactivisten zien nu de aandacht voor hun agenda smelten als sneeuw voor de zon. In paniek verwijzen zij wederom naar de mensheid. Onze welvarende manier van leven zou de oorzaak zijn van de corona pandemie. Uiteraard aangevoerd door de Klimaatpaus Timmermans, maar ook de echte paus deed een duit in het zakje. Kennelijk zijn zij vergeten dat de wereld niet zo welvarend was ten tijde van andere grote uitbraken zoals de pest, de pokken, cholera en de Spaanse griep. Pandemieën zijn van alle tijden, net als de verandering van het klimaat. Gedurende een crisis wordt duidelijk wie in staat is om zich verdienstelijk te maken, maar ook wie enkel in staat is vast te houden aan eigen dogma's. De periode dat er tijd en geld voor luxeproblemen wordt vrijgemaakt is voorbij. Het is nu alle hens aan dek.

De twee primaire taken die nu voor ons liggen zijn het redden van mensenlevens en de economie, schreef ik twee weken geleden. Inmiddels zijn we op een punt aangekomen dat de cijfers van het RIVM een dalende trend laten zien, maar het duurt waarschijnlijk nog maanden voordat de normale bedrijfsvoering weer kan worden opgepakt. Ondertussen wordt er op nationaal niveau goed nagedacht over de wijze waarop bedrijven in leven kunnen worden gehouden. Voor onze nationale trots, de KLM, ligt dat helaas anders. 

De luchtvaartindustrie is keihard getroffen en zij zijn gebonden aan strenge Europese regelgeving. De Europese Unie is het enige gebied ter wereld waar burgers beschermd worden door een uitgebreide reeks passagiersrechten. Voor afgelaste vluchten kunnen passagiers hun geld direct terugvragen. Echter, dat geld is er nu helemaal niet. Zonder aanvullende steunmaatregelen zal dat tot liquiditeitsproblemen leiden met een mogelijk faillissement van KLM tot gevolg. Dan zijn niet alleen de passagiers hun geld kwijt, maar verliest Nederland ook veel banen. Zonder KLM, heb je geen Schiphol, en andersom. In totaal gaat het om 300.000 banen en 4,5% van ons bruto binnenlands product. Daarom is het belangrijk dat er een tijdelijke uitzondering op de strenge Europese wetgeving wordt gemaakt.  Voor de niet uitgevoerde vluchten, kan KLM dan vouchers aan klanten teruggeven in plaats van cash. Zijn die vouchers na twaalf maanden niet of slechts gedeeltelijk uitgegeven, dan krijgt de passagier alsnog het deel terug waar het recht op heeft.

Forum voor Democratie heeft deze kwestie - tot vreugde van de KLM - op de agenda van de Transportcommissie van het Europees Parlement gezet. Wij hebben ook een beroep gedaan op onze Nederlandse EU Commissaris Timmermans. We gaan nu zien waar hij bij hoort. Bij de mensen die zich alleen bezighouden met het verzinnen van problemen, en Nederland wil opzadelen met gemeenschappelijke schulden? Of bij de mensen die zich inzetten voor Hollands Glorie, en de enorme problemen waar wij nu voor staan samen willen oplossen? Het resultaat zien wij met grote belangstelling tegemoet.  


Rob Roos is Europarlementariër voor Forum voor Democratie. 

Volg hem op:

Facebook: https://www.facebook.com/RobRoos.MEP

Instagram: robroos.mep

Twitter: @rob_roos

LinkedIn: linkedin.com/in/robroosnl

Op de hoogte blijven?

Ontvang de wekelijkse mail van Thierry

Standpunten

Zorg
 • Bureaucratie in de zorg terugdringen
 • Beperken invloed van zorgverzekeraars
 • Bevorderen generatiebestendig wonen

Lees meer
Kartelbestrijding
 • Openbreken partijkartel
 • Open sollicitaties publieke functies
 • Digitaal stemmen in de Tweede Kamer

Lees meer
Wet Bescherming Nederlandse Waarden
 • Integratieproblematiek aanpakken door:
 • Wet Bescherming Nederlandse Waarden (Wet BNW)
 • Stevige sancties bij niet-naleving

Lees meer
Directe Democratie
 • Bindende referenda en volksinitiatieven naar Zwitsers model
 • Gekozen burgemeesters
 • e-Democracy

Lees meer
Gekozen minister-president
 • Direct door de bevolking gekozen minister-president
 • Behouden vertrouwensregel

Lees meer
Soevereiniteit
 • Soevereiniteit is uitgangspunt democratie
 • Verplichte referenda bij soevereiniteitsoverdracht

