Vragen FVD over Statenvoorstel Circulaire Economie

Op 19 maart werd het Statenvoorstel Circulaire Economie 2020-2023 gepubliceerd. FVD Overijssel heeft daarover een aantal vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten.

20 mei 2020

 


Op 19 maart werd het Statenvoorstel nr. 2020/1100634 Circulaire Economie 2020-2023 gepubliceerd.

Fractievoorzitter van FVD Overijssel Johan Almekinders heeft daarover op 20 mei de volgende vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten:

 

1. Nascheiden

Nascheiden geeft een beter resultaat dan bronscheiden. Waarom gaat men in dit voorstel uit van bronscheiden (onderaan blz. 18, bovenaan blz. 19) in plaats van nascheiden?


2. Harde kunststoffen

Bovenaan blz. 19 wordt gesproken over het apart inzamelen van harde kunststoffen. In Almelo mogen de harde kunststoffen binnenkort bij het PMD. Waarom wordt niet ingezet op nascheiden uit het restafval?

3. Twence 

De relatie met Twence als afvalverbrander mist in dit voorstel.

 • Als je streeft naar een circulaire economie wat is dan het toekomstperspectief voor Twence?
 • Hoe kun je streven naar meer warmtenetten aangesloten op Twence?

Welke alternatieven heeft Twence voor afval (AEC) en afvalhout (BIC)? 


4. Verbranden van afval uitfaseren 

In het streven naar een circulaire economie zou het verbranden van afval uitgefaseerd moeten worden. Is het niet beter om op termijn zoveel mogelijk te stoppen met afval verbranden, in plaats van te investeren in een dure gesubsidieerde, niet rendabele CO2-afvanginstallatie?


5. Voorkomen van afval en hergebruik

In de eerste plaats moet gestreefd worden naar het voorkomen van afval en zoveel mogelijk hergebruik: 

 • Minder wegwerpproducten en meer duurzame producten die lang mee gaan;    
 • Stimuleren van hergebruik zoals kringloopwinkels en repaircafé's;                                
 • Investeren in zoveel mogelijk grondstoffen uit het afval te halen met geavanceerde hightech nascheidinginstallaties.

Er wordt nu al op meerdere plekken nagescheiden, maar er is veel meer bedrijfs- en huishoudelijk afval dat nagescheiden kan worden. GFT (GFE) uit hoogbouw kan in een nascheidingsinstallatie omgezet worden in groen gas; waarschijnlijk is dit efficiënter dan tegen hoge kosten apart inzamelen en composteren. Kortom: investeer in zoveel mogelijk grondstoffen uit het afval halen met geavanceerde hightech nascheidinginstallaties.
Is het niet beter om te onderzoeken of gecombineerd bedrijfs- en huishoudelijk afval nagescheiden kan worden, iets wat ooit de bedoeling van de vorige directeur van Twence?


6. Strategisch plan Twence

Het nieuwe strategisch plan van Twence is teleurstellend; Almelo, Oldenzaal en Berkelland hebben hier de juiste kritiek op. De Provincie verleent de vergunning aan Twence; daar zou de voorwaarde aan verbonden kunnen worden dat men een plan maakt om het verbranden uit te faseren. Geen afval willen, maar wel verbranden als oplossing voor energietransitie is hypocriet.
Zou Twence niet moeten investeren in nascheiding gevolgd door recycling?

 

Gedeputeerde Staten heeft de vragen inmiddels beantwoord.

 

 

 

Word ook lid!

Word net als 48.000 anderen lid van FVD voor slechts €25 per jaar!

Klik hier

Videos van Overijssel

> Bekijk alle video's

Standpunten van FVD Overijssel

Landbouw
 • Minder belemmerende provinciale regelgeving
 • Snelle uitwerking van het ruilplan

Lees meer
Wonen
 • Ambtelijke procedures stroomlijnen zodat het bouwtempo omhoog kan
 • Bureaucratische blokkades daadkrachtig aanpakken
 • Woningen in niet verhuurde kantoorruimte

Lees meer
Energie
 • Stoppen met de aanleg van windmolenparken en zonneweiden
 • Stoppen met energietransitie vanuit provincie

Lees meer
Infrastructuur
 • Snelle aanpak van het fileprobleem A1
 • Van de N35 een vierbaans A35 rijksweg maken
 • Spoorverbinding Enschede - Groningen

Lees meer
Ondernemen & werk
 • Stimuleren van Twente als innovatieregio
 • Ook het MKB moet kunnen deelnemen aan provinciale aanbestedingen
 • Snelle betalingstermijn voor facturen van MKB-ers en ZZP-ers

Lees meer
Beter bestuur
 • De provincie gaat zich alleen nog bezighouden met de kerntaken
 • Commissaris van de Koning wordt gekozen door de bevolking
 • Alleen gemeentelijke fusies als de bewoners daar voor zijn

Lees meer
Belastingen
 • Een provincie die zich uitsluitend richt op haar kerntaken
 • Snoeien in subsidies
 • Lagere provinciale belastingen

Lees meer
Natuur & recreatie
 • Behoud van het Overijssels landschap
 • Agrarische sector zo veel mogelijk in stand houden
 • Toeristische sector stimuleren

Lees meer

FVD heeft ruim 48.000 leden

Forum voor Democratie is de snelst groeiende partij van Nederland. In een jaar tijd hebben we al meer dan de helft van het aantal leden dat de traditionele partijen in vele decennia hebben opgebouwd. Steun ons ook door lid te worden. Help ons de grootste partij van Nederland te worden. FVD-lid word je al vanaf €25 per jaar!

Als FVD-ER krijgt u:
 • Toegang tot alle FVD-events
 • De FVD-ledennieuwsbrief en persoonlijke FVD-ledenpas
 • De mogelijkheid om je aan te melden voor campagnes en posities in onze organisatie
WORD OOK LID

Forum voor Democratie wil Nederland structureel veranderen. We willen een brede maatschappelijke beweging opzetten die niet alleen politiek actief is - maar zich ook vertakt in de hele samenleving. Wil je FVD verder helpen, maar ontbreekt het je aan tijd? Steun ons dan met een donatie.

€ 5
€ 14
€ 19
€ 38
€ 45
€ 80
€ 100
€ 140