Vervolgvragen maximumsnelheid hulpdiensten

Hulpdiensten mogen in noodsituaties tot veertig kilometer per uur sneller rijden dan de toegestane maximumsnelheid. Toen half maart de maximumsnelheid op snelwegen overdag werd teruggebracht naar honderd kilometer per uur, daalde ook de toegestane maximumsnelheid voor hulpdiensten navenant.

Ambulancediensten waarschuwden voor langere aanrijtijden.


Een ambulance moet in Nederland in 95% van de spoedeisende gevallen binnen een kwartier ter plaatse zijn. FVD Overijssel maakt zich ernstig zorgen of deze norm nog wel gehaald kan worden en in hoeverre de kwaliteit van de hulpverlening gegarandeerd blijft.


Statenlid Stijn Hesselink van FVD Overijssel stelde daarom op 8 maart de volgende vragen:

https://overijssel.notubiz.nl/modules/1/ingekomen%20stukken/567079

De beantwoording van Gedeputeerde Staten volgde op 31 maart:

https://overijssel.notubiz.nl/modules/1/ingekomen%20stukken/574549


Deze antwoorden gaven echter aanleiding tot vervolgvragen, die door Statenlid Stijn Hesselink op 30 april zijn ingediend.

Zo informeert hij naar de manieren waarop het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel bereid is om actie te ondernemen op de ontstane situatie en wil hij het fijne weten van het Korte Afstand Radiosysteem (KAR), een systeem waardoor verkeerslichten automatisch op groen springen voor in hoog tempo rijdende hulpdiensten.

Aangezien FVD Overijssel het belangrijk vindt KAR in zo veel mogelijk stoplichten in de provincie is geïnstalleerd, wil Stijn Hesselink van Gedeputeerde Staten weten welke verkeerslichten nog geen KAR hebben en waardoor dat komt.

https://overijssel.notubiz.nl/modules/1/ingekomen%20stukken/576374