Vragen FVD over Statenvoorstel Circulaire Economie

 


Op 19 maart werd het Statenvoorstel nr. 2020/1100634 Circulaire Economie 2020-2023 gepubliceerd.

Fractievoorzitter van FVD Overijssel Johan Almekinders heeft daarover op 20 mei de volgende vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten:

 

1. Nascheiden

Nascheiden geeft een beter resultaat dan bronscheiden. Waarom gaat men in dit voorstel uit van bronscheiden (onderaan blz. 18, bovenaan blz. 19) in plaats van nascheiden?


2. Harde kunststoffen

Bovenaan blz. 19 wordt gesproken over het apart inzamelen van harde kunststoffen. In Almelo mogen de harde kunststoffen binnenkort bij het PMD. Waarom wordt niet ingezet op nascheiden uit het restafval?

3. Twence 

De relatie met Twence als afvalverbrander mist in dit voorstel.

  • Als je streeft naar een circulaire economie wat is dan het toekomstperspectief voor Twence?
  • Hoe kun je streven naar meer warmtenetten aangesloten op Twence?

Welke alternatieven heeft Twence voor afval (AEC) en afvalhout (BIC)? 


4. Verbranden van afval uitfaseren 

In het streven naar een circulaire economie zou het verbranden van afval uitgefaseerd moeten worden. Is het niet beter om op termijn zoveel mogelijk te stoppen met afval verbranden, in plaats van te investeren in een dure gesubsidieerde, niet rendabele CO2-afvanginstallatie?


5. Voorkomen van afval en hergebruik

In de eerste plaats moet gestreefd worden naar het voorkomen van afval en zoveel mogelijk hergebruik: 

  • Minder wegwerpproducten en meer duurzame producten die lang mee gaan;    
  • Stimuleren van hergebruik zoals kringloopwinkels en repaircafé's;                                
  • Investeren in zoveel mogelijk grondstoffen uit het afval te halen met geavanceerde hightech nascheidinginstallaties.

Er wordt nu al op meerdere plekken nagescheiden, maar er is veel meer bedrijfs- en huishoudelijk afval dat nagescheiden kan worden. GFT (GFE) uit hoogbouw kan in een nascheidingsinstallatie omgezet worden in groen gas; waarschijnlijk is dit efficiënter dan tegen hoge kosten apart inzamelen en composteren. Kortom: investeer in zoveel mogelijk grondstoffen uit het afval halen met geavanceerde hightech nascheidinginstallaties.
Is het niet beter om te onderzoeken of gecombineerd bedrijfs- en huishoudelijk afval nagescheiden kan worden, iets wat ooit de bedoeling van de vorige directeur van Twence?


6. Strategisch plan Twence

Het nieuwe strategisch plan van Twence is teleurstellend; Almelo, Oldenzaal en Berkelland hebben hier de juiste kritiek op. De Provincie verleent de vergunning aan Twence; daar zou de voorwaarde aan verbonden kunnen worden dat men een plan maakt om het verbranden uit te faseren. Geen afval willen, maar wel verbranden als oplossing voor energietransitie is hypocriet.
Zou Twence niet moeten investeren in nascheiding gevolgd door recycling?

 

Gedeputeerde Staten heeft de vragen inmiddels beantwoord.