Op 19 juni zei het Europees Parlement in Brussel volmondig: ‘Black Lives Matter’. In een aangenomen resolutie wilde het parlement daarmee de dood van George Floyd in de Verenigde Staten veroordelen. Ook VVD en CDA stemden voor, en lieten daarmee hun ‘solidariteit’ in de strijd tegen racisme zien. Wat zij echter niet doorhebben, is dat het scoren van deze deugpunten met een prijs komt. Want door mee te buigen met de retoriek van de Black Lives Matter beweging (BLM) zijn wij weer een stapje verder geraakt in het verliezen van een slepende cultuuroorlog.

Het is natuurlijk verschrikkelijk wat er met George Floyd is gebeurd. Ondanks dat nooit is vastgesteld of racisme daadwerkelijk de aanleiding was, heeft BLM de gebeurtenis aangegrepen als excuus voor een golf van vernieling en geweld. Volgens BLM was de zaak Floyd een zoveelste voorbeeld van ‘systemisch racisme’ en ‘onderdrukking’ door ‘witte mensen’ dat zich laat herleiden tot de koloniale slavernij. 

Wat begon met taal in de vorm van politieke correctheid en degeneratie van woorden en tradities, is inmiddels een cultuuroorlog geworden. Beelden moeten van hun sokkel, straatnamen worden veranderd en musea moeten leeg. Pas als ons ‘onderdrukkende koloniale verleden’ is uitgewist kan de ‘nieuwe toekomst’ worden opgebouwd. De marxisten van BLM zijn pas tevreden als dat punt is bereikt. 

In de Westerse wereld wordt het slavernijverleden al enige tijd selectief aan het hedendaags racisme gekoppeld. Daarbij wordt voor het gemak vergeten dat racisme in alle vormen en richtingen voorkomt. Alleen het racisme van blanke mensen is relevant gemaakt. Net zoals dat alleen het slavernijverleden van blanke mensen relevant gemaakt is. Zij zijn tenslotte de onderdrukker. Onlangs maakte BLM oprichtster Patrisse Cullors haar agenda duidelijk in een online interview. Het doel: de Westerse vrijheid vernietigen en de 'onderdrukkende klasse' verslaan. 'We zijn getrainde marxisten', aldus Cullors. BLM wordt daarin gesteund door Antifa, die eerder al de Islam omarmde om de strijd aan te gaan tegen Westerse vrijheden. In tegenstelling tot wat velen beweren, waren de rellen in de Verenigde Staten geen spontaan protest. Het was perfect getimed na de COVID-19 lockdown en zorgvuldig voorbereid.

Nuttige idioten

Ondertussen spreidde BLM ook haar tentakels naar Nederland uit. Hier zijn veel ‘bekende Nederlanders’ en sporters in de naïeve veronderstelling dat het uit de VS overgewaaide racismedebat kan worden gereduceerd tot de Zwarte Pieten discussie. Nuttige idioten als Arie Boomsma en Wilfred Genee stonden op om Johan Derksen voor de bus te gooien. De morele superioriteit van Boomsma en Genee zorgden echter niet voor de door hen gewenste saamhorigheid, maar juist voor de verdere teloorgang van de vrijheid van meningsuiting in ons anders zo nuchtere Nederland. De genadeklap volgde toen sponsoren van Derksens programma de handdoek in de ring gooiden. En daarmee verloor Nederland het laatste stukje ongepolijste televisie. De acties van Boomsma en Genee zorgen ervoor dat het debat nog verder in de kramp is geschoten en daarmee de agenda van BLM in de kaart is gespeeld.

