Vragen FVD Overijssel over Arabisch in het OV

Sinds april communiceert vervoersbedrijf Arriva in zijn treinen op de trajecten Zwolle-Emmen en Almelo-Mariënberg-Hardenberg de coronaregels niet alleen in het Nederlands en Engels, maar ook in het Arabisch.

FVD Overijssel begrijpt dat de regels voor alle OV-reizigers duidelijk moeten zijn, maar zet grote vraagtekens bij de toepassing van de Arabische taal.

Statenlid Stijn Hesselink: “Het gebruik van het Arabisch is niet bevorderlijk voor de integratie en het zorgt voor vervreemding bij de andere reizigers.”

Informatieverstrekking in de Engelse taal, zonodig ondersteund met afbeeldingen, is toereikend voor de reizigers die de Nederlandse taal niet machtig zijn.

FVD Overijssel heeft op 13 juli vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten en wil onder meer weten of gedeputeerde Boerman bereid is het gebruik van Arabisch aan de kaak te stellen bij Arriva en in gesprek te gaan over een andere manier van informatieverstrekking, zoals een Engelse tekst verduidelijkt met illustraties.