Verslag klimaatpanel FVD Overijssel in Zwolle

Honderden belangstellenden kwamen af op de informatieavond die Forum voor Democratie Overijssel eind februari organiseerde in de fraaie theekoepel van restaurant Agnietenberg in Zwolle.

06 maart 2020

Honderden belangstellenden kwamen af op de informatieavond die Forum voor Democratie Overijssel eind februari organiseerde in de fraaie theekoepel van restaurant Agnietenberg in Zwolle. Thema van de avond: het klimaat, en de gevolgen van de uitwerking van het klimaatakkoord voor de inwoners van Overijssel. De avond was openbaar en gratis toegankelijk voor alle geïnteresseerden, en de vier sprekers hadden uiteenlopende politieke achtergronden.

Johan Almekinders, fractievoorzitter van FVD Overijssel heette namens FVD iedereen van harte welkom. Hij vertelde kort over de waanzin van gesubsidieerde biomassa waarvoor hele bossen verdwijnen en hoe fraai Overijssels landschap kapot wordt gemaakt in het streven naar onrealistische klimaatdoelen. ‘Het lijkt er op dat we de natuur kapot maken om het klimaat te redden.’ Vervolgens wees hij op kernenergie als een pragmatische oplossing: één kerncentrale levert evenveel energie als vele honderden windturbines.

Marcel Crok was de eerste spreker; hij is klimaatjournalist en mede-oprichter van stichting Climate Intelligence (Clintel). Hij toonde in een boeiende presentatie dat er ondanks enige stijging van de temperatuur sinds 1850, er geen stijgende lijn zit in het aantal overstromingen, tornado’s of bosbranden en dat de aarde aanmerkelijk groener is geworden. Het aantal aan het klimaat gerelateerde sterfgevallen is spectaculair gedaald, wat vooral te danken is aan de toename van de welvaart. Draconische klimaatmaatregelen brengen juist die welvaart, die talloze mensenlevens spaart, in gevaar.

Na een vragenronde en korte pauze kwamen de andere sprekers aan bod: Tijs de Bree (PvdA) gedeputeerde in Overijssel voor onder meer de portefeuilles Energie en Milieu, zette uiteen hoe de Provincie het landelijke klimaatakkoord uitwerkt op provinciaal niveau. Hij beloofde dat er in Overijssel geen nieuwe biomassacentrales zullen komen. Vanuit het publiek kwam de vraag of er nog iets te veranderen valt aan de klimaatplannen van het kabinet. Zijn antwoord was opmerkelijk: ‘Als u iets wilt veranderen aan de plannen, zult u op andere partijen moeten stemmen. Dat is nu democratie.’ De vraag is gerechtvaardigd wanneer de kiezer überhaupt in de gelegenheid is gesteld om zich uit te spreken over het klimaatakkoord. Voor het overige is FVD blij met het stemadvies van de gedeputeerde.

Hierna nam Gert-Jan Oplaat het woord. Hij was jarenlang Tweede Kamerlid voor de VVD en is afkomstig uit de agrarische sector. Hij had lovende woorden over hoe FVD inhoudelijk en met argumenten de klimaatdiscussie voert en sprak : ‘Een sterker FVD is nodig voor het groene realisme.’

Tenslotte betrad Sytse de Jong het podium. Hij heeft twaalf jaar ervaring als wethouder in Staphorst en is inmiddels actief als adviseur voor FVD Overijssel. Hij zette uiteen hoe de plannen en procedures voor zonneakkers en windturbines voorbij gaan aan de belangen van omwonenden: het gaat uitsluitend om belangen die in geld zijn uit te drukken. Ook zette hij het standpunt van FVD uiteen: FVD is vóór het duurzaam omgaan met natuurlijke hulpbronnen, maar dan wel op een realistische manier. En FVD verzet zich tegen onhaalbare klimaatdoelen die ten koste van alles en iedereen gaan en die de toekomst van de generaties na ons op het spel zetten.

Na afloop vertelde Gert-Jan Oplaat dat hij de bijeenkomst had ervaren als een ‘warm bad’ en Tijs de Bree sprak over ‘een mooie avond’. Maar het belangrijkste is dat de mensen uit de provincie de gelegenheid hebben gehad om vragen te stellen en van gedachten te wisselen met uiteenlopende deskundigen over dit onderwerp, een onderwerp dat iedereen raakt en waar nog zoveel onduidelijk over is. FVD Overijssel is blij hieraan een bijdrage te hebben kunnen leveren.

Word ook lid!

Word net als 48.000 anderen lid van FVD voor slechts €25 per jaar!

Klik hier

Videos van Overijssel

> Bekijk alle video's

Standpunten van FVD Overijssel

Landbouw
 • Minder belemmerende provinciale regelgeving
 • Snelle uitwerking van het ruilplan

Lees meer
Wonen
 • Ambtelijke procedures stroomlijnen zodat het bouwtempo omhoog kan
 • Bureaucratische blokkades daadkrachtig aanpakken
 • Woningen in niet verhuurde kantoorruimte

Lees meer
Energie
 • Stoppen met de aanleg van windmolenparken en zonneweiden
 • Stoppen met energietransitie vanuit provincie

Lees meer
Infrastructuur
 • Snelle aanpak van het fileprobleem A1
 • Van de N35 een vierbaans A35 rijksweg maken
 • Spoorverbinding Enschede - Groningen

Lees meer
Ondernemen & werk
 • Stimuleren van Twente als innovatieregio
 • Ook het MKB moet kunnen deelnemen aan provinciale aanbestedingen
 • Snelle betalingstermijn voor facturen van MKB-ers en ZZP-ers

Lees meer
Beter bestuur
 • De provincie gaat zich alleen nog bezighouden met de kerntaken
 • Commissaris van de Koning wordt gekozen door de bevolking
 • Alleen gemeentelijke fusies als de bewoners daar voor zijn

Lees meer
Belastingen
 • Een provincie die zich uitsluitend richt op haar kerntaken
 • Snoeien in subsidies
 • Lagere provinciale belastingen

Lees meer
Natuur & recreatie
 • Behoud van het Overijssels landschap
 • Agrarische sector zo veel mogelijk in stand houden
 • Toeristische sector stimuleren

Lees meer

FVD heeft ruim 48.000 leden

Forum voor Democratie is de snelst groeiende partij van Nederland. In een jaar tijd hebben we al meer dan de helft van het aantal leden dat de traditionele partijen in vele decennia hebben opgebouwd. Steun ons ook door lid te worden. Help ons de grootste partij van Nederland te worden. FVD-lid word je al vanaf €25 per jaar!

Als FVD-ER krijgt u:
 • Toegang tot alle FVD-events
 • De FVD-ledennieuwsbrief en persoonlijke FVD-ledenpas
 • De mogelijkheid om je aan te melden voor campagnes en posities in onze organisatie
WORD OOK LID

Forum voor Democratie wil Nederland structureel veranderen. We willen een brede maatschappelijke beweging opzetten die niet alleen politiek actief is - maar zich ook vertakt in de hele samenleving. Wil je FVD verder helpen, maar ontbreekt het je aan tijd? Steun ons dan met een donatie.

€ 5
€ 14
€ 19
€ 38
€ 45
€ 80
€ 100
€ 140