Meebuigende politiek 

De wet in Nederland zegt: ‘Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.’ Maar in de praktijk blijkt er altijd wel ergens een teer zieltje gekwetst. Daarmee verstomt het broodnodige debat en raken wij het gevaar van de extreemlinkse BLM agenda uit het oog.  Zo ging ook premier Rutte er op zijn onnavolgbare manier in mee. “Discriminatie in Nederland is een systematisch probleem” zei hij. Iedereen kon die uitspraak op zijn eigen gewenste manier interpreteren. Ging het over het Joodse restaurant HaCarmel dat voor de zoveelste keer was aangevallen door moslims? Of ging het over ouderen die niet worden aangenomen op de arbeidsmarkt? Of doelde Rutte op Zwarte Piet, waarover hij anders was gaan denken? En wat is systematisch? Elk uur, elke dag, elke week, elke maand of misschien elk jaar?

Er zal zeker ergens in Nederland sprake zijn van discriminatie. Maar door de bank genomen leven wij in een vrij land met gastvrije mensen die zeker niet racistisch zijn. Het betrekken van onze geschiedenis en tradities in die discussie is absurd. Uiteindelijk heeft iedereen in Nederland gelijke kansen. Sommigen beginnen met een voorsprong, anderen met een achterstand. In dat laatste geval betekent het dat je iets harder je best moet doen. Het gaat erom dat er gelijke kans is op het halen van een mooi eindresultaat. Sylvana Simons, Virgil van Dijk, Edgar Davids, Akwasi en Jerry Afriyie klagen het hardst, maar juist zij zijn  het voorbeeld dat in dit land alles mogelijk is.

En toch wordt de hardwerkende autochtone blanke Nederlander dag in dag uit verder onder druk gezet. Door intimidatie van de ‘woke society’. Gesteund met vele miljoenen euro’s aan subsidies van D66-minister Kaag, en door de alsmaar meebuigende politiek van PvdA tot met CDA en VVD. Ze laten het gebeuren. Nederland staat inmiddels, net als de rest van de Westerse wereld, op het punt de cultuuroorlog te verliezen. Onder leiding van links progressief bestuur zijn er in Verenigde Staten nu steden die de politie hebben ontmanteld. Er heerst chaos en wetteloosheid. Het is marxisme dat oprukt, bedoeld om het kapitalisme en onze vrijheid te vernietigen. Het vrije Westen moet zich snel realiseren dat het pompen of verzuipen is.

 

Rob Roos is Europarlementariër voor Forum voor Democratie

Volg hem op:

Facebook: https://www.facebook.com/RobRoos.MEP

Instagram: robroos.mep

Twitter: @rob_roos

Parler: @RobRoos

LinkedIn: linkedin.com/in/robroosnl

Op de hoogte blijven?

Ontvang de wekelijkse mail van Thierry

Standpunten

Soevereiniteit
 • Soevereiniteit is uitgangspunt democratie
 • Verplichte referenda bij soevereiniteitsoverdracht

Lees meer
Kartelbestrijding
 • Openbreken partijkartel
 • Open sollicitaties publieke functies
 • Digitaal stemmen in de Tweede Kamer

Lees meer
Wet Bescherming Nederlandse Waarden
 • Integratieproblematiek aanpakken door:
 • Wet Bescherming Nederlandse Waarden (Wet BNW)
 • Stevige sancties bij niet-naleving

Lees meer
Directe Democratie
 • Bindende referenda en volksinitiatieven naar Zwitsers model
 • Gekozen burgemeesters
 • e-Democracy

Lees meer
Gekozen minister-president
 • Direct door de bevolking gekozen minister-president
 • Behouden vertrouwensregel

Lees meer
Zorg
 • Bureaucratie in de zorg terugdringen
 • Beperken invloed van zorgverzekeraars
 • Bevorderen generatiebestendig wonen

Lees meer
Europese Unie
 • Direct stoppen met uitbreiden EU
 • Referendum over de Euro en de open grenzen

Lees meer
Onderwijs
 • Onderwijs naar Fins model
 • Herinvoeren van de basisbeurs
 • Beter opgeleide docenten voor de klas

Lees meer
MKB
 • Beschermen MKB
 • Stimuleren werkgelegenheid zoals in Denemarken
 • Steun voor DGA’s en ZZP’ers

