Vragen FVD Overijssel over agressieve asielzoekers in het OV

Al jarenlang is er op het treintraject Zwolle-Emmen sprake van overlast, maar de laatste tijd is het aantal incidenten zo snel gestegen, dat Arriva extra veiligheidsmaatregelen heeft moeten treffen.

Volgens de vakbond voor rijdend treinpersoneel VVMC gaat het bij de overlast om fysieke en verbale agressie, zoals spugen, zwartrijden en duw- en trekwerk, door met name asielzoekers uit veilige landen.

De woordvoerder van Arriva wil geen mededelingen doen over de identiteit van de overlastgevers, maar vakbondsbestuurder Eilert zegt dat hij het beestje liever bij de naam noemt: “Veiligelanders veroorzaken het merendeel van de incidenten. Natuurlijk zullen er ook andere overlastgevers zijn, maar dit is hoe het is.”

Ze zijn afkomstig van het asielcentrum in Ter Apel, reizen met de speciale asielbus naar Emmen en stappen daar in de trein. Overigens is de speciale asielbus van Ter Apel naar Emmen in mei 2019 bij wijze van proef gaan rijden, omdat op de reguliere buslijn tussen Ter Apel en Emmen de veiligelanders ook al voor te veel overlast zorgden.  

Arriva heeft besloten stewards niet meer alleen door de trein te laten lopen en uit te rusten met een bodycam. De VVMC heeft twijfels over het in koppels laten lopen van stewards; Arriva doet dat namelijk met de huidige personele bezetting, waardoor een aantal treinen zonder enig toezicht rijdt. Bij overlast staat de machinist er dan alleen voor.

FVD Overijssel maakt zich hier zorgen over en pleit voor meer stewards op de treinen.

FVD Overijssel vindt het bovendien absurd dat zoveel extra maatregelen nodig zijn vanwege deze groep asielzoekers en wil de overlast bij de bron aanpakken, zoals het aanscherpen van reisverboden of het instellen van gebiedsverboden op stations voor veelplegende veiligelanders.

Statenlid Stijn Hesselink heeft daarom op 8 oktober vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten.