In het nieuwe CDA-verkiezingsprogramma wordt voorgesteld de referendumwet te schrappen. De ongekozen D66-burgemeester Thom de Graaf betoogde recentelijk dat het aantal benodigde handtekeningen om een referendum af te dwingen moet worden verhoogd. Ko Colijn stelt in Vrij Nederland dat referenda ‘vergiftigen’ en ‘drogeren’. Hij spreekt van een ‘referendumziekte’. En Steven de Winter opiniëerde in NRC Handelsblad dat het referendum ‘meer kapotmaakt dan je lief is’ en ‘mensen tegen elkaar opzet’. Volgens hem is het een ‘bomgordel’ om de democratie omdat de kiezers volkomen weerloos zijn tegenover manipulatie van boosaardige volksmenners.

Tegenstanders van het referendum brengen steeds twee recente referenda in herinnering waarbij volgens hen sprake zou zijn geweest van misleiding: de Britten zouden met valse beloftes over gezondheidszorg zijn verleid om voor de Brexit te stemmen; en de Nederlanders zouden zijn wijsgemaakt dat Oekraïne EU-lid zou worden door het associatieverdrag.

Juist de referendum-bashers maken zich hierbij echter schuldig aan valse voorstelling van zaken.

De Brexiteers wezen erop dat de EU beschikt over 350 miljoen Brits belastinggeld per week. Eenmaal uit de EU zou Westminster zélf over dit geld kunnen beschikken, en dus kunnen besluiten het aan – bijvoorbeeld – gezondheidszorg te besteden. Het referendum hield echter geen nieuw regeringsmandaat in. Op dit moment kan dus niet worden gegarandeerd dat dit geld ook daadwerkelijk naar gezondheidszorg zal gaan. Na een volgende algemene parlementsverkiezing zou dit echter zomaar de uitkomst kunnen zijn. Niks misleiding, maar gewoon een heldere politieke stellingname. Iets dat niet gezegd kan worden van de remainers – de gevestigde politieke elites waarin De Winter zoveel vertrouwen heeft – die dreigden met hel en verdoemenis en die Wolgang Schäuble zelfs een handelsboycott lieten suggereren. Het licht zou weer eens uitgaan. We hebben er tot nu toe weinig van gemerkt.

In de aanloop naar het referendum van 6 april was het eveneens het politieke establishment dat draaide en manipuleerde. Voorstanders van het associatieverdrag kenschetsten het als ‘het meest verstrekkende verdrag ooit’. Van Rompuy en Schultz verklaarden dat Oekraïne spoedig EU-lid zou worden, en de NAVO liep zich al warm voor een militaire basis op de Krim. Toen bedenkingen rezen werd het ineens ‘een doodgewoon handelsverdrag’, waarbij het grensland ‘nooit’ EU-lid zou worden en van toetreding tot de militaire alliantie zelfs ‘nooit sprake was geweest’. Wat bleek: het ging eigenlijk allemaal om stroomlijning van de intense handelsstromen met Kiev. ‘Nederland investeert €5.2 miljard’. Toen die cijfers werden doorgeprikt (omdat slechts vluchtkapitaal van belastingschuwe oligarchen de grens overgaat) bleek het verdrag eigenlijk bedoeld om Oekraïne democratisch te maken. Nou ja, om corruptie te bestrijden. Hoe dan ook was het goed voor het milieu.

Net als de Britten zijn ook de Nederlanders blijkbaar uitstekend in staat om door dit soort smoesjes en redeneerkronkels heen te prikken. Een overweldigende meerderheid van de kiezers – 61 procent – stemde tegen het geopolitieke wangedrocht. Ze hadden groot gelijk.

Dat kiezers niet altijd vinden wat de leden van het partijkartel vinden is geen bewijs van hun stommiteit maar van hun authenticiteit. Al decennia propageren media en politiek één groot ideologisch project: de aanval op de natiestaat. Massa-immigratie wordt toegejuicht, integratieproblemen worden stelselmatig verdoezeld, de EU wordt voortdurend opgehemeld en tegenstanders worden weggezet als dom, oppervlakkig, boos, rancuneus, kleinzielig en intolerant. Desondanks is een groot deel van de bevolking nog altijd niet overtuigd.

De Nederlandse bevolking voelt zich niet gehoord en wil meer inspraak. Volgens het SCP is sinds 1972 ‘een voortdurende meerderheid voor het referendum’ geweest. Ruim 80 procent van de Nederlandse bevolking wil referenda bij belangrijke besluiten zoals verdere uitbreiding van Europese bevoegdheden. Een meerderheid vindt dat we niet in een ‘echte democratie’ leven.

Het onbehagen is begrijpelijk en terecht. Heikele onderwerpen worden angstvallig gemeden door partijpolitici met slappe knieën; heldere besluiten worden zelden genomen en de stem de bevolking wordt stelselmatig genegeerd. Maar al te vaak veronachtzamen onze politici het algemeen belang ten gunste van partijbelang en persoonlijk carrièrebelang. Het referendum is geen ‘bomgordel’ om de democratie, maar een noodzakelijke aanvulling op de democratie – een correctiemechanisme om ervoor te zorgen dat het vertegenwoordigende stelsel ook daadwerkelijk de bevolking blijft vertegenwoordigen.

Op de hoogte blijven?