Lees meer
Belastingen
 • Radicale vereenvoudiging belastingstelsel
 • Hoge belastingvrije voet
 • Afschaffing schenk- en erfbelasting

Lees meer
ZZP
 • Onmiddellijke afschaffing Wet DBA
 • Geen verplichte (pensioen)verzekeringen
 • Overheid weer betrouwbare partner voor ZZP

Lees meer
Transport
 • Aanpakken Oost-Europese detacheringsconstructies
 • Handhaven kwaliteitseisen chauffeurs
 • Terugdraaien visumvrij reizen Oekraïners

Lees meer
Economie
 • Drastische vereenvoudiging belastingstelsel
 • Radicale sanering overheid
 • Pensioenfondsen investeren in NL

Lees meer
Internet
 • Investeren in digitale infrastructuur
 • Drastische vermindering regulering
 • Waarborgen privacy

Lees meer
Privacy
 • Betere bescherming persoonsgegevens
 • Niet uitvoeren anti-MKB wetgeving EU
 • Strengere handhaving Meldplicht Datalekken

Lees meer
Cultuurbeleid
 • Promoten Nederlandse geschiedenis & cultuur
 • Stoppen subsidiëren segregatie

Lees meer
Sanering NPO
 • Partij-lidmaatschappen bestuurders openbaar
 • Ombudsman voor waarborging neutraliteit
 • Focus op educatie en cultuur

Lees meer
Veiligheid & Justitie
 • Grenscontroles terug
 • Hogere opsporingspercentages
 • Zwaardere straffen voor gewelds- en zedendelicten

Lees meer
Defensie
 • Uitgaven defensie naar 2% BBP
 • Uitbreiden Nationale Reserve
 • Start-ups militaire technologie

Lees meer
Immigratie & Remigratie
 • Nederland beslist zelf wie wordt toegelaten
 • Restrictief immigratiebeleid
 • Visa naar Australisch model (Greencard)

Lees meer
Geostrategie
 • Normale, constructieve omgang met Rusland
 • Geen regime change meer in het Midden-Oosten

Lees meer
Sociale voorzieningen
 • Behoud van een goed vangnet
 • Werken moet altijd lonen
 • Eerste 10 jaar in Nederland geen uitkering voor immigranten

Lees meer
Ouderen & pensioenen
 • Pensioenen onder nationaal toezicht
 • AOW-leeftijd voor reguliere beroepen op 66 jaar
 • AOW na 40 jaar zwaar werk

Lees meer
Duurzaamheid & innovatie
 • Inzetten op innovatieve groei
 • Investeren in Thorium
 • Stimuleren deel-economie

Lees meer
Dierenwelzijn & milieu
 • Referenda over CETA en TTIP
 • Aanpakken dierenmishandeling
 • Steun voor de agrarische sector 

Lees meer
Drugs
 • Moderniseren drugsbeleid
 • Legaliseren softdrugs
 • Meer preventie verslavingszorg

Lees meer

FVD heeft ruim 48.000 leden

Forum voor Democratie is de snelst groeiende partij van Nederland. In een jaar tijd hebben we al meer dan de helft van het aantal leden dat de traditionele partijen in vele decennia hebben opgebouwd. Steun ons ook door lid te worden. Help ons de grootste partij van Nederland te worden. FVD-lid word je al vanaf €25 per jaar!

Als FVD-ER krijgt u:
 • Toegang tot alle FVD-events
 • De FVD-ledennieuwsbrief en persoonlijke FVD-ledenpas
 • De mogelijkheid om je aan te melden voor campagnes en posities in onze organisatie
WORD OOK LID

Forum voor Democratie wil Nederland structureel veranderen. We willen een brede maatschappelijke beweging opzetten die niet alleen politiek actief is - maar zich ook vertakt in de hele samenleving. Wil je FVD verder helpen, maar ontbreekt het je aan tijd? Steun ons dan met een donatie.

€ 5
€ 14
€ 19
€ 38
€ 45
€ 80
€ 100
€ 140