Lees meer
Europese Unie
 • Direct stoppen met uitbreiden EU
 • Referendum over de Euro en de open grenzen

Lees meer
Onderwijs
 • Onderwijs naar Fins model
 • Herinvoeren van de basisbeurs
 • Beter opgeleide docenten voor de klas

Lees meer
MKB
 • Beschermen MKB
 • Stimuleren werkgelegenheid zoals in Denemarken
 • Steun voor DGA’s en ZZP’ers

Lees meer
Belastingen
 • Radicale vereenvoudiging belastingstelsel
 • Hoge belastingvrije voet
 • Afschaffing schenk- en erfbelasting

Lees meer
ZZP
 • Onmiddellijke afschaffing Wet DBA
 • Geen verplichte (pensioen)verzekeringen
 • Overheid weer betrouwbare partner voor ZZP

Lees meer
Transport
 • Aanpakken Oost-Europese detacheringsconstructies
 • Handhaven kwaliteitseisen chauffeurs
 • Terugdraaien visumvrij reizen Oekraïners

Lees meer
Economie
 • Drastische vereenvoudiging belastingstelsel
 • Radicale sanering overheid
 • Pensioenfondsen investeren in NL

Lees meer
Internet
 • Investeren in digitale infrastructuur
 • Drastische vermindering regulering
 • Waarborgen privacy

Lees meer
Privacy
 • Betere bescherming persoonsgegevens
 • Niet uitvoeren anti-MKB wetgeving EU
 • Strengere handhaving Meldplicht Datalekken

Lees meer
Cultuurbeleid
 • Promoten Nederlandse geschiedenis & cultuur
 • Stoppen subsidiëren segregatie

Lees meer
Sanering NPO
 • Partij-lidmaatschappen bestuurders openbaar
 • Ombudsman voor waarborging neutraliteit
 • Focus op educatie en cultuur

Lees meer
Veiligheid & Justitie
 • Grenscontroles terug
 • Hogere opsporingspercentages
 • Zwaardere straffen voor gewelds- en zedendelicten

Lees meer
Defensie
 • Uitgaven defensie naar 2% BBP
 • Uitbreiden Nationale Reserve
 • Start-ups militaire technologie

Lees meer
Immigratie & Remigratie
 • Nederland beslist zelf wie wordt toegelaten
 • Restrictief immigratiebeleid
 • Visa naar Amerikaans model (Greencard)

Lees meer
Geostrategie
 • Normale, constructieve omgang met Rusland
 • Geen regime change meer in het Midden-Oosten

Lees meer
Sociale voorzieningen
 • Behoud van een goed vangnet
 • Werken moet altijd lonen
 • Eerste 10 jaar in Nederland geen uitkering voor immigranten

Lees meer
Ouderen & pensioenen
 • Pensioenen onder nationaal toezicht
 • AOW-leeftijd voor reguliere beroepen op 66 jaar
 • AOW na 40 jaar zwaar werk

Lees meer
Duurzaamheid & innovatie
 • Inzetten op innovatieve groei
 • Investeren in Thorium
 • Stimuleren deel-economie

Lees meer
Dierenwelzijn & milieu
 • Referenda over CETA en TTIP
 • Aanpakken dierenmishandeling
 • Steun voor de agrarische sector 

Lees meer
Drugs
 • Moderniseren drugsbeleid
 • Legaliseren softdrugs
 • Meer preventie verslavingszorg

Lees meer

FVD heeft ruim 45.000 leden

Forum voor Democratie is de snelst groeiende partij van Nederland. In een jaar tijd hebben we al meer dan de helft van het aantal leden dat de traditionele partijen in vele decennia hebben opgebouwd. Steun ons ook door lid te worden. Help ons de grootste partij van Nederland te worden. FVD-lid word je al vanaf €25 per jaar!

Als FVD-ER krijgt u:
 • Toegang tot alle FVD-events
 • De FVD-ledennieuwsbrief en persoonlijke FVD-ledenpas
 • De mogelijkheid om je aan te melden voor campagnes en posities in onze organisatie
WORD OOK LID

Forum voor Democratie wil Nederland structureel veranderen. We willen een brede maatschappelijke beweging opzetten die niet alleen politiek actief is - maar zich ook vertakt in de hele samenleving. Wil je FVD verder helpen, maar ontbreekt het je aan tijd? Steun ons dan met een donatie.

€ 5
€ 14
€ 19
€ 38
€ 45
€ 80
€ 100
€ 140