Ontvang de wekelijkse mail van Thierry

Standpunten

Zorg
 • Bureaucratie in de zorg terugdringen
 • Beperken invloed van zorgverzekeraars
 • Bevorderen generatiebestendig wonen

Lees meer
Kartelbestrijding
 • Openbreken partijkartel
 • Open sollicitaties publieke functies
 • Digitaal stemmen in de Tweede Kamer

Lees meer
Wet Bescherming Nederlandse Waarden
 • Integratieproblematiek aanpakken door:
 • Wet Bescherming Nederlandse Waarden (Wet BNW)
 • Stevige sancties bij niet-naleving

Lees meer
Directe Democratie
 • Bindende referenda en volksinitiatieven naar Zwitsers model
 • Gekozen burgemeesters
 • e-Democracy

Lees meer
Gekozen minister-president
 • Direct door de bevolking gekozen minister-president
 • Behouden vertrouwensregel

Lees meer
Soevereiniteit
 • Soevereiniteit is uitgangspunt democratie
 • Verplichte referenda bij soevereiniteitsoverdracht

Lees meer
Europese Unie
 • Direct stoppen met uitbreiden EU
 • Referendum over de Euro en de open grenzen

Lees meer
Onderwijs
 • Onderwijs naar Fins model
 • Herinvoeren van de basisbeurs
 • Beter opgeleide docenten voor de klas

Lees meer
MKB
 • Beschermen MKB
 • Stimuleren werkgelegenheid zoals in Denemarken
 • Steun voor DGA’s en ZZP’ers

Lees meer
Belastingen
 • Radicale vereenvoudiging belastingstelsel
 • Hoge belastingvrije voet
 • Afschaffing schenk- en erfbelasting

Lees meer
ZZP
 • Onmiddellijke afschaffing Wet DBA
 • Geen verplichte (pensioen)verzekeringen
 • Overheid weer betrouwbare partner voor ZZP

Lees meer
Transport
 • Aanpakken Oost-Europese detacheringsconstructies
 • Handhaven kwaliteitseisen chauffeurs
 • Terugdraaien visumvrij reizen Oekraïners

Lees meer
Economie
 • Drastische vereenvoudiging belastingstelsel
 • Radicale sanering overheid
 • Pensioenfondsen investeren in NL

Lees meer
Internet
 • Investeren in digitale infrastructuur
 • Drastische vermindering regulering
 • Waarborgen privacy

Lees meer
Privacy
 • Betere bescherming persoonsgegevens
 • Niet uitvoeren anti-MKB wetgeving EU
 • Strengere handhaving Meldplicht Datalekken

Lees meer
Cultuurbeleid
 • Promoten Nederlandse geschiedenis & cultuur
 • Stoppen subsidiëren segregatie

Lees meer
Sanering NPO
 • Partij-lidmaatschappen bestuurders openbaar
 • Ombudsman voor waarborging neutraliteit
 • Focus op educatie en cultuur

Lees meer
Veiligheid & Justitie
 • Grenscontroles terug
 • Hogere opsporingspercentages
 • Zwaardere straffen voor gewelds- en zedendelicten

Lees meer
Defensie
 • Uitgaven defensie naar 2% BBP
 • Uitbreiden Nationale Reserve
 • Start-ups militaire technologie

Lees meer
Immigratie & Remigratie
 • Nederland beslist zelf wie wordt toegelaten
 • Restrictief immigratiebeleid
 • Visa naar Australisch model (Greencard)

Lees meer
Geostrategie
 • Normale, constructieve omgang met Rusland
 • Geen regime change meer in het Midden-Oosten

Lees meer
Sociale voorzieningen
 • Behoud van een goed vangnet
 • Werken moet altijd lonen
 • Eerste 10 jaar in Nederland geen uitkering voor immigranten

Lees meer
Ouderen & pensioenen
 • Pensioenen onder nationaal toezicht
 • AOW-leeftijd voor reguliere beroepen op 66 jaar
 • AOW na 40 jaar zwaar werk

Lees meer
Duurzaamheid & innovatie
 • Inzetten op innovatieve groei
 • Investeren in Thorium
 • Stimuleren deel-economie

Lees meer
Dierenwelzijn & milieu
 • Referenda over CETA en TTIP
 • Aanpakken dierenmishandeling
 • Steun voor de agrarische sector 

Lees meer
Drugs
 • Moderniseren drugsbeleid
 • Legaliseren softdrugs
 • Meer preventie verslavingszorg

Lees meer

FVD heeft ruim 45.000 leden

Forum voor Democratie is de snelst groeiende partij van Nederland. In een jaar tijd hebben we al meer dan de helft van het aantal leden dat de traditionele partijen in vele decennia hebben opgebouwd. Steun ons ook door lid te worden. Help ons de grootste partij van Nederland te worden. FVD-lid word je al vanaf €25 per jaar!

Als FVD-ER krijgt u:
 • Toegang tot alle FVD-events
 • De FVD-ledennieuwsbrief en persoonlijke FVD-ledenpas
 • De mogelijkheid om je aan te melden voor campagnes en posities in onze organisatie
WORD OOK LID

Forum voor Democratie wil Nederland structureel veranderen. We willen een brede maatschappelijke beweging opzetten die niet alleen politiek actief is - maar zich ook vertakt in de hele samenleving. Wil je FVD verder helpen, maar ontbreekt het je aan tijd? Steun ons dan met een donatie.

€ 5
€ 14
€ 19
€ 38
€ 45
€ 80
€ 100
€ 140