Vragen over gevaarlijke provinciale weg N343 dwars door Weerselo

De provinciale weg N343 van Slagharen naar Oldenzaal loopt dwars door Weerselo. Het drukke verkeer op de weg zorgt al jaren voor veel gevaarlijke verkeerssituaties. 

Om de dorpskern te ontlasten is enkele jaren geleden besloten een rondweg om het dorp aan te leggen, maar daar zit niet veel schot in. Enige tijd geleden vond herinrichting van de weg plaats; er zijn snelheidsremmers toegevoegd maar tegelijk ook weggehaald, en de herinrichting lijkt weinig effect te sorteren.

De verantwoordelijk wethouder wil wachten met de aanleg van nieuwe snelheidsremmers, tot bekend is wat de effecten zijn van een nieuwe rotonde die gebouwd gaat worden voor de beoogde rondweg.

Wat FVD Overijssel betreft is dat wachten op ongelukken.


Daarom heeft Statenlid Stijn Hesselink de volgende vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over de gevaarlijke verkeerssituatie in Weerselo:

1. 

Wat gaat het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel doen om de N343 (Bisschopstraat) veiliger te maken?

2. 

Is het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel al in gesprek met het College van Burgemeesters en Wethouders van Dinkelland over bovengenoemde situatie? 

- Zo ja, wat zijn de resultaten van die gesprekken?

- Zo nee, gaat het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel dat (op korte termijn) doen?

3.

Wat is de huidige stand van zaken omtrent de nieuw aan te leggen rondweg in Weerselo?