Verslag klimaatpanel FVD Overijssel in Zwolle

Honderden belangstellenden kwamen af op de informatieavond die Forum voor Democratie Overijssel eind februari organiseerde in de fraaie theekoepel van restaurant Agnietenberg in Zwolle. Thema van de avond: het klimaat, en de gevolgen van de uitwerking van het klimaatakkoord voor de inwoners van Overijssel. De avond was openbaar en gratis toegankelijk voor alle geïnteresseerden, en de vier sprekers hadden uiteenlopende politieke achtergronden.

Johan Almekinders, fractievoorzitter van FVD Overijssel heette namens FVD iedereen van harte welkom. Hij vertelde kort over de waanzin van gesubsidieerde biomassa waarvoor hele bossen verdwijnen en hoe fraai Overijssels landschap kapot wordt gemaakt in het streven naar onrealistische klimaatdoelen. ‘Het lijkt er op dat we de natuur kapot maken om het klimaat te redden.’ Vervolgens wees hij op kernenergie als een pragmatische oplossing: één kerncentrale levert evenveel energie als vele honderden windturbines.

Marcel Crok was de eerste spreker; hij is klimaatjournalist en mede-oprichter van stichting Climate Intelligence (Clintel). Hij toonde in een boeiende presentatie dat er ondanks enige stijging van de temperatuur sinds 1850, er geen stijgende lijn zit in het aantal overstromingen, tornado’s of bosbranden en dat de aarde aanmerkelijk groener is geworden. Het aantal aan het klimaat gerelateerde sterfgevallen is spectaculair gedaald, wat vooral te danken is aan de toename van de welvaart. Draconische klimaatmaatregelen brengen juist die welvaart, die talloze mensenlevens spaart, in gevaar.

Na een vragenronde en korte pauze kwamen de andere sprekers aan bod: Tijs de Bree (PvdA) gedeputeerde in Overijssel voor onder meer de portefeuilles Energie en Milieu, zette uiteen hoe de Provincie het landelijke klimaatakkoord uitwerkt op provinciaal niveau. Hij beloofde dat er in Overijssel geen nieuwe biomassacentrales zullen komen. Vanuit het publiek kwam de vraag of er nog iets te veranderen valt aan de klimaatplannen van het kabinet. Zijn antwoord was opmerkelijk: ‘Als u iets wilt veranderen aan de plannen, zult u op andere partijen moeten stemmen. Dat is nu democratie.’ De vraag is gerechtvaardigd wanneer de kiezer überhaupt in de gelegenheid is gesteld om zich uit te spreken over het klimaatakkoord. Voor het overige is FVD blij met het stemadvies van de gedeputeerde.

Hierna nam Gert-Jan Oplaat het woord. Hij was jarenlang Tweede Kamerlid voor de VVD en is afkomstig uit de agrarische sector. Hij had lovende woorden over hoe FVD inhoudelijk en met argumenten de klimaatdiscussie voert en sprak : ‘Een sterker FVD is nodig voor het groene realisme.’

Tenslotte betrad Sytse de Jong het podium. Hij heeft twaalf jaar ervaring als wethouder in Staphorst en is inmiddels actief als adviseur voor FVD Overijssel. Hij zette uiteen hoe de plannen en procedures voor zonneakkers en windturbines voorbij gaan aan de belangen van omwonenden: het gaat uitsluitend om belangen die in geld zijn uit te drukken. Ook zette hij het standpunt van FVD uiteen: FVD is vóór het duurzaam omgaan met natuurlijke hulpbronnen, maar dan wel op een realistische manier. En FVD verzet zich tegen onhaalbare klimaatdoelen die ten koste van alles en iedereen gaan en die de toekomst van de generaties na ons op het spel zetten.

Na afloop vertelde Gert-Jan Oplaat dat hij de bijeenkomst had ervaren als een ‘warm bad’ en Tijs de Bree sprak over ‘een mooie avond’. Maar het belangrijkste is dat de mensen uit de provincie de gelegenheid hebben gehad om vragen te stellen en van gedachten te wisselen met uiteenlopende deskundigen over dit onderwerp, een onderwerp dat iedereen raakt en waar nog zoveel onduidelijk over is. FVD Overijssel is blij hieraan een bijdrage te hebben kunnen leveren.