Vragen omgevallen windmolen Jorwert

Aan voorzitter Provinciale Staten Drenthe,
Mevrouw J.Klijnsma
Postbus 122
9400 AC Assen

Betreft: Vragen omgevallen windmolen Jorwert
Assen,14 december 2019 


Mevrouw de voorzitter, 

Zondagavond 9 december jl. is er in het Friese Jorwert een windmolen omgevallen. Deze windmolen is gelukkig op een weg terecht gekomen en is er niemand gewond geraakt. Het is overigens de tweede keer dat er dit jaar een windmolen in Friesland is omgevallen. Onderzocht wordt of de harde wind, immers was code geel afgegeven, de oorzaak is geweest van het omvallen. De omgewaaide windmolen was van het type Lagerwey die met name in de jaren 80 en 90 in Friesland en Noord Holland zijn geplaatst. De FvD fractie uit haar zorgen over de veiligheid en stelt dan ook de volgende vragen aan het college. 

1. Deelt het college van GS de mening van FVD dat windmolens bestand moeten zijn tegen harde wind? Zo ja, is het college net als FVD verbaasd dat windmolens toch blijkbaar kunnen omvallen wegens harde wind? 

2. In Friesland staan nog ongeveer 60 Lagerwey windmolens. Is bij het college bekend of er windmolens van dit type zijn geplaatst en hoeveel er in Drenthe zijn geplaatst? 

3. In Friesland zijn deze windmolens op eigen grond gebouwd, hierdoor zijn de eigenaren verantwoordelijk voor onderhoud. Zijn er in Drenthe ook soortgelijke windmolens in particulier bezit? 

4. Deelt het college de constatering dat windmolens een risico kunnen vormen voor de veiligheid? 

5. Mocht uit het onderzoek blijken dat de weersomstandigheden, dus de harde wind, oorzaak is geweest van het omvallen, overweegt het college van GS dan windmolens in de toekomst te plaatsen op windarme locaties in het kader van veiligheid? 

6. Ziet het college van GS de ironie in van het voorval in Jorwert? 


Wij danken u alvast voor de schriftelijke beantwoording, 


Vriendelijke groet,
Namens de FVD Fractie
Harry Omlo